BELASTING

Hart vindt verhoging OZB met 2,3% te veel

dinsdag 25 oktober 2022Leestijd: 3 MINUTEN
Lees ook
24 november 2022

Een zelfde tarief voor een belasting en toch fors meer moeten betalen, het college krijgt het voor elkaar. Een lokale…

27 oktober 2022

Nooit eerder vertoond in Meierijstad: de gemeentelijke begroting is volgende week vrijwel direct na de vaststelling achterhaald. Raadsleden van diverse…

27 juni 2022

Het voorstel van de SP om de OZB volgend jaar te bevriezen, kreeg afgelopen donderdag alleen steun van Hart en…

17 juni 2022

De fors stijgende energiekosten leiden mogelijk tot een hogere rioolheffing. Hart boog zich over de uitgangspunten voor de begroting van…

13 juni 2022

Maar liefst 116 ouders of ouder-echtparen uit Meierijstad hebben zich gemeld als gedupeerden van de toeslagenaffaire. Dat is fors meer…

Hart stelt voor de onroerend zaakbelasting (OZB) niet forser te verhogen dan in andere jaren.

Van de 160 pagina’s van de gemeentelijke begroting gaat elk jaar weer veel aandacht uit naar één specifiek onderdeel: de belasting die inwoners aan de gemeente moeten betalen over hun eigen woning.

De gemeenteraad bepaalt jaarlijks of en zo ja, met hoeveel procent die OZB wordt verhoogd. Het wachten is steeds op een voorstel van het college van burgemeester en wethouders. In Meierijstad is het gebruikelijk dat het college op haar beurt het advies van de Vereniging Nederlandse Gemeenten volgt.

Logisch

Zo komt het college met het voorstel om de OZB met 2,3% te verhogen. Dat is 0,3% meer dan de afgelopen jaren gebruikelijk was. Enerzijds logisch, als prijzen stijgen doet de overheid mee – de gemeente heeft de extra inkomsten immers nodig omdat de inkopers daar ook meer geld nodig hebben.

Anderzijds is het juist onwenselijk. De gierende inflatie maakt dat de groep inwoners met (dreigende) geldzorgen hard groeit. Juist de overheid, die er toch is namens en voor de inwoners, moet dan de belastingen zo laag mogelijk houden.

Zeuren

Je zou ietwat cynisch kunnen zeggen dat die 0,3% amper wat voorstelt. Voor de gemeente als geheel scheelt het € 65.000. Voor een eigenaar van een huis van bijvoorbeeld € 320.000 maakt het ongeveer één euro uit. Zo iemand betaalt dit jaar € 326,21, betaalt in het voorstel van het college volgend jaar € 7,50 meer en in het voorstel van Hart € 6,52 extra.

[tekst gaat verder onder kader]

Kwijtschelding OZB aanvragen

Kunt u de OZB niet betalen? Vraag dan de gemeente om kwijtschelding. U hoeft dan de belasting niet te betalen. Of u betaalt een deel van de belasting. De gemeente bepaalt of u voor kwijtschelding in aanmerking komt. Hier meer informatie daarover.

Nog een argument om niet te moeilijk te doen over die 2,3%: de gemeentelijke belastingtarieven van Meierijstad liggen onder het landelijk gemiddelde. Zo ben je in bijna al onze buurgemeenten meer geld kwijt aan OZB. Waar zeuren we over?

Tegenargumenten

Hart zet daar drie tegenargumenten tegenover.

1. De armoede groeit zo hard dat voor heel veel mensen inmiddels echt elk klein beetje telt. De besparing uit het rekenvoorbeeld (€ 7,50 – € 6,52 = € 0,98) is toch maar mooi bijna een half brood.

2. Het vast te stellen tarief is de basis voor verhogingen in daaropvolgende jaren. Wat de verhoging in 2024 ook wordt: het bedrag zal lager zijn als we nu kiezen voor 2,0 in plaats van 2,3%

3. De gemeente kan het voorlopig missen. Meierijstad houdt naar verwachting € 2,6 miljoen over. Die € 65.000 voelt niemand.

Helemaal geen verhoging OZB?

Het liefst had Hart helemaal afgezien van een verhoging van de OZB. Afgelopen juni strandde een voorstel van SP daarvoor. Alleen Hart en Forum stemden ermee in. Het heeft dus geen zin om datzelfde idee nog eens in te brengen.

Lees ook
24 november 2022

Een zelfde tarief voor een belasting en toch fors meer moeten betalen, het college krijgt het voor elkaar. Een lokale…

27 oktober 2022

Nooit eerder vertoond in Meierijstad: de gemeentelijke begroting is volgende week vrijwel direct na de vaststelling achterhaald. Raadsleden van diverse…

27 juni 2022

Het voorstel van de SP om de OZB volgend jaar te bevriezen, kreeg afgelopen donderdag alleen steun van Hart en…

17 juni 2022

De fors stijgende energiekosten leiden mogelijk tot een hogere rioolheffing. Hart boog zich over de uitgangspunten voor de begroting van…

13 juni 2022

Maar liefst 116 ouders of ouder-echtparen uit Meierijstad hebben zich gemeld als gedupeerden van de toeslagenaffaire. Dat is fors meer…