Armoe troef in debat armoedebestrijding

donderdag 11 januari 2018Leestijd: 1 tot 2 minuten
Lees ook
31 mei 2024

Wonen in een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Wie wil dat nou niet? De gemeente gaat eraan bijdragen. Hart…

14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….

23 maart 2024

De groeiende kloof tussen arm en rijk is te danken aan politiek en professionals. Verslag van een beklemmende voordracht. Tim…

Hoofdschuddend hoorden we aan hoe vanuit een van de raadscommissies afgelopen donderdag werd gepoogd wat af te dingen op het voorgestelde armoedebeleid van het College. Dat lukte niet, want het College heeft een dijk van een raadsvoorstel hierover geschreven.

‘Hart voor Schijndel’ las een plan waarin het maximale wordt gepresenteerd op het gebied van bijzondere bijstand, waarin de samenwerking wordt gezocht met alles en iedereen die wat kan betekenen op dit gebied, waarin stevig wordt ingezet op het bereiken van de mensen die extra steun nodig hebben en waarin veel wordt gedaan op het gebied van preventie. Wat dat laatste betreft, stelde gemeenteraadslid Lambèr Gevers van Hart trots vast dat we in het voorstel van wethouder Menno Roozendaal (PvdA) zowat alles terugvonden, wat we in ons verkiezingsprogramma hierover vastlegden.

Gemopper

We waren dan ook wat verbaasd over het gemopper vanuit Team Meierijstad en D66. Raadscommissielid Pieter Siroen (D66) vroeg wat de wethouder dacht te doen aan ‘de armoedeval’. De portefeuillehouder kaatste die bal direct terug: wat D66 eraan dacht te doen. ‘Het kabinet, waar D66 inzit, heeft besloten dat mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in bedrijven aan de slag mogen met een salaris op bijstandsniveau. Dat versterkt de armoedeval.’

En zo is het maar net. Siroen kondigde een motie aan hierover. Ons advies aan hem: stuur dat voorstel vooral naar partijgenoot en minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En verder vinden we het jammer dat we niet tijdens de commissievergadering hoorden hoe wethouder Roozendaal volgens D66 de mede door die partij veroorzaakte armoedeval moet voorkomen. Waar we weer wel blij mee zijn is dat D66 net als Hart complimenten had voor het voorgestelde armoedebeleid.

Tandje bijzetten

Vanuit Team Meierijstad kwam het verzoek aan de wethouder om zijn licht op te steken in de regio. Want daar zouden sommige gemeenten op het gebied van armoedebestrijding ‘een extra tandje bijzetten’. Mirjam van Esch, raadslid van Hart, wees er fijntjes op dat raadsleden zoiets ook zelf kunnen doen. We zijn oprecht benieuwd welke ideeën in regiogemeenten zijn bedacht, die nog niet in de nota van Meierijstad staan.

Hieronder de nota.

Lees ook
31 mei 2024

Wonen in een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Wie wil dat nou niet? De gemeente gaat eraan bijdragen. Hart…

14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….

23 maart 2024

De groeiende kloof tussen arm en rijk is te danken aan politiek en professionals. Verslag van een beklemmende voordracht. Tim…