Wie adviseert de adviesraad?

dinsdag 3 oktober 2017Leestijd:
Lees ook
14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….

23 maart 2024

De groeiende kloof tussen arm en rijk is te danken aan politiek en professionals. Verslag van een beklemmende voordracht. Tim…

20 maart 2024

Het zorginfarct komt eraan. Hoe oud bent u in 2040 en wie zorgt er dan voor u? Een pleidooi van…

De gemeenteraad van Meierijstad krijgt de taak om de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) kort te houden. Want de dames en heren van die raad azen op meer beleidsterreinen waarop ze actief willen zijn. Conflicten zoals met de Seniorenraad doemen op. Het wordt tijd dat we de adviesraad adviseren zich te houden aan haar opdracht. 

Gisteravond waren we aanwezig op een zogeheten beeldvormende avond over de ontwikkelingen binnen de jeugdzorg, Wmo en de Participatiewet. Samen vormen ze ‘het sociaal domein’. Eén van de sprekers tijdens de avond was voorzitter Pieter van Diepenbeek van de ASD. Die vertelde dat zijn raad ook wil gaan over welzijn, onderwijs en sport.

Sportraad

Of de Sportraad Meierijstad daarvan op de hoogte is, vroeg fractievoorzitter Laurens van Voorst van Hart. En zo ja, of  die raad blij is dat de ASD sport erbij gaat doen. Van Diepenbeek boog zijn uitspraken rap om naar ‘We willen samenwerken met de sportraad’ en ‘We hebben goed overleg met die raad’. Wat tijdens de informele nazit werd gerectificeerd tot ‘Ik ga binnenkort contact leggen met de Sportraad Meierijstad’.

Tijdens één van de deelsessies tijdens de avond maakten we kennis met één van de leden van de ASD en die vertelde dat ze onderwijs in haar portefeuille heeft. Schoolbesturen, schooldirecties, medezeggenschapsraden van scholen en scholieren zijn gewaarschuwd: de ASD heeft inmiddels het onderwijs veroverd. Verzoek aan het College: raadpleeg de ASD niet over dit thema, want daar gáát die raad niet over.

Oud-wethouder

Maar stiekem denken we dat het College het best handig vindt, een adviesraad die over alles en iedereen gaat. Zeker als zo’n raad wordt geleid door een oud-wethouder van Veghel, die oude-jongens-krentenbrood is met veel ambtenaren. ‘De ASD is akkoord’, zullen wethouders bij allerhande thema’s de gemeenteraad voorhouden. Vorige week maakten we al mee waar dat toe leidt: voorstellen van Hart aan onze gemeenteraad om de relatie met de ASD beter te regelen werden door een meerderheid afgewezen, ‘want de adviesraad vindt het ook niet nodig’.

En dan is er nog de bemensing van de ASD. Of alle drie de voormalige gemeenten en de kernen evenredig vertegenwoordigd zijn, vroeg raadslid Arie de Zwart van de PvdA. Er volgde een omslachtig antwoord over sollicitatiegesprekken en expertises. Wat niet verteld werd: elf leden komen uit de voormalige gemeente Veghel, twee uit Sint-Oedenrode, twee uit Schijndel en eentje uit Uden. Het kan best zijn dat er op basis van kwaliteiten een juiste keuze is gemaakt, maar het staat niet aardig tegenover de mager bedeelde dorpen.

Lees ook
14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….

23 maart 2024

De groeiende kloof tussen arm en rijk is te danken aan politiek en professionals. Verslag van een beklemmende voordracht. Tim…

20 maart 2024

Het zorginfarct komt eraan. Hoe oud bent u in 2040 en wie zorgt er dan voor u? Een pleidooi van…