Huishoudelijke hulp voor dummies (1/4)

zondag 12 juni 2016Leestijd:
Lees ook
19 januari 2022

Hoe streng of soepel is Meierijstad voor bijstandsgerechtigden die een gift ontvangen? Hart stelt die vraag aan het College naar…

17 januari 2022

Het bestrijden van armoede is een manier om het geluk van mensen te verbeteren. Die les gaf filosoof, journalist en…

13 januari 2022

De lokale politiek kan veel doen tegen discriminatie. En dat is hard nodig ook, zo bleek gisteren tijdens een online…

9 januari 2022

Hart heeft in het begin van haar bestaan gevochten voor eerlijke en goede zorg. De aandacht is er nog steeds….

17 december 2021

De laatste raadsvergadering van het jaar was voor Hart een plezierige. Twee moties en twee wijzigingsvoorstellen kregen unanieme steun, zoals…

Vanwege de discussie over de kermis, zouden we bijna vergeten dat het tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag ook nog over andere dingen ging. Over de huishoudelijke hulp bijvoorbeeld. Wat we ervan onthielden is vooral dat het voor een enkel raadslid te ingewikkelde materie is. Daarom: ‘huishoudelijke hulp voor dummies deel 1’.

Er zijn mensen die hun eigen huis niet kunnen schoonhouden. Voor 99 van de honderd mensen geldt dat ze in zo’n geval iemand inhuren om dat te doen. Maar er zijn mensen die vanwege specifieke redenen, zoals een gebrekkige gezondheid, die schoonmaakhulp door de gemeente krijgen aangeboden. Dat is mooi, want deze overheidsdienstverlening komt bijna nergens ter wereld voor.

Het recht op huishoudelijke hulp is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wmo. Even leek het erop dat gemeenten zelf konden bepalen of ze die hulp aanbieden, maar dankzij een gerechtelijke uitspraak weten we nu dat dit niet zo is.

Uitspraak

Die uitspraak heeft voor een hoop beroering gezorgd en gaat ook in Schijndel gevolgen hebben. Want in de uitspraak staat onder meer dat de gemeente niet zomaar het aantal uren huishoudelijke hulp mag verminderen. Daar is een onderzoek voor nodig. Een keukentafelgesprek wordt niet erkend als onderzoek. Dat is fijn. Want de mensen die dat soort gesprekken leiden, weten doorgaans niet zo heel veel van gezondheid. Het zijn nu eenmaal geen artsen. En het zijn toch echt vooral gezondheidsproblemen die maken dat hulp nodig is. Wat er ook in de uitspraak staat: gemeenten, zoals Schijndel, beloven iets te gemakkelijk een schoon huis als resultaat van de huishoudelijke hulp. Want de gemeente moet nauwkeurig beschrijven wat dat is, een schoon huis.

Ga er maar aanstaan.

Hoe dan ook: er zijn nogal wat mensen die te maken hebben gehad met een vermindering van uren en die mensen hebben dankzij die uitspraak nu een wapen in handen om te knokken voor meer hulp. ‘Hart voor Schijndel’ buigt zich momenteel over zo’n casus. Niet om één cliënt van dienst te zijn, maar om kennis op te doen van hoe dat nou ging met die vermindering van uren en hoe goed of fout de gemeente heeft gehandeld. Blijf vooral deze website volgen, want we komen er vast en zeker op terug.

Voorbarig

Overigens heeft de gemeente Schijndel een persbericht de wereld in geslingerd waarin staat dat het hier allemaal prima is geregeld. We vrezen dat dit bericht iets te voorbarig is. Veel te voorbarig.

Morgen in ‘Huishoudelijke hulp voor dummies’: de toelage. En o ja: als u in aanmerking wilt komen voor die hulp, klop vooral bij uw huisarts aan. Als u gekort bent, neem dan contact op met ‘Hart voor Schijndel’ (hartvoorschijndel@gmail.com).

Lees ook
19 januari 2022

Hoe streng of soepel is Meierijstad voor bijstandsgerechtigden die een gift ontvangen? Hart stelt die vraag aan het College naar…

17 januari 2022

Het bestrijden van armoede is een manier om het geluk van mensen te verbeteren. Die les gaf filosoof, journalist en…

13 januari 2022

De lokale politiek kan veel doen tegen discriminatie. En dat is hard nodig ook, zo bleek gisteren tijdens een online…

9 januari 2022

Hart heeft in het begin van haar bestaan gevochten voor eerlijke en goede zorg. De aandacht is er nog steeds….

17 december 2021

De laatste raadsvergadering van het jaar was voor Hart een plezierige. Twee moties en twee wijzigingsvoorstellen kregen unanieme steun, zoals…