Begroting 2020: hoe staan we ervoor?

15 augustus 2019Leestijd: 3 minuten
Lees ook
22 januari 2021

Diverse fracties in de gemeenteraad neigen naar een forse verhoging van de gemeentelijke kosten voor het beheer van erfgoed. Dat…

21 januari 2021

De aanleg van kunstgrasvelden in Veghel en Sint-Oedenrode was onrechtmatig. Tot die bekentenis komt het College, driekwart jaar na die…

27 december 2020

De decembermaand is traditioneel niet alleen gezellig, maar ook duur. Te duur, voor steeds meer mensen. Want kunnen huur, gas,…

17 december 2020

Als een nachtkaars ging het vergaderjaar 2020 van de gemeenteraad gisteravond uit. Met nog wat gepruttel over de OZB. Het…

16 december 2020

Zeg toch gewoon hardop dat het er bij nader inzien gewoon financieel niet af kan. Die oproep doet Hart aan…

We maken er een traditie van: Hart presenteert in een korte serie de conceptbegroting van het volgend jaar. Deel 1: hoe staat de gemeente ervoor?

Twee jaar geleden liet Hart het bij een bespiegeling over de begroting van 2018 nog bij één nogal pissig verhaal. Vorig jaar pakten we steviger uit en hadden we het achtereenvolgens over de financiële positie van de gemeente, de plannen per kern, alle nieuwe investeringen en tot slot de heffingen en belastingen. Dat beviel u, onze lezer, goed. En dus doen we dat dit jaar weer.

Deel 1: hoe staat Meierijstad ervoor?

Het antwoord: elk jaar een beetje beter en nog altijd veel beroerder dan Schijndel voor de fusie. Dat wordt duidelijk als we de verplichte financiële kengetallen doornemen.

Netto schuldquote

De netto schuldquote gaat over de relatie tussen schulden en eigen middelen. Hoe lager het percentage, hoe beter. Bij Schijndel was het bij de fusie 63%, in ‘Rooi’ 109% en in Veghel 134,3%.

Meierijstad begon in 2017 met een schuldquote van 81,6% en het is sindsdien niet veel beter geworden: 80% lezen we in de begroting van volgend jaar.  

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio laat zien hoe goed een gemeente aan haar schulden kan voldoen. Hoe hoger het percentage, hoe beter. Voor de fusie was Schijndel het beste jongetje van de klas: 33%. Sint-Oedenrode noteerde 19 % en Veghel 31,4%. In 2017 was de ratio van Meierijstad 33,4%, in 2018 36% en voor 2020 wordt gerekend op 29%.

Grondexploitatie

De grondexploitatie was de molensteen om de nek van Veghel en daarmee, in ieder geval bij de start van die gemeente, ook van Meierijstad. Voor de grondexploitatie geldt: hoe lager het percentage hoe beter het is. In Schijndel was het percentage 9. In ‘Rooi’ was het 26% en dat is hoog. Alles is relatief, want Veghel noteerde 171,3%!

De fusie zorgde ervoor dat de grondexploitatie flink werd gemiddeld en jaar na jaar daalt – dat laatste is te danken aan grondverkopen. In 2017 was het percentage van Meierijstad 75,5% en  in 2018 70%. Voor 2020 wordt gerekend op 45%. Uitleg van een ambtenaar leerde ons vorig jaar al dat het mogelijk nog tot 2025 duurt voor we op het acceptabele niveau van 10% uitkomen.

Exploitatieruimte

De exploitatieruimte gaat over het deel van de inkomsten dat beschikbaar is om de lasten te dragen. Hoe hoger dat percentage, hoe beter het is. Schijndel was vlak voor de fusie de enige gemeente van de drie met een positief percentage: 6. Veghel en ‘Rooi’ hadden een negatief percentage. Vrij vertaald: de jaarlijkse vaste lasten waren hoger dan de inkomsten. De gemeenten leefden boven hun stand

Voor volgend jaar verwacht het College een percentage van 0,61%. Dat is niet best. Het College is het daarmee eens. In de begroting erkennen burgemeester en wethouders ‘dat er nauwelijks structurele ruimte is om tekorten of extra lasten binnen de huidige begroting op te vangen’.

Zaterdag op deze site: de plannen per kern.

Hier vindt u de hele begroting.

Lees ook
22 januari 2021

Diverse fracties in de gemeenteraad neigen naar een forse verhoging van de gemeentelijke kosten voor het beheer van erfgoed. Dat…

21 januari 2021

De aanleg van kunstgrasvelden in Veghel en Sint-Oedenrode was onrechtmatig. Tot die bekentenis komt het College, driekwart jaar na die…

27 december 2020

De decembermaand is traditioneel niet alleen gezellig, maar ook duur. Te duur, voor steeds meer mensen. Want kunnen huur, gas,…

17 december 2020

Als een nachtkaars ging het vergaderjaar 2020 van de gemeenteraad gisteravond uit. Met nog wat gepruttel over de OZB. Het…

16 december 2020

Zeg toch gewoon hardop dat het er bij nader inzien gewoon financieel niet af kan. Die oproep doet Hart aan…