Lees dit stuk over armoede. Kost niks

zondag 11 oktober 2020Leestijd: 4 minuten
Lees ook
28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….

23 maart 2024

De groeiende kloof tussen arm en rijk is te danken aan politiek en professionals. Verslag van een beklemmende voordracht. Tim…

20 maart 2024

Het zorginfarct komt eraan. Hoe oud bent u in 2040 en wie zorgt er dan voor u? Een pleidooi van…

16 maart 2024

Is er nog wel ruimte voor mindervaliden die met hun auto op de Markt in Sint-Oedenrode willen parkeren?  Het was…

29 februari 2024

Het college is om: contante betalingen hoeven helemaal niet altijd met kostbare zuilen en andere fratsen. Soms voldoet een sigarenkistje….

De gemeente Meierijstad bereikt en helpt erg veel mensen die gebukt gaan onder geldgebrek en schulden. Schroom niet en trek aan de bel.

Hart wist al dat de gemeente goed werk levert op dit gebied, maar afgelopen donderdag werd het nog eens bevestigd tijdens een boeiende beeldvormende avond over armoede en schulden (hier kunt u de hele bijeenkomst terugkijken). Hart is onder de indruk van de presentatie van armoedeambassadeur Mieke Bosch.

Armoede groeide al vóór corona

De armoede neemt toe in Nederland. Wat schrijnend is: met die groei werd door planbureaus al gerekend nog vóór de corona-uitbraak. Zeg maar toen de Nederlandse economie nog als een tierelier draaide. Een van de redenen is dat het rijksbeleid tot 2035 voorziet in het alsmaar verlagen van de bijstandsuitkeringen.

Vanuit Meierijstad is daar niks aan te doen. Gemeenten bepalen niet de hoogte van bijstandsuitkeringen en hebben slechts beperkt invloed op bijstandsuitkeringen – het neemt niet weg dat ze veel kunnen. Het is niet toevallig dat de armoede onder Rotterdamse kinderen groter is dan in welke andere Nederlandse stad dan ook. Het is het gevolg van het stemgedrag en vervolgens de samenstelling van de coalitie in de havenstad.

Hart is blij dat de Meierijstadse coalitie wethouder Menno Roozendaal (Armoedebestrijding, PvdA) vooralsnog geen strobreed in de weg legt. Wat heet: het armoedebeleid lijkt een beetje aan de aandacht van politiek en media te ontsnappen. De coalitiepartijen vroegen sinds de start van deze gemeente zelden of nooit aandacht voor sociaal beleid. De complimenten kwamen doorgaans van oppositiepartij Hart. Nu weer.

Wie voor een dubbeltje geboren is…

Waar het bij discussies over armoede nogal eens over gaat: wat ís armoede? Die vraag is aan Bosch niet besteed. ‘Armoede is een gevoel en dat gevoel is voor iedereen anders’. Ze herkende drie categorieën onder de mensen die lijden onder geldgebrek. Zo zijn er de mensen die, zoals Bosch het noemt, ‘arm zijn gebleven’. De categorie die voor een dubbeltje is geboren en nooit een euro wordt.

Het is waar: armoede is erfelijk. We citeren de Volkskrant van afgelopen zaterdag: ‘Wie opgroeit in een armer gezin – denk aan ouders die werken als administrateur, taxichauffeur of bewaker – moet het later doen met een lager gemiddeld inkomen dan kinderen die zijn opgegroeid in een relatief rijk gezin, met ouders die werken als universitair docent of accountant’. En: ‘Kinderen van rijke ouders profiteren niet alleen van de welvaart van hun ouders, maar krijgen zelf ook veel beter betaalde banen’.

Dat voor wat betreft de mensen die arm zijn door geboorte. Een tweede categorie wordt gevormd door mensen die door omstandigheden arm worden. Door ontslag, ziekte of scheiding bijvoorbeeld. Bosch: ‘Dit is de groep die licht aan het einde van de tunnel ziet. Ze zetten de schouders eronder, want ze weten dat het ooit beter ging’. Het is een herinnering die in armoede geboren mensen niet hebben.

Groep drie: mensen die zich arm gemaakt voelen. ‘Ze voelen zich slachtoffer. Er is hen iets overkomen. Het is goed dat leed te erkennen. Maar het is niet goed er te lang in mee te gaan. Want het is tijd om vooruit te kijken.’

Gemeente bereikt erg veel mensen

Wat helpt, schrijft Hart aan de lezers die zelf gebukt gaan onder geldzorgen, is hulp vragen. Dat valt niet mee, zo blijkt. Tijdens de beeldvormende avond hoorde Hart dat mensen pas hulp vragen als ze al vijf tot zeven jaar in de ellende zitten.

Overigens wachten gemeente en andere organisaties niet op verzoeken om hulp. Met programma’s als ‘Vroeg erop af’ kloppen hulpverleners bij inwoners aan die een paar maanden achterlopen met het betalen van huur of elektra. Soms gaat het om mensen die letterlijk de deur dicht houden, door de zorgen het spoor helemaal kwijt zijn en zelfs niet toekomen aan het huis schoonmaken. Enveloppen verdwijnen ongeopend in een doos.

Het lukt in Meierijstad om bij 80 tot 90 % van deze ‘gevallen’ tóch binnen te komen en dat vindt Hart knap. ‘Zonder te oordelen worden problemen aanhoort, opgepakt en opgelost’, hoorde Hart van Tom van der Heijden van het Centrum voor Trajectbegeleiding en Bemoeizorg. Hij vertelde hoe kort en effectief ‘de lijntjes’ met de gemeente zijn en hoe anders dat in bijvoorbeeld Den Bosch is.

Tijdens de avond kwamen ook nog mensen van zorginstelling Pantein en van de GGZ voorbij. Gemeenteraadslid Mirjam van Esch stuurde na afloop een appje naar de wethouder om de complimenten over te brengen.

‘Dat mag ook wel’, zegt ze, ‘want we hebben het in Meierijstad echt goed op orde’. Beleidsambtenaar Peter van der Kamp zei het zo: ‘We bieden maatwerk, kijken naar wat mensen nodig hebben. En de gemeente is meer zichtbaar dan bij de start van Meierijstad. Er is ook meer aandacht voor preventie. En dan is er nog de intensieve samenwerking met allerlei organisaties. Daar is veel energie ingestoken en dat begint nu vruchten af te werpen.’

Zelf geldzorgen? Er is hulp voor u

Zelf geldzorgen? Bel of mail armoedeambassadeur Mieke Bosch, 0413 381 676, armoedeambassadeur@meierijstad.nl. Of neem een kijkje op deze pagina van de gemeentelijke website. En dan is er ook nog de site ‘Wijzer in geldzaken’. Wie door corona financieel is getroffen, kan hier terecht.

 

Lees ook
28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….

23 maart 2024

De groeiende kloof tussen arm en rijk is te danken aan politiek en professionals. Verslag van een beklemmende voordracht. Tim…

20 maart 2024

Het zorginfarct komt eraan. Hoe oud bent u in 2040 en wie zorgt er dan voor u? Een pleidooi van…

16 maart 2024

Is er nog wel ruimte voor mindervaliden die met hun auto op de Markt in Sint-Oedenrode willen parkeren?  Het was…

29 februari 2024

Het college is om: contante betalingen hoeven helemaal niet altijd met kostbare zuilen en andere fratsen. Soms voldoet een sigarenkistje….