College, beloon inbreng inwoners

donderdag 20 april 2017Leestijd:
Lees ook
2 juni 2024

Een extra raadsvoorstel over de aankoop van alweer een Rabokantoor is voor Hart de druppel. De werkdruk van de gemeenteraad…

21 mei 2024

Het college gaat de aanleg en bouw van stap 1 van Omnipark De Brug voorbereiden. Maar met groot enthousiasme gebeurt…

14 april 2024

Een referendum is een heel slecht idee. Het leidt tot polarisatie en zet een streep door allerlei mooie oplossingen voor…

8 april 2024

Hart hoorde afgelopen vrijdag tijdens de Dag van de Raad frisse en sombere gedachten over de democratie. Lees, laat u…

3 april 2024

Het voorstel van de partijen Lokaal en Hart om de gilden te subsidiëren wordt eindelijk uitgevoerd. Het college maakte gisteren…

Met twee presentaties gaf het College er gisteravond blijk van de inbreng van inwoners niet echt te waarderen. Dat zal vast niet zo bedoeld zijn, maar feit is dat zowel bij de subsidies aan sportverenigingen als de herbestemming van het gemeentehuis de portefeuillehouder de inwoners vergat. Pijnlijk.

Vertegenwoordigers van sportverenigingen uit heel Meierijstad staken, nog voor de fusie een feit was, de hoofden bijeen om te onderzoeken hoe het staat met de huren en subsidies in de drie voormalige gemeenten. De inspanningen zijn aan sportwethouder Coby van der Pas (CDA) voorbij gegaan, want er komt een nulmeting en die nulmeting gaat precies dát opleveren wat al is opgeleverd. Op de publieke tribune schudden vertegenwoordigers van die verenigingen het hoofd. ‘Dat is allang gedaan!’

Andersom

Verder liet het College, nog steeds via een ambtenaar, weten dat de gemeenteraad binnenkort maar eens kaders moet stellen op het gebied van subsidies aan verenigingen die zich met cultuur en welzijn bezighouden. Van de KBO, de harmonie en zo meer. Daarna wil de wethouder wel eens met het verenigingsleven praten. Wat ons betreft gebeurt dat andersom. Het College weet dat het kan, want met de dorps- en wijkraden wordt die werkwijze wél gehanteerd. De reden: daar klopten die raden bij het College aan. En zo lijkt het erop dat het gemeentebestuur inwoners pas ziet staan zodra zij aan de deur van het gemeentehuis rammelen. Dat is jammer. We zouden zo graag zien dat het College inwoners stimuleert om invloed uit te oefenen. Om mee te denken, mee te praten.

Dringend verzoek aan het College: ga in gesprek met het verenigingsleven en kom daarna met een voorstel aan de gemeenteraad.

Gemeentehuis

Iets soortgelijks, maar dan nog ernstiger, speelt er bij het gemeentehuis van Schijndel. ‘Hart voor Schijndel’ heeft zich voorgenomen niet gemakzuchtig boe te roepen als het College wat bedenkt. Maar de presentatie over de herbestemming van dat voormalige gemeentehuis heeft ons behoorlijk geschokt. Zo erg, dat we bijna vergaten dat hetzelfde College gisteravond een prachtig ontwerp voor de nieuwe podiumaccommodatie in ’t Spectrum presenteerde.

Maar wat er daarna volgde over het gemeentehuis, was ronduit schokkend. Voor u met ons verbaasd wordt, eerst even wat besluiten die in het nabije verleden zijn genomen. Die moet u echt even lezen, want dan snapt u met ons waarom de presentatie van gisteren zo vreemd was.

1. Het gemeentehuis krijgt geen overheidsbestemming, want dat is te duur volgens de toenmalige stuurgroep die de fusie leidde. Dus wat er ook met het gebouw zou gaan gebeuren: de gemeente moet er vanaf.

2. Dankzij een door ‘Hart voor Schijndel’ ingediende en aangenomen motie wordt de herbestemming bedacht door een zogeheten participatiegroep. Dat is een club van betrokken bewoners en andere belanghebbenden die samen met elkaar in de clinch gaan over wat er met het gebouw moet gebeuren.

3. Er komt een depot voor de kunstcollectie van Meierijstad en die wordt gevestigd in het Jan Heestershuis. Dat pand wordt met dat doel stevig gebouwd.

Trouwzaal

Wat nu door het College is bedacht, negeert die drie besluiten compleet. In het voormalige gemeentehuis komt het zogeheten Klant Contact Centrum van de gemeente (dat zat er al en moest tot ons ongenoegen zo nodig naar ’t Spectrum) en de trouwzaal (idem). En o ja, daar in het voormalige gemeentehuis wordt ook de kunstcollectie ondergebracht. Tot slot wordt er ruimte gevonden voor de bibliotheek. Want ’t Spectrum, dat kan maar beter een zalenverhuurgebouw worden.

We snappen er werkelijk helemaal niks van. Wat wij wilden, kon niet en kan nu ineens wel. En wat de raad van Schijndel besloot, doet er ineens niet meer toe.

Perspectief

Gelukkig is het allemaal slechts ‘een wenkend perspectief’. Geen idee wat dat precies inhoudt, we houden het voorlopig op een proefballonnetje. Dat ballonnetje moest de raad maar snel doorprikken. Waarna het College serieus werk kan gaan maken van het stimuleren van burgerbetrokkenheid en het oprecht luisteren naar wat betrokken inwoners te melden hebben. Of die betrokken inwoners nou bestuurder zijn van een sportvereniging of lid van de participatiewerkgroep van het voormalige gemeentehuis. 

Lees ook
2 juni 2024

Een extra raadsvoorstel over de aankoop van alweer een Rabokantoor is voor Hart de druppel. De werkdruk van de gemeenteraad…

21 mei 2024

Het college gaat de aanleg en bouw van stap 1 van Omnipark De Brug voorbereiden. Maar met groot enthousiasme gebeurt…

14 april 2024

Een referendum is een heel slecht idee. Het leidt tot polarisatie en zet een streep door allerlei mooie oplossingen voor…

8 april 2024

Hart hoorde afgelopen vrijdag tijdens de Dag van de Raad frisse en sombere gedachten over de democratie. Lees, laat u…

3 april 2024

Het voorstel van de partijen Lokaal en Hart om de gilden te subsidiëren wordt eindelijk uitgevoerd. Het college maakte gisteren…