Kunt u de weg naar zorg goed vinden?

woensdag 9 mei 2018Leestijd: 1 tot 2 minuten
Lees ook
29 november 2023

Niet alles wat vanzelfsprekend lijkt, is ook vanzelfsprekend. Neem de aanwezigheid van EHBO’ers bij evenementen. Daar komt nogal wat bij…

2 november 2023

‘Het is, serieus waar, ontroerend hoe goed het in het algemeen met onze inwoners gaat’, stelt Mirjam van Esch vast…

12 oktober 2023

‘Vijf logo’s is een beetje veel’, vatte directeur Trix Cloosterman van Welzijn De Meierij gisteravond de noodzaak tot een fusie…

7 oktober 2023

Een nieuwe telling van daklozen in Meierijstad leidt tot schokkende resultaten. Hart hoopt dat er nu dan eindelijk wél wat…

23 september 2023

Het concept LeefGoed Veghel past prima in andere kernen van Meierijstad. In Wijbosch lijkt het er van te komen. De…

Hoe vergaat het inwoners die zorg of hulp nodig hebben van de gemeente? In opdracht van de gemeenteraad doet de rekenkamercommissie er onderzoek naar. Gisteravond mochten raadsleden zelf hun zegje doen over het onderwerp.

Wij van ‘Hart voor Schijndel’ gokken dat nogal wat raadsleden schrikken als ze dit stukje lezen. ‘Avond over toegang tot de zorg? Was dat gisteren?’ Maar vijf van de negen partijen waren vertegenwoordigd: Team Meierijstad, PvdA, D66, SP en ‘Hart voor Schijndel’. Ze hadden een boeiende avond.

September

De rekenkamer onderzoekt hoe het is gesteld met de toegang tot voorzieningen en diensten op het gebied van jeugdhulp, Participatiewet en Wmo. Op het rapport moeten we nog even wachten, pas in september kunnen we lezen hoe het zit met de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen op het gebied van de toegang tot de zorg.

Wat we sinds gisteravond al wel weten, is dat de aanwezige raadsleden vinden dat ze zelf wat meer initiatief mogen nemen. De volksvertegenwoordigers kunnen wel gedwee wachten op hoe het College de toegang denkt te regelen, maar is het niet beter zelf kaders te stellen op dit gebied? En nog eens wat: we kunnen wel braaf rapportages lezen van het College over klanttevredenheid, wachttijden en wat het allemaal kost – maar is het niet beter zélf te bedenken wat we willen weten en die informatie vragen?

Vragen

Waar wij van ‘Hart’ bijvoorbeeld nieuwsgierig naar zijn: hoe vergaat het hulpvragers die niet krijgen wat ze vragen? Die bijvoorbeeld het advies krijgen om in het eigen zogeheten sociale netwerk hulp en steun te zoeken? Komt het goed met die mensen? De klanttevredenheidsonderzoeken hebben slechts betrekking op mensen die wél professionele steun krijgen en dus moeten we maar gissen hoe het met al die andere mensen gaat. En zo zijn er nog wel wat andere vragen te bedenken.

We kunnen al wel een beetje voorspellen wat straks in september een van de adviezen van de rekenkamercommissie gaat worden: gemeenteraad, reageer niet op het College en neem in plaats daarvan zelf het initiatief. Met daarna een advies aan het College: ‘En als de raad initiatiefrijk is of allerlei vragen stelt, wees daar blij mee en reageer er niet op alsof u door een horzel wordt gestoken’.

Het zal vast niet letterlijk zo worden opgeschreven, gokken we. Maar zoiets gaat het worden.

Lees ook
29 november 2023

Niet alles wat vanzelfsprekend lijkt, is ook vanzelfsprekend. Neem de aanwezigheid van EHBO’ers bij evenementen. Daar komt nogal wat bij…

2 november 2023

‘Het is, serieus waar, ontroerend hoe goed het in het algemeen met onze inwoners gaat’, stelt Mirjam van Esch vast…

12 oktober 2023

‘Vijf logo’s is een beetje veel’, vatte directeur Trix Cloosterman van Welzijn De Meierij gisteravond de noodzaak tot een fusie…

7 oktober 2023

Een nieuwe telling van daklozen in Meierijstad leidt tot schokkende resultaten. Hart hoopt dat er nu dan eindelijk wél wat…

23 september 2023

Het concept LeefGoed Veghel past prima in andere kernen van Meierijstad. In Wijbosch lijkt het er van te komen. De…