Echtpaar houdt hulp, lotgenoten niet

woensdag 15 maart 2017Leestijd:
Lees ook
31 mei 2024

Wonen in een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Wie wil dat nou niet? De gemeente gaat eraan bijdragen. Hart…

14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….

23 maart 2024

De groeiende kloof tussen arm en rijk is te danken aan politiek en professionals. Verslag van een beklemmende voordracht. Tim…

UPDATE 16 MAART, 12.30 UUR

Het echtpaar Van Liempd uit Schijndel houdt haar huishoudelijke hulp. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft besloten een onbedoeld neveneffect van de wet te repareren voor Toon en Marie. Lotgenoten in dezelfde positie hebben het nakijken, blijkt helaas.

Het probleem zou, zo vernam Hart gisteren, zijn opgelost door ‘Den Haag’. Een medewerkster van zorginstelling Laverhof bracht het goede nieuws vanmiddag aan het echtpaar. Vadaag blijkt dat alleen het Schijndelse echtpaar profiteert van een reparatie. Naar de reden van het maken van onderscheid kunnen we slechts gissen. We houden het erop dat lotgenoten niet de publiciteit zochten en dus niet voor gedoe zorgen. Wat de situatie extra wrang maakt: Hart kreeg in de gemeenteraad het verwijt aan cliëntelisme te doen, we zouden voor een individueel belang opkomen. Dat is niet waar, maar ondertussen doet het Zorgkantoor, uitvoerder van de hulp, juist dát. 

Teleurstelling

Het probleem speelt bij een zeer kleine groep thuiswonende mensen die persoonlijke zorg ontvangen via de Wet Langdurig Zorg (Wlz). Vanaf 1 april krijgen zij ook de huishoudelijke hulp vanuit die wet geleverd. De Wlz ‘doet’ in strak omlijnde zorgzwaartepakketten en niet in maatwerk. Daardoor zouden mensen een deel van de huishoudelijke hulp kunnen kwijtraken. Dat gold bijvoorbeeld voor het echtpaar Van Liempd, dat dankzij de inspanningen van pleitberzorgster Doortje Maurix de afgelopen weken veel landelijke publiciteit genereerde. ‘Hart’ zette zich voor het echtpaar en hun lotgenoten in, maar vond een wethouder en meerderheid van de gemeenteraad tegenover zich die geen zin hadden er werk van te maken. Om die reden is de teleurstelling over het gebrek aan actie van wethouder en raad er ondanks dit goede nieuws bij de cliënten en Hart niet minder om. De communicatie was ronduit bedroevend. Ondanks herhaalde oproepen van Hart, in eerste instantie zelfs discreet buiten de openbaarheid om, leek de wethouder zich in zijn werkkamer op te sluiten. Ook werd enig begrip voor de nijpende situatie van de cliënten node gemist.

Lees ook
31 mei 2024

Wonen in een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Wie wil dat nou niet? De gemeente gaat eraan bijdragen. Hart…

14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….

23 maart 2024

De groeiende kloof tussen arm en rijk is te danken aan politiek en professionals. Verslag van een beklemmende voordracht. Tim…