Extra raad over huishoudelijke hulp

zondag 14 augustus 2016Leestijd:
Lees ook
23 september 2023

Het concept LeefGoed Veghel past prima in andere kernen van Meierijstad. In Wijbosch lijkt het er van te komen. De…

2 september 2023

Een goed rapport over lokaal armoedebeleid ten spijt, kan de gemeente weinig doen om geldzorgen bij mensen weg te nemen….

31 augustus 2023

Ouders die chronisch ziek zijn of een beperking hebben, kunnen bij gemeenten maar moeilijk hulp aanvragen. Dat blijkt uit een…

22 augustus 2023

In Meierijstad wonen 25 mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht, maar niet de nationaliteit van dat land hebben. De meesten…

8 augustus 2023

Hoe komt het toch dat lokale en regionale media ruim een derde van de gemeentelijke uitgaven links laten liggen? Want…

‘Hart voor Schijndel’ gaat de gemeenteraad bijeenroepen om in een extra vergadering wethouder Witlox (DORP-ABS) aan de tand te voelen over de wijze waarop hij de Wmo uitvoert. Het gaat daarbij vooral om de huishoudelijke hulp.

De fractie gaat om een interpellatie vragen. Dat is een zwaar en niet al te vaak gebruikt middel om informatie te krijgen van een wethouder over een politiek, actueel en gevoelig onderwerp. Doorgaans leidt het tot een debat en dat debat heeft dan plaats tijdens een (extra) raadsvergadering.

Bezuiniging

Directe aanleiding voor het initiatief van ‘Hart voor Schijndel’ is de bezuiniging op de huishoudelijke hulp. Die bezuiniging is van alweer twee jaar geleden, maar nieuwe ontwikkelingen maken dat het hard nodig is daar met de wethouder over te praten. Een bestuursrechter, de Centrale Raad voor Beroep, heeft enkele maanden geleden bepaald dat collectieve bezuinigingen geen geldige reden zijn om de huishoudelijke hulp te verminderen. ‘Hart voor Schijndel’ stelde schriftelijke vragen over die uitspraak en daarop liet het College van B. en W. weten dat er in Schijndel niks aan de hand is. In een persbericht bevestigde het college dat nog eens.

‘Hart voor Schijndel’ liet het er niet bij zitten, plaatste een oproep op deze website en in het Schijndels Weekblad en dat leidde tot ruim veertig reacties. De resultaten van het onderzoek dat we vervolgens uitvoerden, delen we graag met de wethouder en de gemeenteraad. Want voor ons is het zo klaar als een klontje: de vermindering van uren is in strijd met de uitspraak van de bestuursrechter en moet dus worden teruggedraaid.

Klachten

En als we dan toch wethouder Witlox daarover aanspreken, dan nemen we meteen wat andere Wmo-zaken mee. Want de lijst klachten over het beleid groeit. Zo lukte het de wethouder maar niet om tijdig informatie over de uitvoering van het beleid aan te leveren en kwam een memo over de inkoop van diensten vijf maanden te laat. Een belangrijk memo trouwens, want Schijndel kiest voor een ander gemeentelijk samenwerkingsverband en dat heeft mogelijk consequenties voor zowel cliënten als leveranciers van zorg en hulp.

Tel daarbij op dat de wethouder al eerder moest erkennen de regels met betrekking tot de Wmo slechter te kennen dan ‘Hart voor Schijndel’ en er doemt een beeld op van een bestuurder die onvoldoende kennis van zaken heeft over een beleidsterrein dat voor veel, vaak kwetsbare, inwoners van groot belang is. ‘Hart voor Schijndel’ is er niet op uit om een wethouder het leven zuur te maken, maar stelt vast dat er te veel mis gaat en dat te veel mensen daar last van hebben.

AANVULLING 17 AUGUSTUS:

We schreven in dit bericht dat het om een extra raadsvergadering gaat. Dat kan het geval zijn, maar er kan worden besloten het debat tijdens een gewone raadsvergadering te houden. ‘Hart voor Schijndel’ hoop vna niet, want de eerstvolgende raadsvergadering is pas op 29 september.

Lees ook
23 september 2023

Het concept LeefGoed Veghel past prima in andere kernen van Meierijstad. In Wijbosch lijkt het er van te komen. De…

2 september 2023

Een goed rapport over lokaal armoedebeleid ten spijt, kan de gemeente weinig doen om geldzorgen bij mensen weg te nemen….

31 augustus 2023

Ouders die chronisch ziek zijn of een beperking hebben, kunnen bij gemeenten maar moeilijk hulp aanvragen. Dat blijkt uit een…

22 augustus 2023

In Meierijstad wonen 25 mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht, maar niet de nationaliteit van dat land hebben. De meesten…

8 augustus 2023

Hoe komt het toch dat lokale en regionale media ruim een derde van de gemeentelijke uitgaven links laten liggen? Want…