Rapportage ‘sociaal domein’ moet over

dinsdag 1 december 2015Leestijd:
Lees ook
14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….

23 maart 2024

De groeiende kloof tussen arm en rijk is te danken aan politiek en professionals. Verslag van een beklemmende voordracht. Tim…

20 maart 2024

Het zorginfarct komt eraan. Hoe oud bent u in 2040 en wie zorgt er dan voor u? Een pleidooi van…

‘Hart voor Schijndel’ gaat het college van burgemeester en wethouders vragen de rapportage over Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet van de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering te halen. Het is broddelwerk.

Dat er veel taal- en stijlfouten in het stuk staan, dat willen we nog wel door de vingers zien. Erger is dat optellingen niet kloppen, zowel bij de hoofdstukken Wmo als Jeugdzorg. Verder zit de rapportage van het tweede kwartaal vol met gegevens over het derde kwartaal. En zodra de lezer daar een beetje aan is gewend, komen er ineens weer feiten over het tweede kwartaal voorbij. Ronduit raadselachtig is de melding dat er in het tweede of derde kwartaal geen bezwaarschriften waren, te weten drie.

Nog eens?

Het hoofdstuk over de Wmo zit vol vage teksten en net zo vage toezeggingen. Onduidelijkheid is er bijvoorbeeld over het rapportcijfer 7,1. Op de ene plek in het rapport lijkt dat het cijfer voor de zorg te zijn en elders wordt gemeld dat het slechts gaat over de toegang tot de zorg. Waarbij dat rapportcijfer is gegeven door mensen die de zorg daadwerkelijk vonden.

Ietwat zorgwekkend is ook wat we lezen over het Centrum Jeugd en Gezin: ‘Nog altijd vinden de medewerkers het een uitdaging het juiste gesprek te voeren, de juiste adviezen te geven en uiteindelijk een juiste beoordeling te maken’.

Het overzicht komt bijna vijf maanden na afsluiting van het tweede kwartaal, maar lijkt in een vloek en zucht in elkaar in elkaar geflanst. Voorstel van ‘Hart voor Schijndel’: trek het stuk snel van de lijst ‘Ingekomen stukken’ van de raadsvergadering van 17 december. En begin helemaal opnieuw.

Lees ook
14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….

23 maart 2024

De groeiende kloof tussen arm en rijk is te danken aan politiek en professionals. Verslag van een beklemmende voordracht. Tim…

20 maart 2024

Het zorginfarct komt eraan. Hoe oud bent u in 2040 en wie zorgt er dan voor u? Een pleidooi van…