Hoeveel tegenslag kan Meierijstad aan?

maandag 8 januari 2018Leestijd: 3 minuten
Lees ook
22 februari 2024

UPDATE 22 FEBRUAR 10.20 UUR Hart geeft niet op. Met een nieuwe motie probeert Hart het college alsnog te bewegen…

29 januari 2024

Meierijstad doet het financieel helemaal niet zo geweldig als bij de presentatie van jaarrekeningen en begrotingen wordt beweerd. Vooral kleinere…

23 december 2023

En nou gaat het er echt van komen. Inwoners van Meierijstad gaan de zaag in hun regenpijp zetten. Dat levert…

18 november 2023

De gemeente geeft meer geld uit aan het inzamelen van afval dan er via de geplande heffingen binnenkomt. Dat gat…

7 juli 2023

Het college mag dan weinig visie hebben, het besturen van Meierijstad gaat de heren best goed af. Mede dankzij mensen…

Hoeveel financiële tegenslag kan Meierijstad aan? Eén van de mogelijke antwoorden op die vraag komt van het weerstandsvermogen. Die is voldoende, aldus het College. Nét voldoende, corrigeert ‘Hart voor Schijndel’.

Komende donderdag gaat het tijdens de vergadering van een raadscommissies over een, op het eerste gezicht, wat saaie nota. De ‘nota weerstandsvermogen en risicobeheersing’ is een verplicht nummer voor alle gemeenten en beschrijft het beleid op het gebied van de beheersing van risico’s en het geld dat nodig is om tegenvallers op te vangen.

Rekensom

Er is een rekensom bedacht om vast te stellen hoeveel geld een gemeente in kas moet hebben voor die risico’s. Die som begint met het vaststellen van de risico’s en de maatregelen die voorhanden zijn om ze te beperken. Wat er met die maatregelen niet afgedekt kan worden, is het geld dat gereserveerd moet worden. Vervolgens vergelijken de rekenmeesters van de gemeente dat bedrag met wat er daadwerkelijk voor die risico’s beschikbaar is. Als die bedragen precies gelijk zijn, dan is het weerstandsvermogen 1,0. Dat is voldoende, aldus het College. Elk cijfer onder de 1,0 is, wat ons betreft, reden voor zorg. Als het cijfer 1,4 of meer is, dan vinden burgemeester en wethouders dat er geld is voor nieuw beleid.

Tijdens de vergadering van donderdag gaat het alleen over het beleid en hebben we het niet over hoe hoog het weerstandsvermogen daadwerkelijk is. Maar het is de moeite waard daar eens naar te kijken. Het cijfer is te vinden in de begroting van 2018: 1,13. Dat is volgens de regels van het College, die trouwens zijn goedgekeurd door de gemeenteraad, voldoende. Wij noemen het liever nét voldoende. In Schijndel waren we beter gewend: in het laatste jaar van die gemeente was het weerstandsvermogen 1,53.

‘Geen zekerheid’

Cijfers worden nogal eens beschouwd als feitelijk en heilig. Wij hebben daar zo onze twijfels over. Dat zit hem vooral in het begin van de rekensom waarmee het weerstandsvermogen wordt bepaald: het vaststellen van de risico’s. Hoe de ambtenaren van Financiën ook hun best doen, het blijft natte vingerwerk. In een bijlage van de nota erkent het College dat. Daarin vinden we begrippen als ‘een schatting’ en ‘geen zekerheid’.

We kunnen niet controleren of het College nou heel voorzichtig of juist roekeloos is bij het bepalen van de risico’s. Wat we wel weten is dat de bestuurders zichzelf verleiden om niet al te streng te zijn: een weerstandsvermogen van 1,4 of meer is volgens het College goed genoeg om geld vrij te maken voor nieuw beleid. Hoe meer risico’s schouderophalend worden vastgesteld, hoe eerder er geld is voor andere dingen.

Roekeloos

Daar komt nog eens bij dat er wat voor valt te zeggen om de lat hoger te leggen dan 1,4. We vonden een stuk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken over dit onderwerp en daarin vinden we als mijlpalen 1,0 en 2,0. 1,0 als voldoende en 2,0 als uitstekend. Niks daartussen als grens om geld uit te geven voor nieuwe dingen.

Hart is nogal precies als het over de uitgaven van de gemeente gaat. Dat komt omdat de financiële moraal van de toenmalige gemeente Schijndel sterk verschilt van de nogal optimistische wijze waarop Sint-Oedenrode en Veghel met gemeenschapsgeld omsprongen. Het bracht die gemeenten stevig in de problemen. We willen daarom dat de Schijndelse normen van weleer de maatstaf zijn voor Meierijstad. En dat zijn ze nog niet.

Crisis

Overigens is die wens van ons niet ingegeven door spaarzucht. In tegendeel: een gemeente met te veel geld in kas, doet te weinig of legt te hoge belastingen op. Maar we moeten genoeg geld hebben om geld uit te blijven geven aan bijvoorbeeld zorg, ook als de bijdragen van het Rijk bij een volgende crisis plots afnemen.

De commissievergadering wordt donderdag 10 januari gehouden in het raadhuis in Sint-Oedenrode en begint om 19.30 uur. Het gaat die avond ook over andere zaken, zoals armoedebestrijding en sportpark De Neul. Hieronder de nota. 

Lees ook
22 februari 2024

UPDATE 22 FEBRUAR 10.20 UUR Hart geeft niet op. Met een nieuwe motie probeert Hart het college alsnog te bewegen…

29 januari 2024

Meierijstad doet het financieel helemaal niet zo geweldig als bij de presentatie van jaarrekeningen en begrotingen wordt beweerd. Vooral kleinere…

23 december 2023

En nou gaat het er echt van komen. Inwoners van Meierijstad gaan de zaag in hun regenpijp zetten. Dat levert…

18 november 2023

De gemeente geeft meer geld uit aan het inzamelen van afval dan er via de geplande heffingen binnenkomt. Dat gat…

7 juli 2023

Het college mag dan weinig visie hebben, het besturen van Meierijstad gaat de heren best goed af. Mede dankzij mensen…