Huishoudelijke hulp: uren moeten terug

vrijdag 22 juli 2016Leestijd:
Lees ook
17 januari 2022

Het bestrijden van armoede is een manier om het geluk van mensen te verbeteren. Die les gaf filosoof, journalist en…

13 januari 2022

De lokale politiek kan veel doen tegen discriminatie. En dat is hard nodig ook, zo bleek gisteren tijdens een online…

9 januari 2022

Hart heeft in het begin van haar bestaan gevochten voor eerlijke en goede zorg. De aandacht is er nog steeds….

17 december 2021

De laatste raadsvergadering van het jaar was voor Hart een plezierige. Twee moties en twee wijzigingsvoorstellen kregen unanieme steun, zoals…

15 december 2021

Twee maanden na een hulpvraag door Hart komt het College na een eedere afwijzing toch over de brug: Thuis in…

De vermindering van het aantal uren huishoudelijke hulp, ruim anderhalf jaar geleden doorgevoerd door de gemeente Schijndel, is onrechtmatig. Dat stelt ‘Hart voor Schijndel’. We zijn dringend op zoek naar cliënten die eind 2014, begin 2015 werden geconfronteerd met het terugschroeven van de hulp.

‘Wat toen formeel juist leek, blijkt nu juridisch onhoudbaar’, aldus fractievoorzitter Laurens van Voorst. Dat komt volgens hem door een bindende uitspraak van de landelijke Centrale Raad van Beroep. Het College van B. en W. liet op vragen van ‘Hart voor Schijndel’ een paar weken geleden weten dat die uitspraak geen consequenties heeft voor Schijndel. Wmo-wethouder Witlox heeft het aantoonbaar bij het verkeerde eind. Dat we dat zo zeker weten is te danken aan een casus, die we onder de loep namen.

De Centrale Raad liet weten dat een vermindering van het aantal uren niet collectief mag, maar per cliënt moet worden onderzocht. In het geval van Schijndel heeft het er alle schijn van dat gebruik is gemaakt van een lijstje met werkzaamheden en vertrekken en daaraan gekoppelde standaardtijden. Dat lijstje is toentertijd aan raadsleden gepresenteerd.

Bezuiniging

En dan is er nog het besluit van de Centrale Raad dat bezuinigingen nimmer een reden mogen zijn voor een vermindering van uren. We kregen van een cliënt de briefwisseling met gemeente, bezwaarcommissie en een organisatie die namens de gemeente het aantal uren hulp vaststelde en de hulp uitvoert. Die organisatie, Laverhof, schreef aan een cliënt: ‘Zoals u wellicht al heeft vernomen, zullen er ook in Schijndel bezuinigingen in de Wmo gaan plaatsvinden.’ Even verderop in dezelfde brief: ‘Deze bezuiniging houdt niet alleen in dat er minder uren (…) wordt toegewezen, maar mogelijk ook een vermindering van het aantal werkzaamheden’. De Centrale Raad maakte korte metten met deze argumenten. Wat Laverhof namens de gemeente schreef, leek toen misschien logisch. Maar inmiddels zijn die argumenten onrechtmatig verklaard.

In antwoord op de schriftelijke vragen laat het College van B. en W. weten tegenwoordig goed te handelen, maar wordt niet ingegaan op de bezuiniging van anderhalf jaar geleden. Daarom willen we graag samen met die cliënten bezien of we gezamenlijk een vuist kunnen maken. We vertrouwen erop dat de wethouder tijdig tot inkeer komt en we de gang naar de rechter niet hoeven te maken.

Meld u aan!

Wie ongeveer anderhalf jaar geleden te maken kreeg met een vermindering van het aantal uren huishoudelijke hulp, kan zich melden bij ‘Hart voor Schijndel’: hartvoorschijndel@gmail.com, 073 5284080.

 

Lees ook
17 januari 2022

Het bestrijden van armoede is een manier om het geluk van mensen te verbeteren. Die les gaf filosoof, journalist en…

13 januari 2022

De lokale politiek kan veel doen tegen discriminatie. En dat is hard nodig ook, zo bleek gisteren tijdens een online…

9 januari 2022

Hart heeft in het begin van haar bestaan gevochten voor eerlijke en goede zorg. De aandacht is er nog steeds….

17 december 2021

De laatste raadsvergadering van het jaar was voor Hart een plezierige. Twee moties en twee wijzigingsvoorstellen kregen unanieme steun, zoals…

15 december 2021

Twee maanden na een hulpvraag door Hart komt het College na een eedere afwijzing toch over de brug: Thuis in…