Sociaal Domein is de zwakste schakel

zondag 1 oktober 2017Leestijd:
Lees ook
31 mei 2024

Wonen in een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Wie wil dat nou niet? De gemeente gaat eraan bijdragen. Hart…

14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….

23 maart 2024

De groeiende kloof tussen arm en rijk is te danken aan politiek en professionals. Verslag van een beklemmende voordracht. Tim…

Het zogeheten sociaal domein is de zwakste schakel van de gemeentelijke organisatie. Dat is ernstig, want het gaat hier over de steun aan de meest kwetsbare inwoners van onze gemeente. Snel en stevig ingrijpen is nodig, vindt ‘Hart voor Schijndel’. We hebben trouwens ook complimenten.

Het is goed mis met de zogeheten werkateliers (in gewoon Nederlands: afdelingen) die zich bezig houden met sociale zaken. Het gaat dan onder meer over het uitbetalen van bijstandsuitkeringen, werkplekken bieden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, het uitvoeren van de Wmo en het bieden van jeugdhulp. Negen maanden na de start van de gemeente Meierijstad lukt het nog steeds niet om nogal wat zaken op die terreinen goed te regelen.

Knudde

Het College bood vorige week de gemeenteraad een brief aan over de dienstverlening van de gemeente. Die dienstverlening was lange tijd knudde, maar wordt gelukkig steeds beter. Wie een huis wil bouwen, krijgt volgens het College tegenwoordig binnen de daarvoor gestelde termijn een reactie op de aanvraag voor een vergunning. Maar wie gebruik wil maken van een zogeheten minimaregeling moet geduld hebben. Hier worden wettelijke termijnen nog steeds niet gehaald. Ook de administratie van de diensten met betrekken tot de Wmo is nog niet zoals die moet zijn. Inmiddels is zowat alles op orde binnen de gemeentelijke organisatie, aldus het College, behalve het sociaal domein. Wat ons betreft is te lang wachten op een bouwvergunning vervelend, maar wachten op bijzondere bijstand of een traplift ronduit ernstig. Waarmee we meteen een voorstel tot oplossing geven: prioriteiten stellen.

Hart stelt vast dat er binnen het sociaal domein nog wel meer mis is. De afgelopen maanden zijn we nogal eens benaderd door inwoners, ook buiten Schijndel, die onze hulp inriepen vanwege problemen met de gemeente op het gebied van sociale zaken. En dan is er nog het gedoe rond het conflict met Seniorenraad Meierijstad. De organisatie handelde hier uitermate klungelig.   

Veiligheid

Verder is er nog het gebrek aan samenwerking van de mensen van het sociaal domein met de politie. Afgelopen donderdag presenteerde de politie zich tijdens een avond voor raads- en raadscommissieleden. De politie vertelde hoe geweldig er met Jan en alleman wordt samengewerkt. Maar: ‘De samenwerking van het sociaal domein met ambtenaren en politie die met veiligheid bezig zijn, moet beter’. Wat ook bij het sociaal domein thuishoort is hoe we statushouders huisvesten. Dat doen we niet goed, zo werd enkele weken geleden bekend. Hart is er boos over. Over dat we de normen niet halen én over het feit dat het College er de raad tot twee keer toe valselijke informatie over gaf. De vragen die we stelden, zijn nog steeds niet beantwoord. Ook dat is kwalijk: de deadline van 10 werkdagen die de gemeenteraad oplegde voor het beantwoorden van dit soort zogeheten ‘artikel 33’-vragen is overschreden.

Participatiewet

We zien gelukkig ook wat er wel goed gaat. Neem nou de vragen die we stelden over de arbeidsplaatsen bij de gemeente voor mensen met een beperking. Wethouder Menno Roozendaal (Participatiewet, PvdA) gaf ons gedetailleerd antwoord. Dat antwoord over de inzet van de gemeente om arbeidsplekken te reserveren voor mensen met een beperking stemde ons gerust.

De wethouder gaf ongevraagd een blik in de toekomst: de gemeente wil zich laten certificeren in het kader van de Prestatieladder Sociaal Ondernemen en verplicht zich daarmee de lat op dit gebied hoog te leggen. Het gaat daarbij ook over inkoop: Meierijstad mag, als ze dat certificaat bezit, alleen nog maar inkopen bij bedrijven die zelf ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (kan iemand daar eens een ander begrip voor bedenken?) in dienst hebben. Het zal vast niet zijn opzet zijn, maar de wethouder lost daarmee een wens uit ons verkiezingsprogramma in.

En zo eindigt dit artikel dan toch nog positief.

 

 

Hieronder de brief van het College over de dienstverlening en de antwoorden op onze vragen over banen voor arbeids-beperkten.

Lees ook
31 mei 2024

Wonen in een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Wie wil dat nou niet? De gemeente gaat eraan bijdragen. Hart…

14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….

23 maart 2024

De groeiende kloof tussen arm en rijk is te danken aan politiek en professionals. Verslag van een beklemmende voordracht. Tim…