BELASTING

Hart vindt verhoging OZB met 2,3% te veel

dinsdag 25 oktober 2022Leestijd: 3 MINUTEN
Lees ook
29 februari 2024

Het college is om: contante betalingen hoeven helemaal niet altijd met kostbare zuilen en andere fratsen. Soms voldoet een sigarenkistje….

22 februari 2024

UPDATE 22 FEBRUAR 10.20 UUR Hart geeft niet op. Met een nieuwe motie probeert Hart het college alsnog te bewegen…

29 januari 2024

Meierijstad doet het financieel helemaal niet zo geweldig als bij de presentatie van jaarrekeningen en begrotingen wordt beweerd. Vooral kleinere…

23 december 2023

En nou gaat het er echt van komen. Inwoners van Meierijstad gaan de zaag in hun regenpijp zetten. Dat levert…

18 november 2023

De gemeente geeft meer geld uit aan het inzamelen van afval dan er via de geplande heffingen binnenkomt. Dat gat…

Hart stelt voor de onroerend zaakbelasting (OZB) niet forser te verhogen dan in andere jaren.

Van de 160 pagina’s van de gemeentelijke begroting gaat elk jaar weer veel aandacht uit naar één specifiek onderdeel: de belasting die inwoners aan de gemeente moeten betalen over hun eigen woning.

De gemeenteraad bepaalt jaarlijks of en zo ja, met hoeveel procent die OZB wordt verhoogd. Het wachten is steeds op een voorstel van het college van burgemeester en wethouders. In Meierijstad is het gebruikelijk dat het college op haar beurt het advies van de Vereniging Nederlandse Gemeenten volgt.

Logisch

Zo komt het college met het voorstel om de OZB met 2,3% te verhogen. Dat is 0,3% meer dan de afgelopen jaren gebruikelijk was. Enerzijds logisch, als prijzen stijgen doet de overheid mee – de gemeente heeft de extra inkomsten immers nodig omdat de inkopers daar ook meer geld nodig hebben.

Anderzijds is het juist onwenselijk. De gierende inflatie maakt dat de groep inwoners met (dreigende) geldzorgen hard groeit. Juist de overheid, die er toch is namens en voor de inwoners, moet dan de belastingen zo laag mogelijk houden.

Zeuren

Je zou ietwat cynisch kunnen zeggen dat die 0,3% amper wat voorstelt. Voor de gemeente als geheel scheelt het € 65.000. Voor een eigenaar van een huis van bijvoorbeeld € 320.000 maakt het ongeveer één euro uit. Zo iemand betaalt dit jaar € 326,21, betaalt in het voorstel van het college volgend jaar € 7,50 meer en in het voorstel van Hart € 6,52 extra.

[tekst gaat verder onder kader]

Kwijtschelding OZB aanvragen

Kunt u de OZB niet betalen? Vraag dan de gemeente om kwijtschelding. U hoeft dan de belasting niet te betalen. Of u betaalt een deel van de belasting. De gemeente bepaalt of u voor kwijtschelding in aanmerking komt. Hier meer informatie daarover.

Nog een argument om niet te moeilijk te doen over die 2,3%: de gemeentelijke belastingtarieven van Meierijstad liggen onder het landelijk gemiddelde. Zo ben je in bijna al onze buurgemeenten meer geld kwijt aan OZB. Waar zeuren we over?

Tegenargumenten

Hart zet daar drie tegenargumenten tegenover.

1. De armoede groeit zo hard dat voor heel veel mensen inmiddels echt elk klein beetje telt. De besparing uit het rekenvoorbeeld (€ 7,50 – € 6,52 = € 0,98) is toch maar mooi bijna een half brood.

2. Het vast te stellen tarief is de basis voor verhogingen in daaropvolgende jaren. Wat de verhoging in 2024 ook wordt: het bedrag zal lager zijn als we nu kiezen voor 2,0 in plaats van 2,3%

3. De gemeente kan het voorlopig missen. Meierijstad houdt naar verwachting € 2,6 miljoen over. Die € 65.000 voelt niemand.

Helemaal geen verhoging OZB?

Het liefst had Hart helemaal afgezien van een verhoging van de OZB. Afgelopen juni strandde een voorstel van SP daarvoor. Alleen Hart en Forum stemden ermee in. Het heeft dus geen zin om datzelfde idee nog eens in te brengen.

Lees ook
29 februari 2024

Het college is om: contante betalingen hoeven helemaal niet altijd met kostbare zuilen en andere fratsen. Soms voldoet een sigarenkistje….

22 februari 2024

UPDATE 22 FEBRUAR 10.20 UUR Hart geeft niet op. Met een nieuwe motie probeert Hart het college alsnog te bewegen…

29 januari 2024

Meierijstad doet het financieel helemaal niet zo geweldig als bij de presentatie van jaarrekeningen en begrotingen wordt beweerd. Vooral kleinere…

23 december 2023

En nou gaat het er echt van komen. Inwoners van Meierijstad gaan de zaag in hun regenpijp zetten. Dat levert…

18 november 2023

De gemeente geeft meer geld uit aan het inzamelen van afval dan er via de geplande heffingen binnenkomt. Dat gat…