HUISHOUDELIJKE HULP

Rijken moeten meer betalen voor Wmo

woensdag 24 mei 2023Leestijd: 1 TOT 2 MINUTEN
Lees ook
14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….

23 maart 2024

De groeiende kloof tussen arm en rijk is te danken aan politiek en professionals. Verslag van een beklemmende voordracht. Tim…

20 maart 2024

Het zorginfarct komt eraan. Hoe oud bent u in 2040 en wie zorgt er dan voor u? Een pleidooi van…

Eindelijk heeft het kabinet in de gaten dat het oneerlijk is om mensen die goed in de slappe was zitten bijna gratis huishoudelijke hulp te geven.

Je zou het een weeffout in de Wet maatschappelijke ondersteuning, Wmo, kunnen noemen. Ongeacht het inkomen betalen mensen nu € 19 per maand als ze gebruik maken van één of meer Wmo-diensten, zoals huishoudelijke hulp.

Oneerlijk

Het is bedacht door Rutte III (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) en het is hartstikke oneerlijk. Voor mensen met heel weinig geld kan die € 19 een probleem zijn en voor mensen die hulp best zelf kunnen betalen is het zoiets als water naar de zee dragen. Daar komt nog eens bij dat het de gemeenten handen vol geld kost. Hart mopperde al vaker over dit maffe rijksbeleid.

Het kabinet is eindelijk om. Voor maatwerkvoorzieningen, zoals huishoudelijke hulp, geldt vanaf 2026 een bijdrage die afhankelijk is van het inkomen. Het is nog niet bekend hoe hoog de eigen bijdrage wordt en voor welke inkomens die geldt. Wat Hart betreft bedenkt het kabinet een staffel van € 0 voor de allerarmsten tot 100 % van de kosten voor wie tig keer modaal verdient.

Dralen

Overigens draalt het kabinet enorm. Eerder zou het nieuwe, eerlijkere, systeem voor huishoudelijke hulp al in 2025 worden ingevoerd. Nu is bedacht dat het voor alle Wmo-diensten geldt en dat er daarom meer tijd nodig is om de boel te berekenen en uit te voeren.

Gevolg: ook voor huishoudelijke hulp gaat het nieuwe systeem pas in 2026 in. ’t Is me wat.

Lees ook
14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….

23 maart 2024

De groeiende kloof tussen arm en rijk is te danken aan politiek en professionals. Verslag van een beklemmende voordracht. Tim…

20 maart 2024

Het zorginfarct komt eraan. Hoe oud bent u in 2040 en wie zorgt er dan voor u? Een pleidooi van…