Uw eigen straat inrichten, ja gezellig!

Lees ook
4 juli 2024

Burgemeester Kees van Rooij moet zich verantwoorden voor het buiten spel zetten van de gemeenteraad. De voorgenomen samenwerkingsovereenkomst van Meierijstad…

3 juli 2024

Een CDA’er die met spreekwoorden strooit, een dame van Gemeentebelang die wil bezuinigen en niet weet waarop en een sociaaldemocraat…

2 juli 2024

Bouwen aan een gemeente die er vooral is voor de mensen die de overheid zo hard nodig hebben. ‘Als het…

27 juni 2024

Hart is er al een poos druk mee: de algemene beschouwingen. Ze vormen maandag de afsluiting van een politiek seizoen….

25 juni 2024

De aandacht die het college wil geven aan polarisatie werkt polarisatie in de hand. Dat betoogde gemeenteraadslid Laurens van Voorst…

Bewoners worden altijd uitgenodigd om hun straat opnieuw te ontwerpen, als die vanwege werkzaamheden op de schop gaat. Dat is de kern van het plan dat ‘Hart voor Schijndel’ heeft geschreven. Het College buigt zich binnenkort over dit zogeheten initiatiefvoorstel. Daarna is de gemeenteraad aan de beurt.

Het is een hoop gedoe, zo’n initiatiefvoorstel. Waar raadsleden bij een motie zich er met wat alinea’s vanaf kunnen maken, moet een initiatiefvoorstel goed doorwrocht zijn en kunnen concurreren met wat ambtenaren in opdracht van wethouders op papier zetten. Het verklaart waarom ze niet zo heel vaak voorbij komen.

Riolering

Aanleiding voor ons voorstel is het opknappen van enkele straten in Schijndel. Daar wordt de riolering vervangen en dus moet de boel opnieuw bestraat worden. Gemeenten grijpen dat soort projecten meestal aan om te bekijken of er nog meer nodig is. Moeten er bomen weg of juist worden aangeplant? Kan de stoep smaller of breder? Voldoet het aantal parkeerplaatsen nog?

Het zijn vragen die bewoners van zo’n straat doorgaans bovengemiddeld boeien. In één van de op te knappen Schijndelse straten bedachten de bewoners dat ze niet willen wachten op een voorstel van de gemeente. In plaats daarvan willen ze zelf met ambtenaren en wethouder gaan ontwerpen. Dat verzoek werd door het College gehonoreerd en dat waarderen wij van Hart zeer.

Welkom

In de meeste andere straten in Meierijstad komen bewoners echter niet op dat idee. En als ze niet op dat idee komen, wijzen wethouders of ambtenaren de mensen er ook niet op. Dat vinden wij van Hart dan weer jammer. Daarom bedachten we dat de gemeente bij elke herinrichting van een straat bewoners actief gaat benaderen. Onder het motto ‘Richt uw eigen straat in, ja gezellig!’ kunt u gaan tekenen waar welke bomen komen, waar parkeerplaatsen en hoe de straat nog mooier kan worden dan die nu al is. Ook leuk: al schetsend en overleggend, leert  u uw buren nog beter kennen. 

We snappen best dat de ontwerpers van de gemeente meestal beter kunnen tekenen dan goedwillende amateurs. Dat geeft niks, want die professionals dragen dolgraag hun kennis over. De ambtenaren zijn er immers niet voor de wethouders of de raadsleden, ze zijn er voor u – de burgers van Meierijstad. En dus gaan ze u ook vertellen hoeveel geld er voor die herinrichting beschikbaar is, wat een boom kost en een parkeerplaats en een stoeptegel. Dat u niet denkt dat u een paleistuin van uw straat kunt maken.

Advies

Het liefst hadden we ons voorstel meteen aan de gemeenteraad voorgelegd. De regels schrijven echter voor dat het College er eerst een advies over geeft. Zodra dat advies er is, melden we ons hier weer.

Hieronder vindt u ons initiatiefvoorstel.

Lees ook
4 juli 2024

Burgemeester Kees van Rooij moet zich verantwoorden voor het buiten spel zetten van de gemeenteraad. De voorgenomen samenwerkingsovereenkomst van Meierijstad…

3 juli 2024

Een CDA’er die met spreekwoorden strooit, een dame van Gemeentebelang die wil bezuinigen en niet weet waarop en een sociaaldemocraat…

2 juli 2024

Bouwen aan een gemeente die er vooral is voor de mensen die de overheid zo hard nodig hebben. ‘Als het…

27 juni 2024

Hart is er al een poos druk mee: de algemene beschouwingen. Ze vormen maandag de afsluiting van een politiek seizoen….

25 juni 2024

De aandacht die het college wil geven aan polarisatie werkt polarisatie in de hand. Dat betoogde gemeenteraadslid Laurens van Voorst…