Arme gemeente met hoge belastingen

zondag 1 juli 2018Leestijd: 2 minuten
Lees ook
27 februari 2023

Veel huiseigenaren schrokken zich een hoedje toen afgelopen week de gemeentelijke belastingaanslag op de deurmat viel. Is de gemeente aan…

23 februari 2023

Hart wil graag dat de raad van Meierijstad zich aansluit bij het landelijke actiecomité ‘Raden in verzet’, de organisatie die…

6 januari 2023

Als u zelf in de financiële shit zit, hebt u er niets aan – maar toch: de armoede neemt wereldwijd…

10 december 2022

De stiekeme verhoging van de toeristenbelasting wordt naar verwachting door de gemeenteraad teruggedraaid. De verhoging is stiekem omdat de tarieven…

9 december 2022

Terwijl het college wikt en weegt, nemen sportclubs kordate maatregelen om de energiecrisis het hoofd te bieden. De gemeenteraad ontving…

De gemeente Meierijstad is arm en heft nogal veel belasting. Dat is de conclusie die getrokken kan worden uit de jaarrekening van 2017. Vanavond wordt de terugblik op vorig jaar formeel vastgesteld.

De gemeente sloot het jaar 2017 af met een positief resultaat van maar liefst € 21 miljoen, maar dat is inclusief bijna € 17 miljoen aan administratief geschuif met niet echt bestaande bedragen. Een en ander is het gevolg van nieuwe verplichtingen met betrekking tot de grondexploitatie: we moeten nu al bedragen als winst noteren, terwijl de grond nog niet is verkocht.

Rekenen we die smak geld niet mee, dan resteert er altijd nog een positief resultaat en dat is boven verwachting. Tegelijkertijd kunnen we vaststellen dat de cijfers zorgen voor zorgen. ‘Hart’ bekeek de metertjes op het dashboard van de gemeente en schudde het hoofd.

Exploitatieruimte

De exploitatieruimte wordt uitgedrukt in een percentage. Het geeft aan welk deel van de inkomsten beschikbaar is om de lasten te dragen. Hoe hoger dat percentage, hoe beter. Schijndel was vlak voor de fusie de enige gemeente van de drie met een positief percentage: 6. Veghel en ‘Rooi’ hadden een negatief percentage. De exploitatieruimte is nu 1,47%.

Netto schuldquote

De netto schuldquote gaat over de relatie tussen schulden en eigen middelen. Hoe lager het percentage, hoe beter. Bij Schijndel was het bij de fusie 63%, in ‘Rooi’ 109% en in Veghel, houdt u vast, 134.3%. Zelfs Italië staat er beter voor. Op dit moment is de schuldquote 81,6%.

Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit geeft inzicht in hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Schijndel lag onder dat gemiddelde, Veghel zo goed als erop (99%) en ‘Rooi’ erboven. Dat laatste is wonderlijk, de vraag dringt zich steeds meer op wat die gemeente toch met al die inkomsten deed. Behalve ambtenarensalarissen kunnen we niks bedenken – Sint-Oedenrode had relatief veel medewerkers in dienst.

De belastingcapaciteit van Meierijstad was in 2017 105% en ligt dus boven het landelijk gemiddelde. Het is een goede reden om terughoudend te zijn met verhogingen.

Solvabiliteitsratio

We zijn er bijna hoor. Nog twee dingen. We bewaren het meest spannende voor het laatst. Eerst de solvabiliteitsratio. Dat percentage laat zien hoe goed een gemeente aan haar schulden kan voldoen. Hoe hoger het percentage, hoe beter. Weer was Schijndel het beste jongetje van het klasje van drie: 33%. Rooi deed het met 19% het meest beroerd, het percentage van Veghel was 31,4. Meierijstad: 33,4 %. Kijk. Eindelijk goed nieuws.

Grondexploitatie

Tot slot de grondexploitatie. Het was de molensteen om de nek van Veghel en daarmee, in ieder geval bij de start van die gemeente, ook van Meierijstad. Voor de grondexploitatie geldt: hoe lager het percentage hoe beter het is. In Schijndel, een gemeente die nooit lefgozerig projectontwikkelaar speelde, was het percentage 9. In ‘Rooi’ was het maar liefst 26%.  Veghel: 171,3%. Ja, echt: 171,3%.

Aan het einde van 2017 was het volgens de jaarrekening 75,5%. Wie blij vaststelt dat het stukken beter gaat dan in die voormalige gemeente, moet het enthousiasme temperen. De VNG stelt dat gemeenten moeten proberen onder 10% te blijven. Daarboven is de grondexploitatie van een gemeente volgens die vereniging ‘kwetsbaar’. In dat geval mag die van Meierijstad dus extreem zorgwekkend worden genoemd.

De jaarrekening wordt vanavond bij wijze van hamerstuk vastgesteld tijdens de raadsvergadering. Tijdens die vergadering wordt vooral gedebatteerd over de plannen voor 2019. De bijeenkomst wordt gehouden in het raadhuis van Sint-Oedenrode en begint om 19.30 uur.

 

Lees ook
27 februari 2023

Veel huiseigenaren schrokken zich een hoedje toen afgelopen week de gemeentelijke belastingaanslag op de deurmat viel. Is de gemeente aan…

23 februari 2023

Hart wil graag dat de raad van Meierijstad zich aansluit bij het landelijke actiecomité ‘Raden in verzet’, de organisatie die…

6 januari 2023

Als u zelf in de financiële shit zit, hebt u er niets aan – maar toch: de armoede neemt wereldwijd…

10 december 2022

De stiekeme verhoging van de toeristenbelasting wordt naar verwachting door de gemeenteraad teruggedraaid. De verhoging is stiekem omdat de tarieven…

9 december 2022

Terwijl het college wikt en weegt, nemen sportclubs kordate maatregelen om de energiecrisis het hoofd te bieden. De gemeenteraad ontving…