SP leidt verzet tegen rare overeenkomst

donderdag 23 november 2017Leestijd: 3 minuten
Lees ook
31 mei 2024

Wonen in een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Wie wil dat nou niet? De gemeente gaat eraan bijdragen. Hart…

14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….

23 maart 2024

De groeiende kloof tussen arm en rijk is te danken aan politiek en professionals. Verslag van een beklemmende voordracht. Tim…

Meierijstad is hard op weg de derde gemeente in Nederland te worden die een streep zet door een overeenkomst met schadeverzekeraars. Die overeenkomst, zo werd gisteravond bevestigd, is onvoordelig voor gemeenten en slachtoffers van ongevallen.

Eerlijk is eerlijk: zonder de SP hadden wij en ook de andere fracties zich nooit bekommerd om dit best ingewikkelde thema. Waar het op neer komt is dat slachtoffers van ongevallen soms diensten nodig hebben die door gemeenten worden geleverd. Het gaat daarbij om onder meer trapliften, huishoudelijke hulp en andere diensten die horen binnen de Wmo. Vanwege het ongeluk draaien schadeverzekeraars voor de kosten op.

Akkoordje

Die verzekeraars hebben het via de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) op een akkoordje gegooid. Gemeenten krijgen 61 cent per inwoner en daarmee zijn de verzekeraars verlost van claims. Twee gemeenten hebben zich inmiddels teruggetrokken uit die overeenkomst en als het aan de SP ligt, wordt Meierijstad de derde.

Daar valt wat voor te zeggen, zo bleek tijdens de beeldvormende avond die gisteren werd gehouden in het raadhuis in Sint-Oedenrode. Het geld dat Meierijstad krijgt van de verzekeraars is een aalmoes, wist SP-raadslid Tonnie Wouters helder uiteen te zetten. Er moet waarschijnlijk grof geld bij. Waarschijnlijk, want de gemeente houdt geen gegevens bij. Vanwege landelijke cijfers mogen we aannemen dat het om ongeveer 166 personen gaat in onze gemeente en die zijn mogelijk goed voor zo’n acht ton aan jaarlijkse kosten. De verzekeraars betalen ons nog geen halve ton per jaar. Zij houden dus handenwrijvend 7,5 ton in hun zak. Dat geld moet Meierijstad uit de Wmo-pot betalen, waar op termijn toch al tekorten dreigen.

Slachtoffers

Ook voor de slachtoffers van ongevallen is het nadeel groot. De voorwaarden die de gemeenten hanteert voor Wmo-diensten zijn slechter dan die van verzekeraars. Zo ligt de lat bij de Wmo-verplichtingen lager dan die van de verzekeraars. Waar de gemeente moet proberen om cliënten ‘mee te laten doen’, zijn de inspanningen van verzekeraars erop gericht dat betrokkenen functioneren zoals ze dat voor het ongeval deden. Vanwege dat verschil lopen de cliënten voorzieningen mis. Of ze moeten die zelf inkopen.

Als Meierijstad op korte termijn besluit de overeenkomst in 2018 niet voort te zetten, zijn de verzekeraars verplicht om direct zaken te doen met de slachtoffers. Dat leidt tot een betere dienstverlening aan de betrokkenen, minder privé-uitgaven door die mensen en een forse besparing voor de gemeente. De gemeente heeft geen enkele reden om de overeenkomst wél voort te zetten.

College

Wat Hart betreft neemt de SP op korte termijn het initiatief om een raadsvoorstel te schrijven. We hebben de stellige indruk dat het College het allemaal te ingewikkeld vindt en daarom wacht op een advies van de VNG. Dat maken we op uit de moeite die de SP moest doen om het onderwerp op de agenda van de beeldvormende avond te krijgen en uit de reacties van wethouder Witlox (Wmo, Team Meierijstad). Hij liet gisteren diverse keren weten ‘geen idee’ te hebben en te wachten op informatie van de VNG. Het leidde tot irritatie en verbazing bij de raadsleden. Niet alleen had de portefeuillehouder zich best kunnen inlezen, ook is veel informatie gewoon bekend. Het is verwerkt in een informatiebrief van het College (en dus de wethouder!) aan de raad. Ook kan die informatie gewoon op internet worden gevonden.

Hart houdt er niet van om onderwerpen van andere fracties te kapen en zal om die reden zelf geen initiatieven ontwikkelen. Maar we hopen van harte dat de SP doorzet en snel met een initiatiefvoorstel komt. Vooral geen motie, want die mag de wethouder naast zich neerleggen. 

 

Lees ook
31 mei 2024

Wonen in een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Wie wil dat nou niet? De gemeente gaat eraan bijdragen. Hart…

14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….

23 maart 2024

De groeiende kloof tussen arm en rijk is te danken aan politiek en professionals. Verslag van een beklemmende voordracht. Tim…