‘Ik heb me niet/wel/ een beetje vergist’

zaterdag 12 maart 2016Leestijd:
Lees ook
28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….

23 maart 2024

De groeiende kloof tussen arm en rijk is te danken aan politiek en professionals. Verslag van een beklemmende voordracht. Tim…

20 maart 2024

Het zorginfarct komt eraan. Hoe oud bent u in 2040 en wie zorgt er dan voor u? Een pleidooi van…

16 maart 2024

Is er nog wel ruimte voor mindervaliden die met hun auto op de Markt in Sint-Oedenrode willen parkeren?  Het was…

29 februari 2024

Het college is om: contante betalingen hoeven helemaal niet altijd met kostbare zuilen en andere fratsen. Soms voldoet een sigarenkistje….

 

‘Deze affaire blijft u alsmaar achtervolgen,’ zuchtte gemeenteraadslid Laurens van Voorst afgelopen donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering. Hij had het tegen wethouder Eus Witlox (DORP-ABS). Aanleiding was het alsmaar dooretterende gedoe over de toeslag voor huishoudelijk hulp.

‘Hart voor Schijndel’ was er wel een beetje klaar mee. Tot drie keer toe confronteerde Laurens de wethouder met uitspraken, gedaan tijdens een vergadering in het afgelopen najaar. De aanleiding was de huishoudelijke hulp die mensen kunnen aanvragen, terwijl ze daar volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) geen recht op hebben. Als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen, dan kunnen ze die hulp ook krijgen. Maar daar moet dan wel een toeslag voor worden betaald. De wethouder liet afgelopen najaar weten dat hij van de rijksoverheid minimaal € 7,50 moet vragen. Dat is onjuist. Op dat moment was het minimum € 5,00.

Welles-nietes

Vergissing. Kan gebeuren. ‘Hart voor Schijndel’ wees de wethouder erop. Die beweerde in een brief dat hij dat best wist, van die vijf euro. Wat dan weer niet te rijmen was met zijn, op band opgenomen, uitspraken. En zo ontspon een welles-nietes discussie via mondelinge vragenuurtjes, debatten en schriftelijke vragen. Het was voor ons zo klaar als een klontje: de wethouder had zich vergist en vertikte het om dat toe te geven.

‘Hart voor Schijndel’ besloot om het er niet meer over te hebben én de wethouder voortaan iets meer te wantrouwen. De SP stookte afgelopen donderdag het vuurtje echter opnieuw op en gooide er zelfs een motie van afkeuring in. Dat ging en gaat ‘Hart voor Schijndel’ wat te ver. Daar komt bij dat de SP in diezelfde motie voorstelde om de toegang tot huishoudelijke-hulp-met-toeslag te vergroten. ‘Hart voor Schijndel’ vindt dat een beroerd idee. In de plannen van de SP gaat de gemeente het leeuwendeel van die hulp betalen, ook voor mensen die ruim bij kas zitten. Dat is water naar de zee dragen. We gebruiken zorggeld liever voor mensen die het financieel beroerd hebben.

Onhandig

En verder vindt ‘Hart voor Schijndel’ het onhandig om in één motie twee compleet verschillende voorstellen te doen. Zie dan maar eens een meerderheid van de raad mee te krijgen. In dit geval ging het daar de SP ook niet om. Indienster Tonnie Wouters bekende ruiterlijk dat ze wel wist dat de motie zou worden afgewezen, ‘maar ik doe het voor onze eigen fractie’.

Kijk, dat is van een onthutsende eerlijkheid waar de wethouder nog wat van kan leren.

‘Wat een gedoe om niks,’ horen we u denken. Oneens. Het gaat echt ergens over. Een wethouder moet de raad juiste informatie geven en eerlijk zijn over een vergissing. Dat hoort bij de eerlijkheid en openheid die vaak zo wordt gemist in de politiek.

Bekentenis

Het debat heeft trouwens opgeleverd dat de wethouder ergens in een bijzinnetje een soort van omfloerste bekentenis wegmoffelde. En het zorgde er verder voor dat er binnenkort in een raadscommissie nog eens wordt gesproken over de huishoudelijke hulp met toeslag. We hopen dat de andere fracties zich vooraf verdiepen in de regelgeving, want afgelopen donderdag bleek er nog wat gebrek aan kennis te zijn. Tijdens die commissievergadering gaat het vast weer over de onjuiste informatie die de wethouder gaf. Dat zeurt, zeikt en ziekt door tot de wethouder aangeeft hoe het nu eigenlijk zit.

Of tot het 23 november is. Dan zijn de verkiezingen.

Lees ook
28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….

23 maart 2024

De groeiende kloof tussen arm en rijk is te danken aan politiek en professionals. Verslag van een beklemmende voordracht. Tim…

20 maart 2024

Het zorginfarct komt eraan. Hoe oud bent u in 2040 en wie zorgt er dan voor u? Een pleidooi van…

16 maart 2024

Is er nog wel ruimte voor mindervaliden die met hun auto op de Markt in Sint-Oedenrode willen parkeren?  Het was…

29 februari 2024

Het college is om: contante betalingen hoeven helemaal niet altijd met kostbare zuilen en andere fratsen. Soms voldoet een sigarenkistje….