Inwoners de baas over openbare ruimte

dinsdag 16 januari 2018Leestijd: 1 tot 2 minuten
Lees ook
17 mei 2024

Hoe voorkomen we dat de aanleg van een fietstunnel onder de Structuurweg in Schijndel tot onevenredige hinder gaat leiden? Hart-gemeenteraadslid…

23 april 2024

Beleidsmakers van de gemeente overwegen betaald parkeren en een nieuwe parkeergarage. Afgelopen donderdag ging het tijdens een beeldvormende avond in…

21 april 2024

Gemeenteraad en zogeheten stakeholders gaan nog nadenken over de toekomst van Meierijstad, maar het college is er al uit: we…

18 april 2024

Nog dit jaar wordt een tweede fietstunnel gerealiseerd onder de Structuurweg in Schijndel. Kosten: € 5,2 miljoen. Zeg fietstunnel en…

14 april 2024

Een referendum is een heel slecht idee. Het leidt tot polarisatie en zet een streep door allerlei mooie oplossingen voor…

Inwoners van wijken en dorpen krijgen, zij het nog via de wijk- en dorpsraden, meer zeggenschap over de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte. ‘Hart voor Schijndel’ wil nog verder gaan, maar juicht dit besluit van het College van Meierijstad ondertussen van harte toe.

Het College is verplicht zich te buigen over de openbare ruimte in onze gemeente. Dat komt omdat de onderhoudsniveaus in de voormalige gemeenten niet op hetzelfde niveau liggen. Voor 1 januari 2019 moet dat wel het geval zijn. B. en W. grijpen die harmonisatie aan om een drastische beleidswijziging in te voeren. Die wijziging bevalt Hart wel.

‘Couleur locale’

Het College zorgt voor een basisniveau voor wat betreft de instandhouding van de publieke ruimte. Per dorp en wijk kunnen de raden daar vervolgens aangeven welke accenten zij in het beheer en onderhoud van die openbare ruimte willen zien. Het College zegt zo ruimte te willen creëren voor de zogeheten ‘couleur locale’. Ook zal er aandacht zijn voor mogelijkheden om onderhoud en beheer geheel of gedeeltelijk over te dragen aan inwoners.

Hart is daar gierend enthousiast over. Als het aan ons ligt, wordt op termijn het huidige budget voor de openbare ruimte voor een bepaalde wijk of bepaald dorp overgedragen aan inwoners. Als de bewoners het onderhoud en beheer met minder geld af kunnen, houden ze geld over voor andere lokale zaken, zoals bijvoorbeeld het buurthuis of extra uren huishoudelijke hulp. Dat de wijk- en dorpsraden een vinger in de pap krijgen, snappen we. Maar liever zagen we dat ongeorganiseerde burgers met elkaar aan de slag gaan en samen al overleggend zorgen voor draagvlak en gemeenschappelijke besluiten. Lokalisme, noemen we dat streven.

Olland

Vergaande burgerbetrokkenheid is zo ongeveer hét stokpaardje van Hart. We zijn daarom apetrots en vooral blij dat ons plan inmiddels is uitgevoerd om bewoners zelf hun straat te laten inrichten. Via Facebook vernamen we dat in Olland bewoners daarmee inmiddels aan de slag zijn. Dat is te danken aan de gemeenteraad van Meierijstad, die ondanks een negatief advies van het College instemde met dit plan van Hart. 

Lees ook
17 mei 2024

Hoe voorkomen we dat de aanleg van een fietstunnel onder de Structuurweg in Schijndel tot onevenredige hinder gaat leiden? Hart-gemeenteraadslid…

23 april 2024

Beleidsmakers van de gemeente overwegen betaald parkeren en een nieuwe parkeergarage. Afgelopen donderdag ging het tijdens een beeldvormende avond in…

21 april 2024

Gemeenteraad en zogeheten stakeholders gaan nog nadenken over de toekomst van Meierijstad, maar het college is er al uit: we…

18 april 2024

Nog dit jaar wordt een tweede fietstunnel gerealiseerd onder de Structuurweg in Schijndel. Kosten: € 5,2 miljoen. Zeg fietstunnel en…

14 april 2024

Een referendum is een heel slecht idee. Het leidt tot polarisatie en zet een streep door allerlei mooie oplossingen voor…