College negeert besluit raad over VOG

dinsdag 26 juni 2018Leestijd: 1 tot 2 minuten
Lees ook
26 september 2023

En weer is de toekomst van het politiebureau in Schijndel ongewis. Dat is in strijd met een belofte van burgemeester…

26 augustus 2023

Wie o wie durft de stekker uit het project Omnipark Erp te trekken? Vlak voor het zomerreces vroeg fractievoorzitter Arie…

13 juli 2023

Het college wijst het verzoek van Hart af om contante betalingen mogelijk te maken bij zwembaden en Burgerzaken. ‘Op dit…

19 mei 2023

De aanpak van huiselijk geweld faalt. Zelfs na melding bij autoriteiten gaat het in zeven van de tien gevallen gewoon…

6 mei 2023

De gemeenteraad laat zich te gemakkelijk opzij schuiven zodra er een crisis is of dreigt. Dat kan en moet anders….

Het College van Meierijstad negeert een besluit van de gemeenteraad over de VOG. ‘Hart voor Schijndel’ is ontstemd.

‘Hart’ wil dat de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht wordt gesteld aan vrijwilligers die bij gesubsidieerde verenigingen met minderjarigen werken. Vanzelfsprekend is dit geen garantie dat  grensoverschrijdend gedrag daarmee wordt voorkomen, maar het helpt wel.

Waaronder

Het College voelde aanvankelijk niks voor die verplichting, maar leek later toch overtuigd. In de, inmiddels door de gemeenteraad aangenomen, sportnota schrijft het College namelijk: ‘We verbinden aan de subsidiëring van sportverenigingen het vereiste van het vaststellen van beleid voor het terugdringen van grensoverschrijdend gedrag, waaronder het aanvragen van verklaringen omtrent gedrag’.

Waaronder. Niet eventueel of bijvoorbeeld. Nee, waaronder. Aldus besloten door de hele gemeenteraad.

Geschrapt

Het enige wat er nu nog moet gebeuren is een aanpassing van de subsidieverordening. ‘Hart’ vroeg er op 4 juni naar en kreeg vandaag, twee weken na de officiële deadline, een antwoord: ‘Het creëren van een veilig sportklimaat zal worden gekoppeld aan de sportsubsidiëring. In de nog op te stellen nadere regels voor sportsubsidiëring wordt de koppeling met een veilig sportklimaat nader uitgewerkt’.

Dit antwoord is een herhaling van wat al in de sportnota staat. Met één uitzondering. Geen woord over ‘waaronder het aanvragen van verklaringen omtrent gedrag’.

Bijvoorbeeld

We gokken dat het College schrok toen ze haar tekst over de VOG nog eens nalas. ‘Potjandorie, er staat waaronder! Maar dat bedoelden we niet. We bedoelden bijvoorbeeld’.

Zo ongeveer moet het gegaan zijn.

Aanpassen

Er zijn wat ons betreft twee mogelijkheden. Eén: het College stelt vast dat een raadsbesluit een raadsbesluit is en gaat alsnog als de wiedeweerga de subsidieverordening aanpassen. Dat heeft onze voorkeur. Twee: het College erkent dat ze het fout opschreef en brengt de sportnota, nu zonder die blijkbaar foute tekst, opnieuw in stemming.

De nu gekozen optie – doen alsof er in een raadsbesluit iets anders staat dan er staat – is onhoudbaar. ‘Hart’ stelde zojuist nieuwe vragen aan het College. U vindt ze hieronder.

Lees ook
26 september 2023

En weer is de toekomst van het politiebureau in Schijndel ongewis. Dat is in strijd met een belofte van burgemeester…

26 augustus 2023

Wie o wie durft de stekker uit het project Omnipark Erp te trekken? Vlak voor het zomerreces vroeg fractievoorzitter Arie…

13 juli 2023

Het college wijst het verzoek van Hart af om contante betalingen mogelijk te maken bij zwembaden en Burgerzaken. ‘Op dit…

19 mei 2023

De aanpak van huiselijk geweld faalt. Zelfs na melding bij autoriteiten gaat het in zeven van de tien gevallen gewoon…

6 mei 2023

De gemeenteraad laat zich te gemakkelijk opzij schuiven zodra er een crisis is of dreigt. Dat kan en moet anders….