Geldzorgen in Olland, Boskant en Schijndel

zondag 31 maart 2019Leestijd: 2 tot 3 minuten
Lees ook
30 mei 2024

Drie jaar na een weggestemde motie van Hart, krijgen de partij en de Bloemenwijk op de Boschweg toch hun zin:…

23 mei 2024

Bewoners van een deel van de Componistenbuurt in Schijndel moeten nog even doorbijten. Vanaf 29 mei neemt de verkeershinder af….

21 mei 2024

Het college gaat de aanleg en bouw van stap 1 van Omnipark De Brug voorbereiden. Maar met groot enthousiasme gebeurt…

17 mei 2024

Hoe voorkomen we dat de aanleg van een fietstunnel onder de Structuurweg in Schijndel tot onevenredige hinder gaat leiden? Hart-gemeenteraadslid…

16 mei 2024

En weer presenteert het college een jaarrekening die klinkt als een klok. Waar blijft toch de gevreesde bui? Voorlopig nergens….

Eén op de vijf 19 tot 65-jarigen in Schijndel-Oost, Boskant en Olland hebben moeite om rond te komen.  Dat blijkt uit een scan van de GGD, doorgespit door ‘Hart voor Schijndel’.

Het aantal volwassenen tot 65 jaar dat het volgens onze gemeenschappelijke geneeskundige dienst lastig vindt de touwtjes aan elkaar te knopen is in Meierijstad sowieso al hoog: 14%. In Noord-Brabant is dat percentage 10.

Boskant en Olland

Schijndel-Oost (Hoevenbraak/Hulzenbraak) springt er met 20% bijzonder negatief uit. Opvallend is ook de hoge score in Boskant en Olland, in het onderzoek als één gebied aangemerkt: 19%. In Veghel-West ligt het aantal mensen met geldzorgen eveneens boven het gemeentelijk gemiddelde: 16%. De armoede onder 65-plussers ligt in alle andere wijken beduidend lager: zowel in Brabant als Meierijstad gaat het om 10%. 

Voor ‘Hart voor Schijndel’ bewijzen de cijfers dat het door onze fractie ondersteunde beleid met betrekking tot de bestrijding van armoede krachtig moet worden voortgezet. Overigens werpen de goed draaiende economie en dat gemeentelijk beleid al hun vruchten af: bij het vorige onderzoek van de GGD uit 2012 waren de problemen groter.

Eenzaamheid

Een ander nijpend probleem is de eenzaamheid. Het is schokkend dat in de Schijndelse wijk Boschweg 18% van de 65-plussers volgens de GGD ‘zeer ernstig eenzaam’ is. In Veghel-Oost is het met 17% niet veel vrolijker. Wie dacht dat het met de volwassenen tussen de 19 en 65 in onze gemeente crescendo gaat: afhankelijk van de wijk en het dorp voelt 10 tot 13% van die inwoners zich eveneens ‘zeer ernstig eenzaam’.

Het onderzoek van de GGD is bijzonder breed en toont bijvoorbeeld aan dat Meierijstedelingen meer last hebben van de stank door openhaarden en allesbranders dan gemiddeld in Brabant. Ook zijn hier de zorgen over de gezondheidsrisico’s door geitenbedrijven groter. Dat is saillant, aangezien het College woningbouw binnen 2 km van zo’n bedrijf toestaat – wie er gaat bouwen en wonen moet schriftelijk beloven niet te zeuren als longontstekingen of Q-koorts de kop opsteken. SP, D66 en Hart waren er al diverse keren kritisch over – de socialisten en democraten mopperden er de afgelopen raadsvergadering nog over.

Stevige drinkers

Verder blijkt uit het onderzoek dat Meierijstedelingen stevige drinkers zijn en dat burgers hier meer dan elders vinden dat de gemeente hen te weinig betrekt bij de inrichting van buurt en wijk. Opvallend is ook dat inwoners minder goed weten waar ze moeten aankloppen voor Wmo-voorzieningen dan in 2012, toen de vorige GGD-scan werd gepubliceerd. En dat terwijl de behoefte aan die voorzieningen onder senioren groter is dan gemiddeld in de provincie.

Overigens is het niet allemaal kommer en kwel. Dankzij de GGD weten we dat in onze gemeenten er per vierkante kilometer fors minder varkens en pluimvee zijn dan gemiddeld in Brabant. Dat hadden we niet verwacht. En ook als het gaat om tal van andere thema’s gaat het hier absoluut niet slechter dan elders in de provincie. Dat geldt bijvoorbeeld voor gezondheid, de leefomgeving en de huizen waarin we wonen.

Opstekers zijn verder dat de onderlinge samenhang van inwoners hier wat groter is dan elders en dat gevoel van veiligheid licht groeit.

 
Lees ook
30 mei 2024

Drie jaar na een weggestemde motie van Hart, krijgen de partij en de Bloemenwijk op de Boschweg toch hun zin:…

23 mei 2024

Bewoners van een deel van de Componistenbuurt in Schijndel moeten nog even doorbijten. Vanaf 29 mei neemt de verkeershinder af….

21 mei 2024

Het college gaat de aanleg en bouw van stap 1 van Omnipark De Brug voorbereiden. Maar met groot enthousiasme gebeurt…

17 mei 2024

Hoe voorkomen we dat de aanleg van een fietstunnel onder de Structuurweg in Schijndel tot onevenredige hinder gaat leiden? Hart-gemeenteraadslid…

16 mei 2024

En weer presenteert het college een jaarrekening die klinkt als een klok. Waar blijft toch de gevreesde bui? Voorlopig nergens….