Meierijstad al meteen in de rode cijfers

donderdag 29 december 2016Leestijd:
Lees ook
16 mei 2024

En weer presenteert het college een jaarrekening die klinkt als een klok. Waar blijft toch de gevreesde bui? Voorlopig nergens….

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

24 april 2024

Onderhandelingen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten met het kabinet leiden ertoe dat het Rijk niet in 2026, maar al in…

29 februari 2024

Het college is om: contante betalingen hoeven helemaal niet altijd met kostbare zuilen en andere fratsen. Soms voldoet een sigarenkistje….

22 februari 2024

UPDATE 22 FEBRUAR 10.20 UUR Hart geeft niet op. Met een nieuwe motie probeert Hart het college alsnog te bewegen…

Zonder ook maar één euro voor nieuwe plannen schiet de kersverse gemeente Meierijstad in 2017 in de rode cijfers. Wat betekent dat voor de podiumaccommodatie van Schijndel? En het buurthuis op de Boschweg?

Op 2 januari wordt, tijdens de allereerste raadsvergadering, de begroting 2017 van Meierijstad vastgesteld. Die begroting is gemaakt door ambtenaren, omdat er nu eenmaal nog geen College van B. en W. is. Om diezelfde reden staan er ook geen voorstellen voor nieuw beleid of nieuwe investeringen in. Er is dus nog geen geld vrijgemaakt voor onze podiumaccommodatie. Dat geldt ook voor het buurthuis op de Boschweg. Dat is logisch, want ambtenaren worden niet geacht beleid te maken. Dat is aan de wethouders. Die er dus nog niet zijn.

Min 3,2 miljoen

Ondertussen moet er formeel wel een begroting worden gemaakt en door de gemeenteraad aangenomen. Daarom is er nu een document dat niets meer is dan een samenvoeging van de begroting van de drie fusiegemeenten. Het resultaat van die optelsom: een verwacht verlies van € 3,2 miljoen aan het einde van het jaar. Dat bedrag is vrijwel gelijk aan het geld dat Schijndel in zijn eentje in 2015 overhield. Zo kelderen we van plus drie miljoen naar min drie miljoen. Door wat geld uit de reserves te halen, weten de rekenmeesters van de gemeente het tekort eind 2017 terug te brengen tot ruim zes ton. Dat klinkt wat minder ernstig, maar u en wij weten nu dus dat het eigenlijk om 3,2 miljoen gaat.

We zagen het aankomen. Het is de reden dat we zo enorm ons best deden om nog dit jaar met Schijndels geld Schijndelse dingen voor elkaar te krijgen. De Hart-raadsleden deden dat, toen die partij nog niet was opgericht, met een pleidooi voor een nieuwe accommodatie voor de wielervereniging. Dat lukte. Later probeerden we te sleutelen aan de uren voor huishoudelijke hulp. Hier hadden we gedeeltelijk succes. Ook plaatsten we de verplaatsing van de kermis op de agenda.

Podium

En dan is er nog onze inzet voor de podiumaccommodatie. Een motie van Hart om in 2016 al geld te reserveren voor de bouw van het podium werd eerder dit jaar door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen. Vervolgens legde wethouder Menno Roozendaal (PvdA) die motie naast zich neer. Hij wilde niet verder gaan dan een onderzoek naar zo’n klein theater.

Dat we ons drukt maakten over al die dingen, komt omdat we haast hadden. Om met Herman van Veen te spreken: ongelofelijke haast. Want we wisten dat het Schijndelse geld in een Veghelse put zou verdwijnen. En dat we dan nog maar moesten zien dat er wat voor ons dorp over zou blijven.

We zijn er dus niet gerust op. De plannen van het theater aan de Noordkade zijn afgelopen week weer wat concreter geworden en wethouder Riny van Rinsum (Hart voor Veghel/PvdA) liet twee jaar geleden al weten dat Schijndel volgens hem geen eigen podium nodig heeft. ‘Kom maar naar de Noordkade’, zei hij toen.

Schijndelaren

Er is ook goed nieuws. De deelname van Hart aan de verkiezingen heeft ertoe geleid dat veel andere partijen relatief veel Schijndelaren op verkiesbare plekken plaatsten. De nieuwe raad heeft dan ook nogal wat Schijndelse leden. Die gaan de lokale belangen vast niet verkwanselen. Toch, Eus, Mari, Johan, Jan-Kees, Betty, Menno, Sikko, Ruud, Tonnie en Marrik?

 

Lees ook
16 mei 2024

En weer presenteert het college een jaarrekening die klinkt als een klok. Waar blijft toch de gevreesde bui? Voorlopig nergens….

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

24 april 2024

Onderhandelingen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten met het kabinet leiden ertoe dat het Rijk niet in 2026, maar al in…

29 februari 2024

Het college is om: contante betalingen hoeven helemaal niet altijd met kostbare zuilen en andere fratsen. Soms voldoet een sigarenkistje….

22 februari 2024

UPDATE 22 FEBRUAR 10.20 UUR Hart geeft niet op. Met een nieuwe motie probeert Hart het college alsnog te bewegen…