Forse druk op cliënten huishoudelijke hulp

donderdag 15 februari 2018Leestijd: 1 tot 2 minuten
Lees ook
23 september 2023

Het concept LeefGoed Veghel past prima in andere kernen van Meierijstad. In Wijbosch lijkt het er van te komen. De…

2 september 2023

Een goed rapport over lokaal armoedebeleid ten spijt, kan de gemeente weinig doen om geldzorgen bij mensen weg te nemen….

31 augustus 2023

Ouders die chronisch ziek zijn of een beperking hebben, kunnen bij gemeenten maar moeilijk hulp aanvragen. Dat blijkt uit een…

22 augustus 2023

In Meierijstad wonen 25 mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht, maar niet de nationaliteit van dat land hebben. De meesten…

8 augustus 2023

Hoe komt het toch dat lokale en regionale media ruim een derde van de gemeentelijke uitgaven links laten liggen? Want…

Zorginstelling Laverhof zet cliënten stevig onder druk om bij vakantie van hun huishoudelijke hulp af te zien van vervanging. Ondertussen betaalt de gemeente Meierijstad de niet gewerkte uren wel door.

Wethouder Witlox (Wmo, Team Meierijstad) erkent tegenover ‘Hart voor Schijndel’ dat huishoudelijke hulp wordt doorbetaald als die dienstverlening niet wordt geleverd. Hij schrijft dat naar aanleiding van vragen van onze fractie. Onderaan dit bericht de pdf met de antwoorden van de wethouder. Uit het antwoord blijkt dat geld pas wordt ingehouden als een cliënt een maand of langer geen hulp krijgt. Deze regeling is overigens niet uniek voor Meierijstad of Laverhof, want ze geldt voor alle leveranciers van huishoudelijke hulp in Noordoost-Brabant.

Vakantie

Wat, voor zover wij weten, niet voor de hele regio geldt is dat cliënten worden gestimuleerd om af te zien van vervanging. Dat gebeurt wel bij Laverhof. Als een hulp vakantie heeft, wordt aan de cliënt gevraagd of vervanging gewenst is. Navraag bij Laverhof leert ons dat dit zou gebeuren omdat veel, vaak oudere, cliënten liever geen onbekende over de vloer willen. Daar valt wat voor te zeggen.

Hart ontvangt echter al maandenlang berichten dat Laverhof een forse stap verder gaat. Tijdens werkoverleggen wordt de hulpen op het hart gedrukt er bij cliënten op aan te sturen dat ze afzien van vervanging, zo vernamen we. Gisteren kreeg Hart voor het eerst bewijs in de vorm van een foto van een elektronisch bericht, geplaatst op het intranet van Laverhof. Een leidinggevende plaatste op dit zogeheten medewerkersportaal ‘het dringend verzoek de cliënten te sturen op het eenmalig overslaan, minderen van uren of eventueel zelf overnemen’ van het werk. (Hart maakte vanwege het belang daarvan enkele woorden vet, niet de afzender.) Als reden geeft de leidinggevende aan dat er sprake is van een tekort aan vakantiemedewerkers.

Kwetsbaar

Dat is vast waar. Zoals het ook waar is dat sommige cliënten liever geen vervanging willen. Feit is echter dat deze druk op doorgaans kwetsbare en vaak niet al te assertieve mensen een grens overgaat. En dat het doorbetalen van niet gewerkte uren daarbij een negatieve prikkel is voor Laverhof.

Hart maakt zich er druk om. Dat doen we omdat we vinden dat cliënten niet onder druk moeten worden gezet en omdat onze gemeente het zorggeld nodig heeft voor hulp die daadwerkelijk wordt geboden. Wat het extra pijnlijk maakt is dat Laverhof vorig jaar extra geld vroeg vanwege tekorten in 2015 en dat naar verwachting dit jaar weer om een extra bijdrage wordt gevraagd, dit keer vanwege vermeende tekorten in 2017.

Onderzoek

Hart gaat de komende tijd onderzoeken hoe andere aanbieders van huishoudelijke hulp in onze gemeenten omgaan met vervanging bij vakanties. Huishoudelijke hulpen en cliënten die deze hulp krijgen, worden uitgenodigd om hun ervaringen met ons te delen. Vanzelfsprekend horen we ook graag positieve verhalen.

 

UPDATE 11.00 UUR

Hart heeft geprobeerd om te achterhalen hoe vervanging bij Tzorg, de andere grote aanbieder van huishoudelijke hulp in onze gemeente, is geregeld. Dat is nog niet gelukt. Wel weten we dat de PvdA en de SP in Den Bosch samen alarm sloegen. In die gemeente kampen cliënten met vergelijkbare problemen. Ook daar worden vakantiehoudende hulpen niet of slecht vervangen. Hier leest u er meer over.

 

Lees ook
23 september 2023

Het concept LeefGoed Veghel past prima in andere kernen van Meierijstad. In Wijbosch lijkt het er van te komen. De…

2 september 2023

Een goed rapport over lokaal armoedebeleid ten spijt, kan de gemeente weinig doen om geldzorgen bij mensen weg te nemen….

31 augustus 2023

Ouders die chronisch ziek zijn of een beperking hebben, kunnen bij gemeenten maar moeilijk hulp aanvragen. Dat blijkt uit een…

22 augustus 2023

In Meierijstad wonen 25 mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht, maar niet de nationaliteit van dat land hebben. De meesten…

8 augustus 2023

Hoe komt het toch dat lokale en regionale media ruim een derde van de gemeentelijke uitgaven links laten liggen? Want…