BEZWAREN

U moppert minder

Lees ook
21 maart 2023

Horecazaken in het buitengebied offeren nooit natuur en landschap op voor hun bedrijf, want daarmee offeren ze uiteindelijk hun zaak…

19 maart 2023

Ook bij de gemeente voelen ze wel wat voor een lokaal, eigen energiebedrijf. Dat bleek afgelopen donderdag tijdens een beeldvormende…

12 maart 2023

Laat de gemeente een eigen energiebedrijf oprichten en er zo voor zorgen dat de opbrengst van zogeheten zonneparken terechtkomt bij…

11 maart 2023

‘Pretpark Buitengebied’ is de prikkelende titel van een themabijeenkomst van Hart op maandag 20 maart in ’t Spectrum in Schijndel….

4 maart 2023

Er is nog een sprankje hoop voor Eerdenaren die de komst van een enorme reclamezuil met irritante LED-verlichting vrezen. Het…

Het aantal bezwaren tegen gemeentelijke besluiten neemt af. Als het College uitspraken van de bezwaarcommissie ter harte neemt, dan wordt het allemaal nog beter.

Vlak voor Nieuwjaar verscheen het jaarverslag van de Commissie Rechtsbescherming 2020. Een beetje laat inderdaad. Het is niettemin lezenswaardig.

De commissie buigt zich over bezwaren die mensen indienen als ze het niet eens zijn met een besluit van de gemeente. In 2020 gebeurde dat 149 keer en dat is minder dan in 2019 (154).

Huishoudelijke hulp

Hart las dat vooral de bezwaren afnamen die gaan over sociale zaken, zoals bijstandsuitkeringen, jeugdhulp en Wmo. Het komt overeen met de ervaring van de partij zelf. De eerste jaren van haar bestaan was Hart erg druk voor ouderen die mopperden over te weinig uren huishoudelijke hulp.

Aan dat front is het stil. In plaats daarvan gaat het nu vaak over vergunningen, toezicht en handhaving. Waarbij een groot aantal bezwaren werd ingetrokken na informeel overleg.

Informeel overleg

Dat informeel overleg voorkomt formele procedures en pakt voor alle betrokkenen vaak positief uit. Uit het jaarverslag blijkt dat het vooral leidt tot het intrekken van bezwaren of tot het aanpassen van eerder genomen besluiten.

Overigens is een uitspraak van de commissie niets meer dan een advies aan het College. Dat College kan dan zo’n advies naast zich neerleggen.

Eerder gebeurde dat bij klachten van een buurtbewoonster over geluidsoverlast van feestcafé ’t Stroatje. Die vond dat de gemeente een vergunning had gegeven op basis van ondeugdelijke geluidmetingen. De rechter gaf de bewoonster gelijk.

Vragen

Overigens heeft Hart onlangs een reeks vragen gesteld over de handhaving van de gemeente. Aanleiding waren maar liefst vijf zaken, waaronder dat café. De andere vier: Kerkstaat 11, Gebroeders Van Kaathoven, grasmat Molenheide en illegale bedrijfsvoering Noordkade.

[tekst gaat verder onder de fotocollage]

Met de klok mee vanaf linksboven de handhavingsdossiers waarover nogal wat te doen is: feestcafé ’t Straotje in Sint-Oedenrode, Kerkstraat 11 in Sint-Oedenrode, Gebroeders Van Kaathoven bij Sint-Oedenrode, een weiland vol plastic bij Schijndel en De Noordkade in Veghel.

Uit de antwoorden blijkt dat de druk vanuit bewoners, organisaties en Hart werkt. Bij meerdere zaken besloot de gemeente tot handhaving na (publiciteit over) klachten.

Ook laat het College aan Hart weten dat handhaving altijd een kwestie is van kiezen. Anders gezegd: boa’s, Omgevingsdienst en andere gezagdragers kunnen niet overal zijn. Hart is de beroerdste niet en heeft daar begrip voor.

Lees ook
21 maart 2023

Horecazaken in het buitengebied offeren nooit natuur en landschap op voor hun bedrijf, want daarmee offeren ze uiteindelijk hun zaak…

19 maart 2023

Ook bij de gemeente voelen ze wel wat voor een lokaal, eigen energiebedrijf. Dat bleek afgelopen donderdag tijdens een beeldvormende…

12 maart 2023

Laat de gemeente een eigen energiebedrijf oprichten en er zo voor zorgen dat de opbrengst van zogeheten zonneparken terechtkomt bij…

11 maart 2023

‘Pretpark Buitengebied’ is de prikkelende titel van een themabijeenkomst van Hart op maandag 20 maart in ’t Spectrum in Schijndel….

4 maart 2023

Er is nog een sprankje hoop voor Eerdenaren die de komst van een enorme reclamezuil met irritante LED-verlichting vrezen. Het…