Veghels gestuntel, deel 328: belastingen

zaterdag 25 juni 2016Leestijd:
Lees ook
16 mei 2024

En weer presenteert het college een jaarrekening die klinkt als een klok. Waar blijft toch de gevreesde bui? Voorlopig nergens….

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

24 april 2024

Onderhandelingen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten met het kabinet leiden ertoe dat het Rijk niet in 2026, maar al in…

29 februari 2024

Het college is om: contante betalingen hoeven helemaal niet altijd met kostbare zuilen en andere fratsen. Soms voldoet een sigarenkistje….

22 februari 2024

UPDATE 22 FEBRUAR 10.20 UUR Hart geeft niet op. Met een nieuwe motie probeert Hart het college alsnog te bewegen…

Het klinkt vast populistisch, maar we komen echt tot geen andere conclusie: fusiegemeente Veghel maakt er op zowat alle gebieden een enorme bende van. Nieuwste rel is die rond het heffen en innen van belastingen. De gemeente ging in zee met een organisatie die er in het verleden weinig van bakte en het kost een fortuin om daar vanaf te komen.

Het voordeel van een grotere gemeente is dat we minder hoeven uit te besteden aan organisaties en samenwerkingsverbanden waar we bitter weinig over te vertellen hebben. Zo gaan we van de sociale dienst een eigen organisatie maken. Iets soortgelijks gebeurt er met het waarderen, heffen en innen van gemeentelijke belastingen. Schijndel deed dat al zelf, maar Veghel koos voor uitbesteden.

Over de schutting

Die keuze past binnen de traditie in die gemeente. Of het nou gaat om  jongerenwerk, zorg, welzijn of het realiseren van banen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt: de Veghelse gemeenteraad houdt vergaderingen lekker kort door de hele boel over allerlei schuttingen te gooien. De effecten zijn er naar. Een greep: de gemeente heeft jongeren onvoldoende in beeld en dat leidt tot overlast in het dorp, de leegstand in het centrum is mega, werkgevers richten zonder ingrijpen en bemoeienis van de gemeente een contraproductieve eigen sociale werkvoorziening op en projectontwikkelaars hebben vrij spel aan de Noordkade.

En dan worden we nu opgezadeld met de keuze van Veghel voor de, tot voor kort zeer matig functionerende, Belastingsamenwerking Oost-Brabant. Die gemeenschappelijke regeling ging de afgelopen jaren strompelend door het leven en dat leidde tot forse verliezen. De keuze om daar afscheid van te nemen was dan ook snel gemaakt door de stuurgroep die de fusie leidt. Waarna de dienst met een factuur kwam: opstappen kost 1,8 miljoen euro. Te betalen door Veghel. Door Meierijstad dus. 

Door ons dus. Of, als we de rekening kunnen declareren bij het Rijk, door álle Nederlandse belastingbetalers.

U zult het geloven of niet, maar die forse rekening is voor Meierijstad goedkoper dan binnen de BSOB blijven. Kunt u nagaan hoe peperduur de rekening voor Veghel al jarenlang is. Het is de prijs voor gemakzucht en desinteresse. Voor u vrolijk wordt van het financieel voordeel dat uittreden op de lange termijn biedt: voor de gemeenten Schijndel en Sint-Oedenrode is het natuurlijk wél een forse aderlating. Waar het voor Veghel goedkoper wordt, moeten de twee andere gemeenten bijbetalen.

Tandenknarsend

De gemeenteraden van de drie gemeenten moeten trouwens nog een besluit nemen over het afscheid van de BSOB. ‘Hart voor Schijndel’ gaat tandenknarsend instemmen. Bij wijze van schrale troost: de inwoners van de huidige gemeente Veghel krijgen, dankzij de komst van raadsleden en bestuurders uit ‘Rooi’ en Schijndel een gemeente die stukken beter wordt bestuurd. Een gemeente die meer in eigen hand houdt, die de leegstand in Veghel gaat terugdringen, zorg en welzijnswerk gaat verbeteren, de Participatiewet onderhand eens deugdelijk uitvoert én belastingen zelf en dus efficiënt en goedkoop gaat heffen en innen.

Waren wij Veghelse raadsleden, we schaamden ons kapot.

Lees ook
16 mei 2024

En weer presenteert het college een jaarrekening die klinkt als een klok. Waar blijft toch de gevreesde bui? Voorlopig nergens….

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

24 april 2024

Onderhandelingen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten met het kabinet leiden ertoe dat het Rijk niet in 2026, maar al in…

29 februari 2024

Het college is om: contante betalingen hoeven helemaal niet altijd met kostbare zuilen en andere fratsen. Soms voldoet een sigarenkistje….

22 februari 2024

UPDATE 22 FEBRUAR 10.20 UUR Hart geeft niet op. Met een nieuwe motie probeert Hart het college alsnog te bewegen…