Grote stappen op weg naar nog betere zorg

donderdag 11 oktober 2018Leestijd: 2 minuten
Lees ook
23 september 2023

Het concept LeefGoed Veghel past prima in andere kernen van Meierijstad. In Wijbosch lijkt het er van te komen. De…

2 september 2023

Een goed rapport over lokaal armoedebeleid ten spijt, kan de gemeente weinig doen om geldzorgen bij mensen weg te nemen….

31 augustus 2023

Ouders die chronisch ziek zijn of een beperking hebben, kunnen bij gemeenten maar moeilijk hulp aanvragen. Dat blijkt uit een…

22 augustus 2023

In Meierijstad wonen 25 mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht, maar niet de nationaliteit van dat land hebben. De meesten…

8 augustus 2023

Hoe komt het toch dat lokale en regionale media ruim een derde van de gemeentelijke uitgaven links laten liggen? Want…

De uitvoering van de Wmo, jeugdhulp en Participatiewet wordt beter. Dat is het resultaat van een reeks voorstellen, mede geïnitieerd door ‘Hart voor Schijndel’ en omarmd door de volledige gemeenteraad.

Aanleiding voor de verbeteringen is een kritisch rapport van de rekenkamercommissie. Die commissie bedacht een reeks aanbevelingen waarmee vooral de toegang tot voorzieningen verbeterd wordt. Het College wilde dat in eerste instantie afdoen met een reactie per brief aan de gemeenteraad, maar de gezamenlijke oppositiepartijen scherpten dat idee aan: het College moet die stevige aanbevelingen in een beleidsnota vatten en moet vervolgens aangeven hoe diverse doelen worden bereikt.

Proef

Met dank aan de positieve reactie van wethouder Menno Roozendaal (Participatiewet en jeugdhulp, PvdA) stemde de volledige gemeenteraad met de wijzigingsvoorstellen van de oppositie in.

Succesvol was ook het pleidooi van Lambèr Gevers namens Hart, SP, Lijst Blanco en D66 om een proef te doen met een klantgerichte manier om inwoners van dienst te zijn die om hulp vragen. Die motie konden we vrolijk intrekken, want wethouder Roozendaal zegde toe met die manier van werken te gaan experimenteren. In de loop van volgend jaar legt hij er verantwoording over af aan de gemeenteraad.

Glimlach

Gemeenteraadslid Mirjam van Esch van Hart werkte achter de schermen hard aan de wijzigingsvoorstellen en de motie. Ze voerde niet het woord, maar kijkt desondanks met een brede glimlach terug op de gemeenteraadsvergadering. ‘Oppositie en coalitie hebben laten zien dat ze op basis van inhoud tot een gezamenlijke visie kunnen komen’, zei ze na afloop. ‘Het gaat over beleid en is daarom voor veel mensen mogelijk wat wazig en abstract, maar deze besluiten leiden tot een betere sturing, bijsturing en controle door de volksvertegenwoordigers en daardoor tot een snellere en betere hulp.’

Lees ook
23 september 2023

Het concept LeefGoed Veghel past prima in andere kernen van Meierijstad. In Wijbosch lijkt het er van te komen. De…

2 september 2023

Een goed rapport over lokaal armoedebeleid ten spijt, kan de gemeente weinig doen om geldzorgen bij mensen weg te nemen….

31 augustus 2023

Ouders die chronisch ziek zijn of een beperking hebben, kunnen bij gemeenten maar moeilijk hulp aanvragen. Dat blijkt uit een…

22 augustus 2023

In Meierijstad wonen 25 mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht, maar niet de nationaliteit van dat land hebben. De meesten…

8 augustus 2023

Hoe komt het toch dat lokale en regionale media ruim een derde van de gemeentelijke uitgaven links laten liggen? Want…