COALITIE 2022

Nieuwe raad gaat visie ontwikkelen

maandag 8 november 2021Leestijd: 2 TOT 3 MINUTEN
Lees ook
20 februari 2024

Het voormalige gemeentehuis in Schijndel is voorlopig nog niet beschikbaar voor woningzoekenden. De asielzoekers blijven langer. Dat heeft het college…

31 januari 2024

Het geloof in inclusie, zeg maar dat iedereen ertoe doet en mee kan doen in de samenleving, zit bij het…

17 januari 2024

Hart had zich aangemeld voor de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie, maar kwam terecht in een bijeenkomst die vooral over ondernemers ging. Verslag…

28 december 2023

De eigenwijze aanpak van de gemeente om inwoners aan werk te helpen is bijzonder succesvol. De kiem is gelegd in…

20 december 2023

Hart waardeert het dat BAS Group een goede relatie met buren belangrijker vindt dan een lelijke reclamemast. De gemeenteraad moest…

Wat de huidige coalitie verzuimde, gaat de nieuwe samenwerking van politieke partijen in het tweede kwartaal van 2022 alsnog doen: vaststellen wat voor gemeente Meierijstad wil zijn.

Dat is de verwachting van Hart. Aanleiding is een onlangs verschenen rapport over het sociaaleconomische beleid van Meierijstad. Daarin gaat het ook over andere zaken. Dat veel inwoners te dik en te laag opgeleid zijn bijvoorbeeld. Daarover verderop meer.

Totaalvisie nodig

Het College presenteerde het rapport met enige omhaal van woorden. Burgemeester en wethouders lieten weten dat de ooit gepresenteerde en weer teruggetrokken sociaaleconomische visie nog niet kan worden gemaakt. Want, zo werd erkend, daarvoor is eerst een totaalvisie op de hele gemeente nodig.

Het is precies de oproep die Hart 3,5 jaar geleden deed. ‘We kunnen er niet langer omheen: we moeten onderhand eens vaststellen wat voor gemeente we willen zijn.’ Het is een discussie die in de bijna vijfjarige gemeente nooit is gevoerd. Het wordt, voorspelt Hart, de grote opdracht voor de nieuwe raad. En nog nadrukkelijker: voor de partijen die samen een coalitieakkoord schrijven.

In de zogeheten ‘Sociaaleconomische bouwsteen’ wordt uitgebreid beschreven hoe het momenteel in Meierijstad is gesteld met bedrijvigheid, welvaart en welzijn. Het stuk is bedoeld als aanzet tot een visie op de sociale en economische aspecten van de gemeente.

Goede aanzet

Een goede aanzet, vindt Hart. De lezer krijgt niet alleen veel informatie voorgeschoteld, maar ontdekt ook al snel wat de plussen en minnen van Meierijstad zijn. Dat het met het welzijn, de materiële welvaart, werkgelegenheid, vrijetijd, woongenot en veiligheid in grote lijnen goed is gesteld – zeker in vergelijking met het gemiddelde in Nederland.

Ook positief is het beeld dat ontstaat van de bijzonder krachtige economie. In een gesprek met enkele topambtenaren hoorde Hart onlangs al dat een rondgang langs ogenschijnlijk vergelijkbare gemeenten leerde hoe bijzonder Meierijstad op dat gebied is.

Te weinig talent

De bedrijvigheid van Veghel en in mindere mate Schijndel is namelijk grootstedelijk te noemen. Tegelijkertijd is Meierijstad een ‘dorpengemeente’ – zelfs de grootste kern telt maar 26.000 inwoners. Zo’n combinatie van een gemeente van dorpen en zulke enorme bedrijvigheid is vrijwel uniek in Nederland.

Uniek is niet hetzelfde als geweldig. Er is, durft Hart op basis van het rapport te stellen, te veel bedrijvigheid. Eén van grootste zorgen is volgens de schrijvers van de bouwsteen het gebrek aan talent. Eenvoudiger gesteld: we hebben te weinig mensen om al het werk te doen dat werkgevers aanbieden.

Het ontbreekt vooral aan hoogopgeleide medewerkers. ‘Dat is een risico’, zo is te lezen. Er zijn hoogopgeleide mensen nodig voor aanpassingen aan de klimaatverandering, het maken van of werken met robots en de digitalisering.

Belangrijke opgaven

De schrijvers komen in het rapport tot vier belangrijke opgaven. Ze gaan over het verbeteren van samenwerking en leiderschap, het vergroten van talentontwikkeling, het verbeteren van de innovatie en de veerkracht en het verbeteren van welvaart en welzijn.

Daarbij gaat het met name om de gezondheid van de Meierijstedelingen. Inwoners van Meierijstad zijn niet al te gezond: één op de twee inwoners is te zwaar, aldus de rapporteurs.

Hart is zich er van bewust en doet haar best er verandering in te brengen: de driehoofdige gemeenteraadsfractie viel het bijna afgelopen jaar al bijna 40 kilo af.

Eén op de twee inwoners van Meierijstad is te zwaar.

Lees ook
20 februari 2024

Het voormalige gemeentehuis in Schijndel is voorlopig nog niet beschikbaar voor woningzoekenden. De asielzoekers blijven langer. Dat heeft het college…

31 januari 2024

Het geloof in inclusie, zeg maar dat iedereen ertoe doet en mee kan doen in de samenleving, zit bij het…

17 januari 2024

Hart had zich aangemeld voor de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie, maar kwam terecht in een bijeenkomst die vooral over ondernemers ging. Verslag…

28 december 2023

De eigenwijze aanpak van de gemeente om inwoners aan werk te helpen is bijzonder succesvol. De kiem is gelegd in…

20 december 2023

Hart waardeert het dat BAS Group een goede relatie met buren belangrijker vindt dan een lelijke reclamemast. De gemeenteraad moest…