Raad 18 januari: om 21.00 uur aan het bier

maandag 15 januari 2018Leestijd:
Lees ook
23 september 2023

Het concept LeefGoed Veghel past prima in andere kernen van Meierijstad. In Wijbosch lijkt het er van te komen. De…

2 september 2023

Een goed rapport over lokaal armoedebeleid ten spijt, kan de gemeente weinig doen om geldzorgen bij mensen weg te nemen….

31 augustus 2023

Ouders die chronisch ziek zijn of een beperking hebben, kunnen bij gemeenten maar moeilijk hulp aanvragen. Dat blijkt uit een…

22 augustus 2023

In Meierijstad wonen 25 mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht, maar niet de nationaliteit van dat land hebben. De meesten…

8 augustus 2023

Hoe komt het toch dat lokale en regionale media ruim een derde van de gemeentelijke uitgaven links laten liggen? Want…

Het wordt waarschijnlijk een korte raadsvergadering, komende donderdag. De traditionele borrel na afloop van de vergadering zou zomaar al om een uur of negen kunnen beginnen. En dat terwijl de agenda best lang is.

Dat komt omdat tijdens de vergaderingen van de raadscommissies afgelopen week is besloten de meeste besluiten bij wijze van hamerstuk vast te stellen. Dat betekent dat de raadsleden geen wijzigingsvoorstellen hebben, dat ze hun standpunten vorige week al voldoende hebben gegeven en dat ze het laten bij voor- of tegenstemmen.

Wmo

En zo blijven er maar drie onderwerpen over. Eén ervan is de verordening met betrekking tot de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Wij stelden vast dat de ondersteuning van cliënten in die verordening moet worden vastgelegd. Tot ons genoegen lieten D66, Lijst Blanco, PvdA en Team Meierijstad weten dat ze het voorstel met ons indienen. Waarmee het zeker is dat die ondersteuning inderdaad prima wordt vastgelegd.

Dat is fijn voor de cliënten. En nodig ook, want in een brandbrief lieten Juvans (maatschappelijk werk), MEE (voor mensen met een beperking) en Divers (welzijnswerk) eind vorig jaar weten dat het beroerd is gesteld op dit gebied.

APV

De partij Gemeentebelangen komt met een wijzigingsvoorstel op de Algemene Plaatselijke Verordening. De partij is erop tegen dat we specifieke bevoegdheden geven aan onze burgemeester op het gebied van veiligheid en handhaving. ‘Die moeten in heel Nederland hetzelfde zijn’, aldus gemeenteraadslid Peter Verkuijlen tijdens de raadscommissie.

Zelf overwogen we ook nog een wijzigingsvoorstel. Ons idee om de mogelijkheid op te nemen tot het sluiten van een pand waarin illegale wapens worden gevonden, bleek echter niet nodig. Hoewel diverse andere gemeenten dat deden, biedt de wet volgens burgemeester Kees van Rooij voldoende mogelijkheden op dit gebied.

Armoede

D66 heeft een motie ingediend over de armoedebestrijding. De partij wil dat het College meer doet om mensen te helpen die in specifieke gevallen minder zouden gaan verdienen als ze uit de bijstand gaan omdat ze werk vonden. Wat het College in die vermeende gevallen kan doen, staat er niet bij. De fractie van Hart bespreekt het idee van D66 morgen. Dan houden we fractievergadering.

Hieronder ons voorstel over de cliëntenondersteuning.

Lees ook
23 september 2023

Het concept LeefGoed Veghel past prima in andere kernen van Meierijstad. In Wijbosch lijkt het er van te komen. De…

2 september 2023

Een goed rapport over lokaal armoedebeleid ten spijt, kan de gemeente weinig doen om geldzorgen bij mensen weg te nemen….

31 augustus 2023

Ouders die chronisch ziek zijn of een beperking hebben, kunnen bij gemeenten maar moeilijk hulp aanvragen. Dat blijkt uit een…

22 augustus 2023

In Meierijstad wonen 25 mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht, maar niet de nationaliteit van dat land hebben. De meesten…

8 augustus 2023

Hoe komt het toch dat lokale en regionale media ruim een derde van de gemeentelijke uitgaven links laten liggen? Want…