HUISHOUDELIJKE HULP

Rijken moeten meer betalen voor Wmo

woensdag 24 mei 2023Leestijd: 1 TOT 2 MINUTEN
Lees ook
23 september 2023

Het concept LeefGoed Veghel past prima in andere kernen van Meierijstad. In Wijbosch lijkt het er van te komen. De…

2 september 2023

Een goed rapport over lokaal armoedebeleid ten spijt, kan de gemeente weinig doen om geldzorgen bij mensen weg te nemen….

31 augustus 2023

Ouders die chronisch ziek zijn of een beperking hebben, kunnen bij gemeenten maar moeilijk hulp aanvragen. Dat blijkt uit een…

22 augustus 2023

In Meierijstad wonen 25 mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht, maar niet de nationaliteit van dat land hebben. De meesten…

8 augustus 2023

Hoe komt het toch dat lokale en regionale media ruim een derde van de gemeentelijke uitgaven links laten liggen? Want…

Eindelijk heeft het kabinet in de gaten dat het oneerlijk is om mensen die goed in de slappe was zitten bijna gratis huishoudelijke hulp te geven.

Je zou het een weeffout in de Wet maatschappelijke ondersteuning, Wmo, kunnen noemen. Ongeacht het inkomen betalen mensen nu € 19 per maand als ze gebruik maken van één of meer Wmo-diensten, zoals huishoudelijke hulp.

Oneerlijk

Het is bedacht door Rutte III (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) en het is hartstikke oneerlijk. Voor mensen met heel weinig geld kan die € 19 een probleem zijn en voor mensen die hulp best zelf kunnen betalen is het zoiets als water naar de zee dragen. Daar komt nog eens bij dat het de gemeenten handen vol geld kost. Hart mopperde al vaker over dit maffe rijksbeleid.

Het kabinet is eindelijk om. Voor maatwerkvoorzieningen, zoals huishoudelijke hulp, geldt vanaf 2026 een bijdrage die afhankelijk is van het inkomen. Het is nog niet bekend hoe hoog de eigen bijdrage wordt en voor welke inkomens die geldt. Wat Hart betreft bedenkt het kabinet een staffel van € 0 voor de allerarmsten tot 100 % van de kosten voor wie tig keer modaal verdient.

Dralen

Overigens draalt het kabinet enorm. Eerder zou het nieuwe, eerlijkere, systeem voor huishoudelijke hulp al in 2025 worden ingevoerd. Nu is bedacht dat het voor alle Wmo-diensten geldt en dat er daarom meer tijd nodig is om de boel te berekenen en uit te voeren.

Gevolg: ook voor huishoudelijke hulp gaat het nieuwe systeem pas in 2026 in. ’t Is me wat.

Lees ook
23 september 2023

Het concept LeefGoed Veghel past prima in andere kernen van Meierijstad. In Wijbosch lijkt het er van te komen. De…

2 september 2023

Een goed rapport over lokaal armoedebeleid ten spijt, kan de gemeente weinig doen om geldzorgen bij mensen weg te nemen….

31 augustus 2023

Ouders die chronisch ziek zijn of een beperking hebben, kunnen bij gemeenten maar moeilijk hulp aanvragen. Dat blijkt uit een…

22 augustus 2023

In Meierijstad wonen 25 mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht, maar niet de nationaliteit van dat land hebben. De meesten…

8 augustus 2023

Hoe komt het toch dat lokale en regionale media ruim een derde van de gemeentelijke uitgaven links laten liggen? Want…