Accountant roept op tot ‘acute actie’

dinsdag 10 december 2019Leestijd: 2 tot 3 minuten
Lees ook
16 mei 2024

En weer presenteert het college een jaarrekening die klinkt als een klok. Waar blijft toch de gevreesde bui? Voorlopig nergens….

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

24 april 2024

Onderhandelingen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten met het kabinet leiden ertoe dat het Rijk niet in 2026, maar al in…

29 februari 2024

Het college is om: contante betalingen hoeven helemaal niet altijd met kostbare zuilen en andere fratsen. Soms voldoet een sigarenkistje….

22 februari 2024

UPDATE 22 FEBRUAR 10.20 UUR Hart geeft niet op. Met een nieuwe motie probeert Hart het college alsnog te bewegen…

Het College en de ambtenaren financiën van de gemeente Meierijstad krijgen het druk. Een controle door de externe accountant bracht nogal wat achterstanden aan het licht die acuut moeten worden verholpen.

Het had weinig gescheeld of u was er nooit achter gekomen. De zogeheten boardletter waarin het gemeentelijke accountantskantoor KSG een tussentijdse controle presenteert, was in eerste instantie als vertrouwelijk aangeboden aan de gemeenteraad en de raadscommissies.

Achter slotje

‘Niet weer hè’, was de primaire reactie van Hart. Want eerder dit jaar waren bespiegelingen van de accountant over de begroting en de jaarrekening ook al ‘achter een slotje’ in het systeem voor raadsleden geplaatst. Dat was ons toen ontgaan, maar de rekenkamer gelukkig niet. Die commissie, bedoeld om (de uitvoering van) het beleid van College en raad kritisch te bezien, trok onlangs aan de bel.

Een gewaarschuwd raadslid telt voor twee en dus konden we die bel nu zelf vinden. De griffie reageerde adequaat: een dag nadat het document als niet openbaar was bestempeld, ging de kluis open. En dus mag u meelezen. Onderaan dit artikel is de boardletter opgenomen.

Wet- en regelgeving

Het is voer voor redelijk diep ingevoerde ambtenaren en andere rekenmeesters. De thema’s lijken nogal saai, want ze gaan vooral over het beheersen van processen en interne controles. Feit is dat die activiteiten ertoe doen én dat er nogal wat mis mee is.

Zo hebben zes acties, uit te voeren voor de formele afsluiting van boekjaar 2019, volgens de accountant ‘hoge prioriteit’. Daarnaast moeten acuut drie aanbevelingen worden uitgevoerd die nodig zijn om te voldoen aan wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van de BBV. Dat is de wet die beschrijft aan welke eisen begrotingen en jaarrekeningen dienen te voldoen. Basis van de wet is dat de informatie in die stukken voldoet aan de informatiebehoefte van de gemeenteraad – het verklaart waarom Hart de aanbevelingen van KSG belangrijk vindt.

Venijn

Het venijn van de boardletter zit in de staart. Op de laatste pagina lezen we dat er ‘acute aandacht’ moet worden gegeven aan de ‘inrichting interne beheersing’, de automatisering en de processen op het gebied van de grondexploitaties en inkoop/aanbestedingen.

We vrezen dat er wat kerstverloven worden ingetrokken.

 

Hieronder de boardletter. Op de eerste pagina staat dat het document persoonlijk en vertrouwelijk is. Dat is niet meer zo. Dat u niet denkt dat we ondeugend zijn en iets plaatsen wat geheim hoort te blijven.

Lees ook
16 mei 2024

En weer presenteert het college een jaarrekening die klinkt als een klok. Waar blijft toch de gevreesde bui? Voorlopig nergens….

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

24 april 2024

Onderhandelingen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten met het kabinet leiden ertoe dat het Rijk niet in 2026, maar al in…

29 februari 2024

Het college is om: contante betalingen hoeven helemaal niet altijd met kostbare zuilen en andere fratsen. Soms voldoet een sigarenkistje….

22 februari 2024

UPDATE 22 FEBRUAR 10.20 UUR Hart geeft niet op. Met een nieuwe motie probeert Hart het college alsnog te bewegen…