Pleidooi voor betere toegang tot zorg

woensdag 22 juni 2016Leestijd:
Lees ook
31 mei 2024

Wonen in een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Wie wil dat nou niet? De gemeente gaat eraan bijdragen. Hart…

14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….

23 maart 2024

De groeiende kloof tussen arm en rijk is te danken aan politiek en professionals. Verslag van een beklemmende voordracht. Tim…

De toegang tot de, door de gemeente geleverde, zorg kan beter. ‘Hart voor Schijndel’ roept op om de traditionele deskundigen op dat gebied in ere te herstellen. We doen dat in het stuk ‘In Meierijstad zorgen we voor elkaar’. Het is het vierde en laatste dossier van ‘Hart’ op weg naar de verkiezingen.

‘Hart voor Schijndel’ heeft zorg en welzijn tot één van de speerpunten van de partij verklaard. Fractievoorzitter Laurens van Voorst: ‘De gemeente geeft ongeveer 30 procent van haar geld uit aan zorg en welzijn en dat is reden genoeg om er kritisch over te zijn. Daar komt nog eens bij dat we vinden dat het nog beter kan met het beleid op dit gebied. Zeker straks in Meierijstad, aangezien in onze fusiegemeenten het beleid anders is als in Schijndel’.

De toegang tot de zorg kan beter, vinden we. Laurens: ‘Dat kan, door het sociaal wijkteam plaats te laten maken voor de vertrouwde huisartsen en andere professionals. Het vertrouwen in die beroepskrachten is groter dan in de nog steeds erg generalistische leden van het wijkteam, zo blijkt uit landelijke onderzoek. Daar komt nog eens bij dat de toegevoegde waarde van de wijkteams nooit is onderzocht of aangetoond. Dat 80 procent van de gemeenten ondanks dat gebrek aan bewijslast toch met de teams werken is opmerkelijk.’

Welzijnswerk

In het dossier gaat het verder over een geheel nieuwe wijze van financiering van het welzijnswerk. Afnemers van welzijnsdiensten, inwoners dus, krijgen daarbij meer invloed over de inkoop van welzijnswerk én kunnen daarmee met eigen initiatieven zelfs concurreren. Daarnaast wil ‘Hart voor Schijndel’ de vaste subsidie aan welzijnsorganisaties afschaffen en vervangen door inkoop van diensten. Daarmee verliezen Welzijn De Meierij (Schijndel, Sint-Oedenrode) en Ons Welzijn (Veghel) hun monopoliepositie.

Andere thema’s in het dossier zijn het persoonsgebonden budget, armoedepreventie, dagbesteding, huishoudelijke hulp, beschut werk, de Participatiewet en het versterken van dorpen en wijken. Over al deze onderwerpen presenteert ‘Hart voor Schijndel’ concrete voorstellen.

Het dossier is het vierde en laatste in een reeks. Eerder verschenen dossiers over duurzaamheid, burgerparticipatie en het centrum van Schijndel. De dossiers vormen de opmaat voor het partij- en verkiezingsprogramma. Dat verschijnt eind augustus.

 

 

 

Lees ook
31 mei 2024

Wonen in een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Wie wil dat nou niet? De gemeente gaat eraan bijdragen. Hart…

14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….

23 maart 2024

De groeiende kloof tussen arm en rijk is te danken aan politiek en professionals. Verslag van een beklemmende voordracht. Tim…