Schone luiers brengen en gebruikte ophalen

maandag 26 september 2016Leestijd:
Lees ook
28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….

23 maart 2024

De groeiende kloof tussen arm en rijk is te danken aan politiek en professionals. Verslag van een beklemmende voordracht. Tim…

20 maart 2024

Het zorginfarct komt eraan. Hoe oud bent u in 2040 en wie zorgt er dan voor u? Een pleidooi van…

16 maart 2024

Is er nog wel ruimte voor mindervaliden die met hun auto op de Markt in Sint-Oedenrode willen parkeren?  Het was…

29 februari 2024

Het college is om: contante betalingen hoeven helemaal niet altijd met kostbare zuilen en andere fratsen. Soms voldoet een sigarenkistje….

Soms ligt een oplossing zo voor de hand, dat je niet snapt dat er nog niemand opkwam. Neem nou het probleem van gebruikt incontinentiemateriaal – plat gezegd: luiers. Raadscommissielid Mirjam van Esch bedacht maandagavond, tijdens een avond over afval, een oplossing. In de nieuwe gemeente gaan we beleid maken van dat idee, stellen we voor.

Apotheken bezorgen het incontinentiemateriaal bij, doorgaans oudere, inwoners thuis. ‘Kunnen ze het gebruikte materiaal dan niet meteen ophalen, zodat het apart verwerkt kan worden?’ bedacht Mirjam hardop. Monden vielen open en notities werden gemaakt.

Eén belangstellende

De organisatoren van de inwonersavond zullen vast tevreden zijn. Op 19 september trok eenzelfde avond over afvalinzameling en riolering in Sint-Oedenrode één belangstellende, de tweede avond in Schijndel zorgde voor een opkomst van pakweg veertig mensen. Trek daarvan af de gemeenteraadsleden, raadscommissieleden, ambtenaren en wethouder Bart Claassen en er blijven zo’n tien tot vijftien betrokken zomaar-inwoners over.

Het zegt wat over de betrokkenheid van inwoners bij dit onderwerp. Zowat alle partijen schrijven in hun verkiezingsprogramma’s fraaie volzinnen over hergebruik, milieu en duurzaamheid – ze doen dat echter niet omdat het thema bij de gemiddelde kiezer enorm leeft. Een enquête van ambtenaren over dit onderwerp zorgde voor een response van tweeduizend Meierijstedelingen. Wij vinden het niet bijster veel.

Restafval

En dan zijn er nog de cijfers over de wijze waarop inwoners van de fusiegemeenten afval scheiden. In het restafval, de grijze kliko dus, bestaat ruim een derde deel uit gft. Daarnaast is 10 procent van de rommel in die kliko papier. Er zijn zelfs mensen die hun blauwe kliko vol met restafval gooien en de boel afdekken met een paar kranten, zo hoorden we tijdens de avond in ’t Spectrum.

Daar worden we verdrietig van.

Maar het was ondanks die sombere feiten een boeiende avond. Vooral omdat het ging over afvalinzameling én riolering. Het leek even alsof het twee dezelfde onderwerpen zijn. Maar Henk van Duijnhoven, steunfractielid van ‘Hart voor Schijndel’ en ook nog eens afvaldeskundige, weet wel beter. ‘Regenwater valt uit de lucht en is daarmee een algemeen probleem. Afval is een maatschappelijk probleem, want is veel meer te beïnvloeden.’

Worsteling

Maar die beïnvloeding is nog een stevige klus. Zoals de drie aanwezige politici van ‘Hart’ na afloop van de avond concludeerden: wethouders en ambtenaren van de fusiegemeenten lijken er nogal mee te worstelen. Die worsteling heeft vooral van doen met de opgave waarvoor Meierijstad staat. De inwoners gooien nu per huishouden ongeveer 135 kilo in de grijze kliko en dat is, in vergelijking met het Nederlands gemiddelde, nog niet eens zo beroerd. Maar uiteindelijk moet dat aanbod in 2030 teruggebracht zijn tot 35 kilo.

‘Hart voor Schijndel’ denkt dat het kan. Het is een kwestie van lef hebben. Politici moeten de durf hebben om voor maatregelen te pleiten die misschien niet heel gezellig zijn, maar wel bitter nodig. Omdat het niet alleen over ons en u gaat, maar ook over uw kinderen, kleinkinderen en zo verder. 

En verder denken we dat we het vooral praktisch moeten houden. Want die apotheek, die incontinentiemateriaal komt brengen, kan best gebruikte luiers ophalen. Toch?

 

Lees ook
28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….

23 maart 2024

De groeiende kloof tussen arm en rijk is te danken aan politiek en professionals. Verslag van een beklemmende voordracht. Tim…

20 maart 2024

Het zorginfarct komt eraan. Hoe oud bent u in 2040 en wie zorgt er dan voor u? Een pleidooi van…

16 maart 2024

Is er nog wel ruimte voor mindervaliden die met hun auto op de Markt in Sint-Oedenrode willen parkeren?  Het was…

29 februari 2024

Het college is om: contante betalingen hoeven helemaal niet altijd met kostbare zuilen en andere fratsen. Soms voldoet een sigarenkistje….