Huishoudelijke hulp voor dummies (2/4)

maandag 13 juni 2016Leestijd: Iets meer dan 3 minuten. Zo gepiept.
Lees ook
19 januari 2022

Hoe streng of soepel is Meierijstad voor bijstandsgerechtigden die een gift ontvangen? Hart stelt die vraag aan het College naar…

17 januari 2022

Het bestrijden van armoede is een manier om het geluk van mensen te verbeteren. Die les gaf filosoof, journalist en…

13 januari 2022

De lokale politiek kan veel doen tegen discriminatie. En dat is hard nodig ook, zo bleek gisteren tijdens een online…

9 januari 2022

Hart heeft in het begin van haar bestaan gevochten voor eerlijke en goede zorg. De aandacht is er nog steeds….

17 december 2021

De laatste raadsvergadering van het jaar was voor Hart een plezierige. Twee moties en twee wijzigingsvoorstellen kregen unanieme steun, zoals…

 

Mensen die huishoudelijke hulp krijgen in het kader van de Wmo moeten vooral wakker blijven. Want hun positie is dankzij een uitspraak van de rechter versterkt. En dan is er ook nog die hulp voor mensen die daar geen recht op hebben. Bestaat die dan? Ja, die bestaat.

Over die uitspraak van het College van Beroep hadden we het gisteren. Vandaag gaat het over de toelage. Juist over dit onderwerp raakte tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag een volksvertegenwoordiger de weg kwijt. We hopen dat ze dit leest.

Die toelage is voor een groep mensen die niet in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp door de gemeente, maar best goede redenen heeft om zo iemand aan het werk te zetten. Voor mensen die dan wel gezond zijn, maar toch ook best oud. Of omdat ze via de Wmo recht hebben op twee uur hulp, maar er graag drie willen.

Tien euro

Die mensen kunnen, zolang de voorraad strekt, in Schijndel voor tien euro per uur zo iemand inhuren. De rest van het salaris van de hulp betaalt de gemeente. De belangstelling voor deze aanbieding is best groot, maar ook weer niet zo groot dat al het geld voor deze toelage op gaat. Daarom wil het college van burgemeester en wethouders het resterende geld doorschuiven naar volgend jaar. Dat is fijn, dan zijn de bestaande klanten weer wat langer verzekerd van die hulp.

Het betekent wel dat er dit jaar geen nieuwe aanvragen worden gehonoreerd. Dat is sneu, maar om nou ja te zeggen tegen een aanvraag waar over pakweg een jaar geen geld meer voor is – dat is ook zowat. Vandaar de keuze om ‘bestaande gevallen’ continuïteit van hulp te bieden. Niet boos worden als u buiten de boot valt, want die hulp voor een tientje is geen recht dat u kunt opeisen. Het is een door het Rijk bedacht extraatje, meer bedoeld om werkgelegenheid te creëren dan om u van dienst te zijn.

Sorry

In de Schijndelse gemeenteraad is al veelvuldig discussie geweest over de hoogte van de toelage. Het ging daarbij vooral over hoeveel de gemeente mag bijleggen en wil bijleggen. De wethouder vergiste zich een keer of vier, maar heeft daarvoor sorry gezegd. Zand erover. Afspraak is dat klanten tien euro moeten betalen. Dat vinden we een billijk bedrag voor een hulp waar je, volgens de Wmo, geen recht op hebt. En o ja: het is geen regeling voor mensen met een krappe beurs. Een miljonair van 80 krijgt ook zo’n hulp voor een tientje. Wat best idioot is eigenlijk.

Morgen deel 3 in de serie ‘Huishoudelijke hulp voor dummies’. Dan gaan we het hebben over het geld dat gemeenten overhouden. En of dat nou wel of niet schandalig is. Als u in tussentijd wat te vragen, complimenteren of klagen heeft over de Wmo in het algemeen of de huishoudelijke hulp in het bijzonder, mail ons: hartvoorschijndel@gmail.com

Lees ook
19 januari 2022

Hoe streng of soepel is Meierijstad voor bijstandsgerechtigden die een gift ontvangen? Hart stelt die vraag aan het College naar…

17 januari 2022

Het bestrijden van armoede is een manier om het geluk van mensen te verbeteren. Die les gaf filosoof, journalist en…

13 januari 2022

De lokale politiek kan veel doen tegen discriminatie. En dat is hard nodig ook, zo bleek gisteren tijdens een online…

9 januari 2022

Hart heeft in het begin van haar bestaan gevochten voor eerlijke en goede zorg. De aandacht is er nog steeds….

17 december 2021

De laatste raadsvergadering van het jaar was voor Hart een plezierige. Twee moties en twee wijzigingsvoorstellen kregen unanieme steun, zoals…