VOG: waarom makkelijk doen als…

woensdag 18 oktober 2017Leestijd:
Lees ook
26 september 2023

En weer is de toekomst van het politiebureau in Schijndel ongewis. Dat is in strijd met een belofte van burgemeester…

26 augustus 2023

Wie o wie durft de stekker uit het project Omnipark Erp te trekken? Vlak voor het zomerreces vroeg fractievoorzitter Arie…

13 juli 2023

Het college wijst het verzoek van Hart af om contante betalingen mogelijk te maken bij zwembaden en Burgerzaken. ‘Op dit…

19 mei 2023

De aanpak van huiselijk geweld faalt. Zelfs na melding bij autoriteiten gaat het in zeven van de tien gevallen gewoon…

6 mei 2023

De gemeenteraad laat zich te gemakkelijk opzij schuiven zodra er een crisis is of dreigt. Dat kan en moet anders….

‘Waarom makkelijk doen als het ook heel onnodig ingewikkeld en veel te moeilijk kan?’ moet het College hebben gedacht toen ze het plan uitwerkte om kindermisbruik tegen te gaan bij sport- en andere jeugdverenigingen. ‘Hart voor Schijndel’ staat perplex.

Wat vooraf ging: PvdA en Hart bedachten afgelopen voorjaar samen het plan om een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag, de opvolger van de Verklaring van Goed Gedrag) te verplichten voor jeugdverenigingen die subsidie krijgen van de gemeente. We snappen best dat zo’n VOG geen garantie is tegen kindermisbruik en ander grensoverschrijdend gedrag, maar alle beetjes helpen.

Gratis VOG

We hadden erop gerekend dat de hele raad en het College dat idee zouden omarmen, vooral omdat zo’n VOG meestal van rijkswege gratis wordt verstrekt. In de nabije toekomst is dat zelfs altijd zo, met dank aan het nieuwe kabinet. Hoe dan ook, het liep anders. Wethouder Coby van der Pas (Sport, CDA) ontraadde de motie die Hart met de PvdA indiende, want wilde zelf eerst onderzoek doen.

Geen idee wat er te onderzoeken viel, maar de PvdA trok zich schielijk terug en stemde tegen haar eigen voorstel. Net als een meerderheid van de raad. Ronduit gênant waren de argumenten. De ergste: ‘Zo’n VOG-plicht kan ertoe leiden dat mensen zich niet aanmelden als vrijwilliger’. Beste lezer, wat voor vrijwilligers zouden dat zijn die zich vanwege de VOG-plicht terugtrekken? Juist ja, vrijwilligers die een vereniging liever kwijt dan rijk is.

Start-Up

Inmiddels zijn we wat maanden verder en het onderzoek van het College is klaar. We lazen een stuk van vier pagina’s en vielen zowat van onze stoel. In de bijlage treft u het stuk aan, maar we vatten het graag voor u samen: de gemeente gaat misschien meedoen aan een pilot van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en die pilot leidt weer tot een Start-Up. Een Start-Up, legt het College de lezers uit, is ‘een aanpak waarbij jonge bedrijven worden uitgedaagd om op een innovatieve, creatieve manier naar maatschappelijke vraagstukken te kijken’.

Het ergste komt nog. Niet afhaken. Blijf lezen.

Want wat is dan dat maatschappelijke vraagstuk? We scrolden door naar de laatste zinnen van de laatste pagina van het stuk: ‘Bedenk een manier die bestuurders [van verenigingen, HvS] helpt de drempel te nemen om hun organisatie aan te melden om gebruik te maken van de Regeling Gratis VOG voor Vrijwilligers’.

We hapten naar adem alvorens we verder gingen met dit stukje. Want het probleem (hoe zorgen we ervoor dat verenigingen de VOG omarmen?) Was Door Ons Al Opgelost! Voeg potjandorie één regeltje toe aan de subsidieverordening. Schrijf op dat vrijwilligers die bij verenigingen en stichtingen met minderjarigen werken een VOG moeten overleggen. Klaar.

Perplex

Een trage ambtenaar had het in een dagdeel geregeld. Een net zo trage wethouder had het idee in tien minuten gepresenteerd aan de gemeenteraad. En die raad had dan luidkeels ‘Hamerstuk!’ geroepen (zo heet een raadsvoorstel waar iedereen het mee eens is en waar niemand nog een woord aan vuil wil maken).

Maar waarom makkelijk doen, als het met een pilot, een Start-Up, een brief van 4 A4 en maanden tijdverlies ook kan. U begrijpt: we staan perplex.

Lees ook
26 september 2023

En weer is de toekomst van het politiebureau in Schijndel ongewis. Dat is in strijd met een belofte van burgemeester…

26 augustus 2023

Wie o wie durft de stekker uit het project Omnipark Erp te trekken? Vlak voor het zomerreces vroeg fractievoorzitter Arie…

13 juli 2023

Het college wijst het verzoek van Hart af om contante betalingen mogelijk te maken bij zwembaden en Burgerzaken. ‘Op dit…

19 mei 2023

De aanpak van huiselijk geweld faalt. Zelfs na melding bij autoriteiten gaat het in zeven van de tien gevallen gewoon…

6 mei 2023

De gemeenteraad laat zich te gemakkelijk opzij schuiven zodra er een crisis is of dreigt. Dat kan en moet anders….