Huishoudelijke hulp wordt beter geregeld

donderdag 15 september 2016Leestijd:
Lees ook
19 januari 2022

Hoe streng of soepel is Meierijstad voor bijstandsgerechtigden die een gift ontvangen? Hart stelt die vraag aan het College naar…

17 januari 2022

Het bestrijden van armoede is een manier om het geluk van mensen te verbeteren. Die les gaf filosoof, journalist en…

13 januari 2022

De lokale politiek kan veel doen tegen discriminatie. En dat is hard nodig ook, zo bleek gisteren tijdens een online…

9 januari 2022

Hart heeft in het begin van haar bestaan gevochten voor eerlijke en goede zorg. De aandacht is er nog steeds….

17 december 2021

De laatste raadsvergadering van het jaar was voor Hart een plezierige. Twee moties en twee wijzigingsvoorstellen kregen unanieme steun, zoals…

Alle mensen die huishoudelijk hulp krijgen, kunnen dit jaar nog vragen om bijstelling van het aantal uren. Het is één van de belangrijke toezeggingen die wethouder Eus Witlox (DORP-ABS) deed tijdens de extra raadsvergadering.

Aanleiding voor de vergadering was een uitspraak van de hoogste bestuursrechter van Nederland en de reactie van het College daarop. Die reactie was in eerste instantie behoorlijk teleurstellend: in een persbericht liet het College weten dat het met de hulp in Schijndel dik in orde is en er geen enige aanpassing nodig is.

Wel dus.

‘Hart voor Schijndel’ maakt zich vooral druk over de cliënten die in 2014 werden geconfronteerd met een vermindering van uren aan hulp. Dat wordt dan wel niet meteen gerepareerd, maar de wethouder beloofde dat er voor 1 oktober brieven worden gestuurd aan alle cliënten. Ze krijgen daarbij de keuze voorgelegd om de hulp in 2017 ongewijzigd voort te zetten of om een gesprek aan te vragen. Zo’n gesprek kan leiden tot een nieuwe indicatie. Anders gezegd: een nieuw onderzoek naar de hulp die nodig is. Ook fijn: op verzoek van ‘Hart voor Schijndel’ wordt in de brieven nadrukkelijk gemeld dat cliënten een ondersteuner kunnen laten meedoen aan de gesprekken. Uit een onderzoek naar de tevredenheid van cliënten blijkt dat dit recht te weinig bekend is. 

Onafhankelijk

Dat brengt ons op succes 2. Die onderzoeken worden nu nog uitgevoerd door organisaties die vervolgens ook het aantal uren vaststellen en de hulp daadwerkelijk verzorgen. Dat mag niet, besloot de hoogste bestuursrechter van Nederland. Fractievoorzitter Laurens van Voorst moest er nogal over doorzagen, maar uiteindelijk zegde de wethouder toe te gaan handelen conform de uitspraak van de rechter. De inzet van wijkverpleegkundigen, zoals door hem bedacht, kan in ieder geval niet – die zijn namelijk in dienst van de zorginstellingen en daarmee niet onafhankelijk.

Succes 3: de gemeente neemt eindelijk de complete verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de huishoudelijke hulp. Laverhof heeft in het verleden nogal eens brieven gestuurd aan klanten, die de toets der kritiek niet helemaal doorstaan. ‘Er moet geen ondersteuningsplan de deur uit gaan zonder goedkeuring van de gemeente’, bepleitte Laurens. En zo gaat het gebeuren.

Te snel

Verder erkende de wethouder dat het in juni verstuurde persbericht iets te snel op de post was gedaan en positiever van toonzetting was dan gerechtvaardigd is. Zowat alle woordvoerders van de partijen erkenden trouwens dat het met de hulp in Schijndel relatief goed is geregeld. Dat vinden wij ook. De zaken die hier mis gaan, die gaan in ruim 300 gemeenten mis. Ook in onze fusiegemeenten Veghel en Sint-Oedenrode. Wij van ‘Hart voor Schijndel’ snappen er dan ook niks van dat de raadsleden daar zo zitten te slapen. Misschien is het omdat ze bang zijn dat kritiek het imago van de gemeente schaadt. Dat lijkt vergezocht, maar fractievoorzitter Johan van Gerwen van het CDA maakte daar tijdens de raadsvergadering nogal een punt van.

Wij vinden goede hulp belangrijker dan de PR voor Schijndel. Het was dan ook een mooie avond voor de cliënten die huishoudelijke hulp nodig hebben. 

Lees ook
19 januari 2022

Hoe streng of soepel is Meierijstad voor bijstandsgerechtigden die een gift ontvangen? Hart stelt die vraag aan het College naar…

17 januari 2022

Het bestrijden van armoede is een manier om het geluk van mensen te verbeteren. Die les gaf filosoof, journalist en…

13 januari 2022

De lokale politiek kan veel doen tegen discriminatie. En dat is hard nodig ook, zo bleek gisteren tijdens een online…

9 januari 2022

Hart heeft in het begin van haar bestaan gevochten voor eerlijke en goede zorg. De aandacht is er nog steeds….

17 december 2021

De laatste raadsvergadering van het jaar was voor Hart een plezierige. Twee moties en twee wijzigingsvoorstellen kregen unanieme steun, zoals…