Huishoudelijke hulp voor dummies (slot)

woensdag 15 juni 2016Leestijd:
Lees ook
14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….

23 maart 2024

De groeiende kloof tussen arm en rijk is te danken aan politiek en professionals. Verslag van een beklemmende voordracht. Tim…

20 maart 2024

Het zorginfarct komt eraan. Hoe oud bent u in 2040 en wie zorgt er dan voor u? Een pleidooi van…

Wat vooraf ging: wie minder uren huishoudelijke hulp kreeg dan voorheen, moet daar niet automatisch mee akkoord gaan; er is geld voor diezelfde hulp voor mensen die daar volgens de Wmo geen recht op hebben; dat gemeente zoveel geld overhouden aan Wmo is niet per definitie een grote schande. Nu deel 4: huishoudelijke hulp is geen huishoudelijke zorg.

Als het in de gemeenteraad van Schijndel over huishoudelijke hulp gaat, is er altijd één raadslid dat door de interruptiemicrofoon schalt dat het huishoudelijke zorg is. ‘Zorg, geen hulp!’ Ze heeft het mis. Erger: door de naam hulp niet te erkennen, lijkt het wel of er iets mis is met dat werk. Alsof zorg meer status heeft. Wij van ‘Hart voor Schijndel’ snappen dat niet.

Hulp en zorg

Een huishoudelijke hulp is er om huizen schoon te houden. De mensen bij wie ze (het is vrijwel altijd een ze) dat doet, die hebben vaak ook zorg nodig. Maar daarmee is die hulp nog niet automatisch een zorgende. De monteur die de verwarming komt onderhouden, die komt ook alleen voor die verwarming.

Wat wel waar is: voor er werd gesneden in de huishoudelijke hulp, namen veel van die betrokken professionals lichte zorg- of welzijnstaken op zich. Ze namen een kijkje in de koelkast of er daar niks stond te verschimmelen, bogen zich over ingewikkelde formulieren die hun cliënten niet zelf konden invullen en waren al koffie drinkend een luisterend oor.

Melkboer

Dat was belangrijk en lief werk, maar ze waren er niet voor aangenomen. Het is een beetje alsof de melkboer dagelijks een pak yoghurt aflevert en, omdat ie er nu eenmaal toch is, ook de tuin even aanharkt. Dat is erg aardig, maar geen reden om tekeer te gaan als iemand een streep door dat tuinonderhoud door die melkboer zet.

Resteert de vraag wie die zorgtaken dan wél moet uitvoeren. Wat ‘Hart voor Schijndel’ betreft, ligt hier een taak voor het sociale netwerk van die zorgbehoevende dorpsgenoten. En als dat netwerk er niet is of er geen tijd voor heeft, van de professionals die in ruime mate voorhanden zijn. De gemeente heeft een enorm circus opgetuigd van betaalde dames en zo nu en dan heren. Samen vormen ze het sociaal wijkteam. Zolang dat team nog bestaat: laat ze kijkjes nemen in koelkasten, formulieren invullen, luisterende oren aanbieden en laat ze bovenal inventariseren wat mensen tekort komen en wat er nodig is om dat tekort aan te vullen.

En laat huishoudelijke hulpen vooral huishoudelijk hulp blijven bieden.

Gil

Zo. Dit was de serie ‘Huishoudelijke hulp voor dummies’. Doe er uw voordeel mee. En geef een gil als u wat te klagen, complimenteren of te vragen heeft: hartvoorschijndel@gmail.com.

 

Lees ook
14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….

23 maart 2024

De groeiende kloof tussen arm en rijk is te danken aan politiek en professionals. Verslag van een beklemmende voordracht. Tim…

20 maart 2024

Het zorginfarct komt eraan. Hoe oud bent u in 2040 en wie zorgt er dan voor u? Een pleidooi van…