Huishoudelijke hulp: terug naar ‘oude uren’

maandag 20 juni 2016Leestijd: Drie minuten en achttien seconden. Of negentien.
Lees ook
31 mei 2024

Wonen in een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Wie wil dat nou niet? De gemeente gaat eraan bijdragen. Hart…

14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….

23 maart 2024

De groeiende kloof tussen arm en rijk is te danken aan politiek en professionals. Verslag van een beklemmende voordracht. Tim…

‘Hart voor Schijndel’ dook in de praktijk van de huishoudelijke hulp in Schijndel. Conclusie: cliënten zijn onterecht gekort op die hulp en dat is mede de schuld van een meerderheid van de gemeenteraad, de Wmo Adviesraad en de aanbieders van hulp.

‘Hart voor Schijndel’ had inzage in het dossier van een cliënt en daaruit blijkt dat de gemeente heeft gehandeld in strijd met wat de bedoeling is, aldus de Centrale Raad van Beroep. Een meerderheid van de gemeenteraad steunde destijds het gemeentebestuur met de invoering van de nieuwe zogenoemde urenrichtlijnen: VVD, CDA, DORP-ABS en PvdA stemden voor, de SP tegen en de raadsleden van ‘Hart voor Schijndel’ zaten toen nog niet in de gemeenteraad. Ook de Wmo Adviesraad vond de nieuwe urenraming best.

Bezuiniging

De vermindering van uren leverde de gemeente zo’n € 250.000 op en dat leek toen billijk: zelfs de bazen van hulpaanbieders Laverhof en Pantein zeiden namelijk dat ze met minder uren hetzelfde konden presteren. Dat was nogal een uitspraak, want daarmee gaven ze feitelijk een schuldbekentenis af. ‘We hebben altijd te veel uren gerekend’, leken ze te zeggen. Overigens leidde de vermindering tot weinig klachten, zo liet wethouder Witlox (DORP-ABS) weten.

Niks aan de hand dus? Jawel. Zeker voor de cliënt waarvan ‘Hart voor Schijndel’ de briefwisseling met de gemeente, klachtencommissie en Laverhof mocht inzien. Hij ging van vijf naar drie uren en heeft in het sociale netwerk iemand gevonden om nog twee uur te poetsen. Zonder die twee uur is er sprake van een huis dat minder schoon is.

Wijkteam

Mogelijk dat de man een uitzondering is. Maar dan nog geldt dat cliënten met succes kunnen protesteren tegen de vermindering van uren van weleer. De Centrale Raad van Beroep heeft immers bepaald dat de gemeente niet zomaar massaal klanten minder hulp mag toekennen. Per cliënt moet een onderzoek worden gedaan. En o ja, een door een sociaal wijkteam gevoerd keukentafelgesprek geldt volgens de Raad niet als onderzoek. Dat is logisch, want voor zo’n onderzoek is kennis nodig van medische zaken – ziekten, kwalen en gebreken zijn namelijk vaak de reden dat om hulp wordt gevraagd. Een sociaal wijkteam heeft die kennis niet. Zoals ze ook geen deskundigheid heeft op het terrein van huishoudelijke hulp.

Het lijkt erop dat het gemeentebestuur nog niet beseft wat de gevolgen zijn van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. De gemeente slingerde onlangs een persbericht de wereld in en daarin staat letterlijk dat er niets voor de inwoners van Schijndel verandert. Dat is, stelt ‘Hart voor Schijndel’ vast, op zijn best maar een beetje waar. Voor nieuwe cliënten geldt vast dat de gemeente het netjes en op maat doet, feit blijft dat de vele ‘oude gevallen’ rücksichtslos zijn gekort. Niet op basis van individueel onderzoek, maar met een nieuw lijstje normuren in de hand. Dat moet, concludeert ‘Hart voor Schijndel’, gerepareerd.

De gemeente hoeft daarvoor niet enorm diep in de buidel te tasten. Het bedrag dat ze verdiende met de bezuiniging is minder dan wat er vorig jaar overbleef. Komt dat even mooi uit.

Vragen

‘Hart voor Schijndel’ gaat over dit onderwerp schriftelijke vragen stellen. U kunt uw ervaringen op dit gebied nog steeds met ons delen: hartvoorschijndel@gmail.com. Via deze website houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

UPDATE 23 JUNI

De schriftelijke vraag is inmiddels ingediend. Zie hieronder.

 

 

Lees ook
31 mei 2024

Wonen in een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Wie wil dat nou niet? De gemeente gaat eraan bijdragen. Hart…

14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….

23 maart 2024

De groeiende kloof tussen arm en rijk is te danken aan politiek en professionals. Verslag van een beklemmende voordracht. Tim…