We bijten ons vast in huishoudelijke hulp

zaterdag 5 november 2016Leestijd: DRIE MINUTEN
Lees ook
31 mei 2024

Wonen in een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Wie wil dat nou niet? De gemeente gaat eraan bijdragen. Hart…

14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….

23 maart 2024

De groeiende kloof tussen arm en rijk is te danken aan politiek en professionals. Verslag van een beklemmende voordracht. Tim…

Het gaat beter, maar nog niet goed met de huishoudelijke hulp. Er lijkt nog steeds geen onafhankelijk onderzoek geregeld, de gemeente maakte tevredenheidscijfers mooier dan ze zijn en ‘Hart voor Schijndel’ wordt nogal raar bediend als we om informatie vragen.

Wat vooraf ging: ‘Hart voor Schijndel’ dook in een gerechtelijke uitspraak, legde die naast het beleid in Schijndel en riep samen met de SP de gemeenteraad bijeen. Wethouder Eus Witlox (DORP-ABS) werd stevig aan de tand gevoeld en dat leidde tot een brief aan alle cliënten: wie niet blij is met het aantal uren hulp, mocht zich melden en dan zou er een gesprek komen. Verder stelden we tijdens de raadsvergadering vast dat het onderzoek naar het benodigd aantal uren moet gebeuren door een onafhankelijke organisatie of persoon. Dus geen onderzoek door de organisatie die de hulp verzorgt (zoals Laverhof) en ook niet door een organisatie die gaat over de betaling (zoals de gemeente en binnen de gemeente het sociaal wijkteam). Bij wijze van schrale troost: Schijndel wijkt niet af van zowat alle gemeenten in Nederland. Vrijwel overal gaat het op deze gebieden mis. Dat het hier wel en in bijvoorbeeld Veghel en Sint-Oedenrode niet tot gedoe leidt, komt omdat het de politici daar niet lijkt te boeien. 

Brief

Terug naar de brief. Die kwam er, zij het bij nogal wat cliënten na de beloofde deadline. Kan gebeuren. Via de pers liet het College weten dat uit de reacties op de brieven blijkt dat de meeste cliënten tevreden zijn met de hoeveelheid hulp. Maar hoeveel mensen reageerden er dan op die brieven? En wat was de inhoud van de reacties? ‘Hart voor Schijndel’ wilde dat graag weten, vooral omdat we in oktober nog vijf cliënten aan de telefoon kregen die van geen brief wisten of zaten te wachten op een uitnodiging voor een gesprek.

Het is zo vlak voor de fusie enorm druk op het gemeentehuis. Daarom stuurden we geen formele schriftelijke vraag, maar lieten we het bij een mailtje aan de betrokken manager van de gemeente. Het duurde een week of vier en wat herhaalde oproepen van onze kant, maar toen kwam er een reactie. Daar op het gemeentehuis was besloten er een Ontzettend Officiële Vraag van te maken die moest leiden tot Een Arbeidsintensief Antwoord. En dat antwoord moest ook maar worden gedeeld met de andere partijen. Want stel je voor dat ‘Hart voor Schijndel’ dankzij haar inspanningen een kennisvoorsprong zou krijgen.

Meer uren

Uit het antwoord blijkt dat 248 van de 448 aangeschreven cliënten niet reageerden en dat het College die mensen schaart onder de categorie van tevreden klanten. Dat lijkt ons voorbarig, vooral ook omdat wij door vier mensen zijn gebeld die zich geen brief konden herinneren. Met nadruk: dat kan aan die mensen liggen. Zo gaat dat weleens met hoogbejaarden, kwetsbare mensen – die missen wel eens een briefje.

Uit de reacties blijkt dat 62 mensen een gesprek willen, waarvan de meeste op korte termijn. Die 62 cliënten willen dus meer uren hulp, mogen we aannemen. Samen zijn ze 14 procent van de Schijndelse cliënten. Aan u, lezer, om te bepalen of dat veel of weinig is. Wat fijn is: 138 mensen namen de moeite om in een reactie te laten weten dat de huidige hulp voldoet. Dat is bijna 31 procent van alle cliënten en 69 procent van de mensen die reageerden.

Opmerkelijk: in een persbericht maakt de gemeente er 90 procent van. Dat komt niet omdat er twee weken zit tussen persbericht en overzicht. Want in het eerste persbericht ging het over 225 antwoordstrookjes en twee weken later om 200. Probeer het vooral niet te begrijpen. Is niet te doen. In ieder geval is er niet ineens een stroom van gesprekaanvragers op gang gekomen.

Onderzoek

‘Hart voor Schijndel’ is blij dat we met onze acties rond de huishoudelijke hulp goede relaties hebben opgebouwd met nogal wat cliënten. Die zorgen voor goede informatie. Zo kregen we gisteren het bericht van een zoon van een cliënt die volgende week een gesprek krijgt met mensen van het sociaal wijkteam en Laverhof. Dat gesprek is dus géén onderzoek naar de uren die nodig zijn, stellen we vast. Want dat onderzoek moet worden uitgevoerd door een onafhankelijke derde. 

We hebben het College maar eens gevraagd wie die onderzoeken gaat doen. Die vraag, hieronder te downloaden, deden we formeel en dus schriftelijk. Een Ontzettend Officiële Vraag dus, die dan leidt tot weer Een Arbeidsintensief Antwoord. Het is niet anders.

Lees ook
31 mei 2024

Wonen in een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Wie wil dat nou niet? De gemeente gaat eraan bijdragen. Hart…

14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….

23 maart 2024

De groeiende kloof tussen arm en rijk is te danken aan politiek en professionals. Verslag van een beklemmende voordracht. Tim…