‘Hart’ geeft B en W bijspijkercursus

woensdag 23 december 2015Leestijd:
Lees ook
31 mei 2024

Wonen in een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Wie wil dat nou niet? De gemeente gaat eraan bijdragen. Hart…

14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….

23 maart 2024

De groeiende kloof tussen arm en rijk is te danken aan politiek en professionals. Verslag van een beklemmende voordracht. Tim…

 

‘Hart voor Schijndel’ moest maar eens geld gaan vragen voor de bijspijkercursus die ze wethouder Witlox geeft. Het lesje ‘Hoe het zit met de toeslagen voor huishoudelijke hulp’ is uiteindelijk een succes gebleken. De wethouder weet nu wél hoe het zit.

Laurens van Voorst, raadslid van ‘Hart’, hoorde de wethouder in de raadsvergadering van 12 november zeggen dat de gemeente de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp zo beperkt mogelijk heeft gehouden. ‘We mogen niet minder vragen dan zeven euro vijftig,’ is op de bandopname van die vergadering uit de mond van de wethouder te horen. Laurens krabde zich eens achter de oren en zocht het uit. Om vervolgens te concluderen dat het Rijk de verplichte eigen bijdrage in april jl. verlaagde naar vijf euro per uur.

Toeslag

Of het college wel weet dat die bijdrage ook in Schijndel dus verlaagd had mogen worden, vroeg Laurens in een brief. Ja, luidt het antwoord in de brief die gisteren bij ‘Hart voor Schijndel’ in de brievenbus gleed. Waarna een uitvoerige verhandeling volgt over hoe het zit met die zogenoemde Huishoudelijke Hulp Toelage. Die is er voor mensen die geen recht hebben op via de Wmo aangeboden huishoudelijke hulp en daar toch gebruik van willen maken. Onder bepaalde voorwaarden kan dat. Bijvoorbeeld als die mensen 75 jaar of ouder zijn, als ze mantelzorger zijn of in aanmerking komen voor een zogenoemde maatwerkvoorziening. In die gevallen moet echter wel een vergoeding worden betaald. Tot 1 januari vraagt de gemeente Schijndel tien euro per uur aan eigen bijdrage en dat had dus vijf euro mogen zijn tot 1 januari 2016. Vanaf dat moment is de verplichte eigen bijdrage minimaal € 7,50. Gelukkig overvraagt het college de cliënten vanaf dat moment niet meer.

Wat plezierig is: de wethouder weet nu wel hoe het zit. Alleen hebben de cliënten daar niks meer aan. Net als de huishoudelijke hulpen die dankzij dat extraatje misschien meer uren hadden kunnen werken. En ook voor uw volksvertegenwoordigers komt het een beetje laat, anderhalve maand na de raadsvergadering waarin ronduit foute informatie werd gegeven.

Muggenziften

Saillant: het college geeft in haar brief geen antwoord op een andere vraag van ‘Hart’: waarom de wethouder iets beweerde dat aantoonbaar onjuist is. We gaan het nog maar eens vragen. Niet om irritant te gaan zitten muggenziften, maar omdat we vinden dat wethouders kennis moeten hebben van de portefeuilles die ze behartigen.

 

 

Lees ook
31 mei 2024

Wonen in een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Wie wil dat nou niet? De gemeente gaat eraan bijdragen. Hart…

14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….

23 maart 2024

De groeiende kloof tussen arm en rijk is te danken aan politiek en professionals. Verslag van een beklemmende voordracht. Tim…