Wethouder financiën mag wat uitleggen

zondag 14 februari 2016Leestijd: ruim 4 minuten
Lees ook
16 mei 2024

En weer presenteert het college een jaarrekening die klinkt als een klok. Waar blijft toch de gevreesde bui? Voorlopig nergens….

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

24 april 2024

Onderhandelingen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten met het kabinet leiden ertoe dat het Rijk niet in 2026, maar al in…

29 februari 2024

Het college is om: contante betalingen hoeven helemaal niet altijd met kostbare zuilen en andere fratsen. Soms voldoet een sigarenkistje….

22 februari 2024

UPDATE 22 FEBRUAR 10.20 UUR Hart geeft niet op. Met een nieuwe motie probeert Hart het college alsnog te bewegen…

‘Hart voor Schijndel’ is bezorgd over de financiële huishouding van de gemeente. Die zorgen zijn het gevolg van bijzonder kritische opmerkingen en adviezen van de externe accountant én de opvallend zuinige reactie daarop van het college. Wethouder financiën Eus Witlox (DORP-ABS) heeft nogal wat uit te leggen.

‘Hart’ gaat morgen, maandag 15 februari, tijdens een vergadering van de auditcommissie voorstellen de zogenoemde boardletter van het externe accountskantoor Deloitte op de agenda van de eerstkomende commissievergadering te zetten.

Het externe accountantskantoor Deloitte ontdekte dat ná akkoord van de zogenoemde budgethouder er door ambtenaren gegevens kunnen worden aangepast in facturen. Ter vergelijking: u tekent een offerte van een tuinman en die tuinman maakt vervolgens van het genoteerde bedrag van 500 euro stiekem 600 euro. En verwijst vervolgens doodleuk naar uw handtekening.

Fraudegevoelig

Bij de gemeente Schijndel kan zoiets. Het college van B. en W. heeft in zeven haasten een memo aan de raad geschreven om uit te leggen dat het zo’n vaart niet zal lopen. Alleen BTW-gegevens kunnen volgens de verantwoordelijke wethouder financiën Witlox en zijn collega’s worden gewijzigd en die hebben geen gevolgen voor de netto bedragen. Dat is niet waar. ‘Bezijden de waarheid,’ in politiek jargon. Behalve de BTW-code kan namelijk ook de kostenplaats worden aangepast. ‘Fraudegevoelig,’ oordeelt Deloitte. De accountant adviseert om aanpassingen na controle van de budgethouder te verbieden. Hoogst opmerkelijk: dit advies wordt niet overgenomen door het college.

Het wordt erger. Twee mensen met een account binnen het administratief systeem, hebben volgens de accountant onwenselijk hoge rechten. Of dat tot fouten of fraude heeft geleid, is nog niet bekend en wordt nog onderzocht. Het college laat in een reactie weten dat het nu eenmaal niet anders kan in verband met een te kleine bezetting. ‘Sorry agent, ik reed dan wel 150 kilometer per uur maar dat kan niet anders – ik had namelijk haast.’

Gemeentewerf gaat weg

Het meest zorgwekkend zijn nog de onderwerpen die Deloitte noemt en waar het college vervolgens in haar memo aan de auditcommissie en de raad zo goed als over zwijgt. Neem de financiële risico’s die de gemeente volgens de accountant loopt in het buitengebied. Witlox en buitengebied-wethouder Bart Claassen gaan daar over. Het college laat het bij ‘We houden er rekening mee’ en dat ze er nog op terugkomt in het financieel jaarverslag over 2015. 

Schokkender vinden wij van ‘Hart’ de opmerkingen over de gemeentewerf. Die werf wordt na de fusie volgens de accountant niet meer in de huidige vorm gebruikt. Dat wist u niet, dat wist ‘Hart’ niet en dat wist geen enkel raadslid. Het kan een vergissing zijn van Deloitte, maar het stelt ons niet gerust dat het college zich hierover in stilzwijgen hult. In het memo aan de raad is hierover niets geruststellends te lezen. En dat terwijl in het rapport over de huisvesting toch écht is beloofd dat de drie huidige gemeenten hun gemeentewerven houden.

Een ander thema is privacy, eveneens de portefeuille van wethouder Witlox. Vanwege veranderingen met betrekking tot de ‘Wet bescherming persoonsgegevens’ moet er een stevig protocol worden opgesteld over de ICT. Prima advies, dunkt ons. Vooral omdat er hoge boetes worden opgelegd als er sprake is van schending van de privacy. Maar het college reageert er in haar memo niet op. 

Staatssteun

Deloitte heeft verder nog een lange reeks zogenoemde aandachtspunten. Bij voorzieningen (lees: financiële reserveringen) worden aannames gedaan die volgens Deloitte niet of beroerd zijn onderbouwd. Vragen zijn er verder over cultureel centrum ’t Spectrum, waarvan de gemeente eigenaar is. Er is zoveel gewijzigd (lees: verslechterd) in de verhuur van ruimten dat het onzeker is of de financiële gegevens van de gemeente nog wel kloppen. 

Ernstiger zijn de twijfels over de verkoop van het gezondheidscentrum. Dat mag niet onder de marktprijs gebeuren, want dan geldt dat cadeautje als staatssteun. En dat mag zomaar niet. Voordat wethouder Witlox het weet, hijgen dan strenge controleurs op nationaal en Europees niveau bij hem in de nek. Ook over dit onderwerp amper een reactie van het college. Ze gaan het nog toelichten, lezen we. 

Degraderen

En zo gaat het nog een poosje door. Vragen heeft Deloitte over de te verwachte waardevermindering van het gemeentehuis (daar hadden we dus nóóit een andere bestemming aan moeten geven, herhaalt ‘Hart’ nog maar eens), de kosten van de ontvlechting van de intergemeentelijke sociale dienst en de waarde van diverse zogenoemde grondcomplexen en riolen. Het wordt een beetje saai: het college belooft er later bij het jaarverslag rekening mee te houden en het allemaal nog eens toe te lichten. Geen idee waarom die toelichting niet nu al wordt gegeven, in het memo dat nota bene gaat over de reactie op de kritische noten van de accountant.

‘Hart’ gaat tijdens een vergadering van de auditcommissie, komende maandag, voorstellen om het stuk van Deloitte én de magere reactie van het college binnenkort in de raadscommissie te bespreken. De auditcommissie is er namelijk niet voor stevige politieke debatten. De raadscommissie is daar een betere plaats voor. De wethouder financiën zal blij zijn met het verzoek. Het geeft hem immers de tijd om het memo te verbeteren. Carnaval is voorbij, dus nu is daar vast wél tijd voor. 

 

Lees ook
16 mei 2024

En weer presenteert het college een jaarrekening die klinkt als een klok. Waar blijft toch de gevreesde bui? Voorlopig nergens….

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

24 april 2024

Onderhandelingen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten met het kabinet leiden ertoe dat het Rijk niet in 2026, maar al in…

29 februari 2024

Het college is om: contante betalingen hoeven helemaal niet altijd met kostbare zuilen en andere fratsen. Soms voldoet een sigarenkistje….

22 februari 2024

UPDATE 22 FEBRUAR 10.20 UUR Hart geeft niet op. Met een nieuwe motie probeert Hart het college alsnog te bewegen…