Te hoge eigen bijdrage huishoudelijke hulp

maandag 30 november 2015Leestijd:
Lees ook
14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….

23 maart 2024

De groeiende kloof tussen arm en rijk is te danken aan politiek en professionals. Verslag van een beklemmende voordracht. Tim…

20 maart 2024

Het zorginfarct komt eraan. Hoe oud bent u in 2040 en wie zorgt er dan voor u? Een pleidooi van…

De gemeente Schijndel vraagt op dit moment een bijdrage voor huishoudelijke hulp die twee keer zo hoog is dan wettelijk verplicht. Of de gemeente de helft maar wil wil terugbetalen, vraagt ‘Hart voor Schijndel’.

Het gaat om de regeling voor mensen die geen recht hebben op via de Wmo aangeboden huishoudelijke hulp en daar toch gebruik van willen maken. Onder bepaalde voorwaarden kan dat. Bijvoorbeeld als die mensen 75 jaar of ouder zijn, als ze mantelzorger zijn of in aanmerking komen voor een zogenoemde maatwerkvoorziening. In die gevallen moet echter wel een vergoeding worden betaald. Tot 1 januari vraagt de gemeente Schijndel 10 euro per uur aan eigen bijdrage, vanaf 1 januari wordt dat € 7,50.

Lagere bijdrage

De gemeente doet daarmee formeel niks fout, maar mag tot 1 januari een lagere bijdrage vragen. Het rijk heeft bepaald dat per 1 april jl. de vergoeding minimaal € 5,00 is. ‘Hart voor Schijndel’ luisterde de band van de afgelopen raadsvergadering nog eens af en hoorde wethouder Witlox (DORP-ABS) wat anders zeggen: ‘€ 7,50 is het minimum dat we moeten vragen’.

Niet waar.

‘Hart’ schrijft het niet omdat het leuk is om de wethouder op een fout te betrappen, maar omdat twee groepen door de onterechte zuinigheid worden gestraft. Allereerst de cliënten: als het aan ‘Hart’ ligt krijgen ze alsnog geld terug. Op de tweede plaats de huishoudelijke hulpen. Juist voor hen is de regeling bedacht. Sterker: het Rijk riep gemeenten op om ruimhartig de toeslagenregeling in te zetten en zo verlies van werkgelegenheid te voorkomen. Juist daarom mocht voor dit jaar de eigen bijdrage beperkt worden tot vijf euro.

Ook niet waar

De wethouder zei tijdens dezelfde raadsvergadering dat de gemeente in het verleden eigen bijdragen ‘van één tot honderd’ euro mocht vragen. Ook al niet waar. Wat wel waar is: de gemeente mag alsnog de cliënten € 5,00 per uur terugbetalen vanaf april. Leuk extraatje voor de dure decembermaand.

Belangrijk is dat de gemeente in de toekomst de maximale toeslagen eindelijk gaat uitkeren, zodat zo veel mogelijk huishoudelijke hulpen aan het werk blijven. Denkt u voor zo’n toeslag in aanmerking te komen? Rap naar het sociaal wijkteam!

Lees ook
14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….

23 maart 2024

De groeiende kloof tussen arm en rijk is te danken aan politiek en professionals. Verslag van een beklemmende voordracht. Tim…

20 maart 2024

Het zorginfarct komt eraan. Hoe oud bent u in 2040 en wie zorgt er dan voor u? Een pleidooi van…