Coalitie weerstaat het College en steunt Hart

Lees ook
13 april 2021

‘Ik wist niet dat politiek zo interessant is’, zei een van de deelnemers van het Klasje van Hart gisteravond aan…

12 april 2021

Burgers staan steeds vaker lijnrecht tegenover de gemeente als het gaat om bouw- en andere plannen. Maar wat als die…

11 april 2021

Burgers staan steeds vaker lijnrecht tegenover de gemeente als het gaat om bouw- en andere plannen. En dat terwijl er…

10 april 2021

Tijdelijke woningen in Erp, windturbines en zonnepaneelvelden in het buitengebied, een nieuw woonwijkje bij Plein in Schijndel en diverse ‘Polenhotels’…

3 april 2021

Afspraken over herinrichting van straten zijn door het College genegeerd. Die stellige indruk heeft Hart naar aanleiding van onvrede onder…

Het voorstel van ‘Hart voor Schijndel’ om bewoners zelf hun straat te laten ontwerpen als die opnieuw moet worden ingericht, is door de gemeenteraad van Meierijstad unaniem aangenomen. Dat is om twee redenen bijzonder.

Allereerst is dit het eerste echte initiatiefvoorstel dat in de raad werd ingediend. Een initiatiefvoorstel is een voorstel dat niet, zoals gebruikelijk, door het College wordt ingediend. In plaats daarvan komt het vanuit de raad zelf. Dat soort voorstellen vergt meer werk dan een motie of een amendement, want moet aan behoorlijk strenge criteria voldoen.

Stoer

Op de tweede plaats heeft het College negatief geadviseerd over ons voorstel. Van dat advies kunnen we geen soep maken, maar het is bijzonder dat al de vier coalitiepartijen het advies van hun eigen wethouders naast zich neer legden. Wij vinden dat stoer van die fracties.

Overigens is ons voorstel niet zo enorm ingrijpend. Het College heeft al bewezen dat ze bewoners bij een herinrichting best hun straat willen laten ontwerpen. Dat gebeurt in Schijndel al op verzoek van bewoners. Wat wij eraan toevoegen is dat het College die mogelijkheid standaard aanbiedt. Dat kost weinig moeite en is tegelijkertijd belangrijk. Wij vinden dat niet alleen initiatiefrijke, zelfbewuste inwoners de kans moeten krijgen om hun leefomgeving zelf in te richten. Die kans moet iedereen krijgen, ook mensen die even niet zelf op dat idee komen.

Vakantie

Het College liet in haar advies weten dat ze zelf veel verder gaat met participatie en zeggenschap van burgers. Om het te bewijzen, werden voorbeelden genoemd. Werkelijk al die voorbeelden komen uit het verkiezingsprogramma van Hart en ze zijn geen van allen ingevoerd. Het is een beetje alsof wij melden dat we er klaar voor zijn om op vakantie te gaan naar België en dat het College zegt dat dit helemaal niks voorstelt. Omdat ze zelf naar India op vakantie gaat. Misschien. Ooit. Eventueel.

Zodra in uw straat de riolering wordt vernieuwd en de straat dus opnieuw kan worden ingericht, krijgt u een brief. Of u samen met ambtenaren een plan wil maken voor die straat. Leuk toch?

Lees ook
13 april 2021

‘Ik wist niet dat politiek zo interessant is’, zei een van de deelnemers van het Klasje van Hart gisteravond aan…

12 april 2021

Burgers staan steeds vaker lijnrecht tegenover de gemeente als het gaat om bouw- en andere plannen. Maar wat als die…

11 april 2021

Burgers staan steeds vaker lijnrecht tegenover de gemeente als het gaat om bouw- en andere plannen. En dat terwijl er…

10 april 2021

Tijdelijke woningen in Erp, windturbines en zonnepaneelvelden in het buitengebied, een nieuw woonwijkje bij Plein in Schijndel en diverse ‘Polenhotels’…

3 april 2021

Afspraken over herinrichting van straten zijn door het College genegeerd. Die stellige indruk heeft Hart naar aanleiding van onvrede onder…