Kou uit de lucht voor buren plan Boschweg

woensdag 14 oktober 2020Leestijd: 3 minuten
Lees ook
24 mei 2022

Hart doet kersverse wethouder Jan van Burgsteden concrete voorstellen om de fietstunnel tussen Schijndel en Wijbosch veiliger te maken. Dat…

17 mei 2022

Voorkomen mag dan beter zijn dan genezen, als voorkomen niet meer lukt is genezen erg welkom. De klimaatverandering is niet…

11 mei 2022

Het kersverse coalitieakkoord stelt teleur. Het nieuwe college kiest voor stadse allure. Over het behoud en versterken van de lokale…

7 mei 2022

Oproep aan de onderhandelende coalitiepartijen: leg in jullie akkoord vast dat de gebiedsvisie Molenheide van tafel gaat. En dat resort…

29 april 2022

Bij het begrip leefbaarheid gaan de gedachten in Meierijstad vaak uit naar de kleine kernen. Maar juist enkele wijken in…

Blijmoedig togen de fractieleden gisteravond iets voor negenen naar huis. Tijdens vergaderingen van twee raadscommissies zijn successen geboekt voor studenten met een beperking en voor omwonenden van de te bouwen woningen en buurthuis in Schijndel.

Om met dat laatste te beginnen: Hart maakte zich als enige partij druk over de bedachte locaties van het buurthuis, een appartementencomplex en een rij huizen op de locatie van en rond de voormalige basisschool De Vossenberg in Schijndel.

De ongerustheid was een avond eerder ontstaan tijdens een door Hart georganiseerde bijeenkomst voor de buurt. Toen bleek dat veel omwonenden inspraak willen in waar de gebouwen komen.

Wethouder belooft inbreng bewoners

Goed nieuws. Op kritische vragen van Hart-gemeenteraadslid Mirjam van Esch zegde wethouder Jan Goijaarts (Ruimtelijke ordening, CDA) toe dat precies dát gaat gebeuren.

De percelen die nu zijn ingetekend, liggen niet formeel vast. Wat wel vast ligt zijn het aantal vierkanten meters en de prijzen daarvan. Daaraan kan niet of nauwelijks worden gesleuteld, legde Goijaarts uit. Wat nog wel kan: op andere delen van het terrein bouwen.

Hart is blij en gaat de komende dagen nog eens bezien of de toezegging wel overeenkomt met wat er in het raadsvoorstel staat. Letters op papier gaan immers langer mee dan mondelinge toezeggingen. Mogelijk dat Hart een aanpassing voor het voorstel gaat schrijven. Sowieso gaan we te zijner tijd een plan presenteren over hoe die inbreng van bewoners geregeld kan worden.

Saillant was dat gemeenteraadslid Wern van Asseldonk (Lokaal) het buurthuis omschreef als ‘een zaadje, geplant door toenmalig wethouder Eus Witlox’. Goijaarts weet blijkbaar nog goed hoe zijn voormalige collega met dit dossier omging. Hij beschreef het gisteren als ‘het dode zaadje van Witlox’, dat ‘nog net op tijd water heeft gekregen’.

‘Informeer ouders over studietoeslag’

En dan het andere succesje. Dat gaat over studenten met een beperking. Zij zijn doorgaans niet in staat om een bijbaantje naast hun studie te vinden en dat wordt landelijk opgelost met een studietoeslag, die per gemeente verschilt. Er zijn gemeenten die doen het af met een fooi van drie tientjes, Meierijstad heeft een vergoeding die kan oplopen tot maximaal € 357,04 per maand.

Gemeenten moeten hun lokale verordening aanpassen omdat het Rijk de toeslag nu op € 300 heeft vastgesteld. In het geval van Meierijstad vergt dat maatwerk, aangezien een klein groepje studenten er mogelijk op achteruitgaat.

Vanuit de raadscommissie klonk bezorgdheid over de onbekendheid van de regeling. Namens Hart deed Mirjam een concreet voorstel: ‘Als het om financiën van studenten gaat, dan blijken ouders daar een doorslaggevende rol in te hebben. En dus pleiten we ervoor ook of vooral ouders te benaderen’.

Wethouder Menno Roozendaal (Participatie, PvdA) noemde het ‘een slimme tip’ en beloofde er werk van te maken. ‘Ouders van studenten hebben we helaas vaak niet in beeld, maar we hebben wel contact met ouders van jonge kinderen met een beperking. Als we zorgen dat we die contacten vasthouden, dan kunnen we ze in de toekomst bereiken over dit onderwerp.

Vanuit de zetels van Hart ging een duim omhoog.

Hieronder de raadsvoorstellen die in dit stuk voorbij kwamen. Ze worden vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 5 november a.s. Die kunt u die dag vanaf 19.30 hier volgen.

 

Lees ook
24 mei 2022

Hart doet kersverse wethouder Jan van Burgsteden concrete voorstellen om de fietstunnel tussen Schijndel en Wijbosch veiliger te maken. Dat…

17 mei 2022

Voorkomen mag dan beter zijn dan genezen, als voorkomen niet meer lukt is genezen erg welkom. De klimaatverandering is niet…

11 mei 2022

Het kersverse coalitieakkoord stelt teleur. Het nieuwe college kiest voor stadse allure. Over het behoud en versterken van de lokale…

7 mei 2022

Oproep aan de onderhandelende coalitiepartijen: leg in jullie akkoord vast dat de gebiedsvisie Molenheide van tafel gaat. En dat resort…

29 april 2022

Bij het begrip leefbaarheid gaan de gedachten in Meierijstad vaak uit naar de kleine kernen. Maar juist enkele wijken in…