ALS WERK NIET VANZELFSPREKEND IS

WSD slaat arm om wie dat nodig heeft

donderdag 17 november 2022Leestijd: 4 TOT 5 MINUTEN
Lees ook
31 mei 2024

Wonen in een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Wie wil dat nou niet? De gemeente gaat eraan bijdragen. Hart…

14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

28 april 2024

Toen er hele dure medewerkers werden aangetrokken bij onze omgevingsdienst, moesten gemeenten in de buidel tasten. Nu is personeel ineens…

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

21 april 2024

Gemeenteraad en zogeheten stakeholders gaan nog nadenken over de toekomst van Meierijstad, maar het college is er al uit: we…

Toen de Wet Sociale Werkvoorziening in 2015 werd afgeschaft, moest sociaal werkbedrijf WSD zich opnieuw uitvinden. Of dat is gelukt? Nou en of!

Ruim veertig gemeenteraadsleden uit de negen gemeenten van het werkgebied van WSD bezochten gisteren een boeiende bijeenkomst in ’t Spectrum in Schijndel. Daar werden ze geïnformeerd over vier bijzondere activiteiten van het bedrijf.

De presentaties gaven misschien geen uitputtend beeld van wat WSD primair is, namelijk een bedrijf waar mensen met een loonkostensubsidie zinvol werk doen en waar mensen die beschutting nodig hebben kunnen werken met zo’n beschutting. Dat het hier amper over ging, dat geeft niet – de WSD-watchers onder de raadsleden kennen die taken wel.

Kwikstart

Minder bekend is de derde zuil van de zogeheten basisdienstverlening: Kwikstart. Daar krijgen jongeren van 15 tot en met 27 jaar een dienstverband. Het gaat daarbij om jongeren die nog niet in staat zijn zelfstandig mee te doen op de arbeidsmarkt en die met een quickstart geholpen zijn.

Hart-raadsleden Mirjam van Esch en Laurens van Voorst togen gisteren naar ’t Spectrum en raakten onder de indruk van de moeite die WSD-medewerkers doen om de vaak kwetsbare jongeren te bereiken en begeleiden.

Dat doen die medewerkers met oog voor hoe het brein van pubers en adolescenten werkt. Het leidt tot een individuele aanpak, gericht op onder meer het stimuleren van verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. Kwikstart is er ook voor jongeren in Meierijstad. Voor de tieners en twintigers die denken dat WSD niks voor hen is: het heet niet WSD, het heet Kwikstart. Ga naar de website en word enthousiast.

Plusdiensten

WSD heeft behalve de diensten voor alle gemeenten ook plusdiensten. Het aanbod is groot en het is aan afzonderlijke gemeenten of ze die specifieke diensten afnemen. Gisteren werden er drie gepresenteerd: de zogeheten ‘zelfstandigheidsroute voor inburgeraars’, ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbesteding (OAD) en werken met behoud van uitkering.

[tekst gaat verder onder de foto]

Impressie van de WSD-bijeenkomst gisteravond in Schijndel.

Hart is niet over alle plustaken even enthousiast. Zo werken de WSD-ers van OAD met een formulier, de zelfredzaamheidsmatrix, die door heel veel gemeenten als bevoogdend en in strijd met de privacy wordt geacht. Zelfs de Autoriteit Persoonsgegevens was er vijf jaar geleden al kritisch over.

Dan een andere plustaak: die voor het werk met behoud van uitkering. Wie een bijstandsuitkering aanvraagt in gemeenten die er aan meedoen, móet werk accepteren en krijgt daar geen salaris voor. Keuze in het aanbod is er amper, want WSD doet slechts in groenvoorzieningen, schoonmaak en dingen bij Het Goed.

Diagnose

De mensen van WSD hadden het gisteren over een ‘diagnosetraject’. Diagnose refereert aan de medische wereld. Het leidde bij Laurens tot een metafoor: ‘Je gaat naar de dokter met buikpijn, hij stelt een diagnose en geeft een keuze: druppels tegen oorpijn of gips om je been’.

Ondanks deze, in de ogen van Hart, kwalijke plusdienst hield Hart een bijzonder goed gevoel over aan de informatieve bijeenkomst. Als het gaat om de hulp aan mensen voor wie betaald werk niet vanzelfsprekend is, doet WSD het warm, individueel en effectief.

Nu nog even een streep zetten door die onaardige aanpak voor bijstandsgerechtigden.

IBN, WSD en PIM

Meierijstad doet, mogelijk als enige gemeente in Nederland, mee met twee sociale werkbedrijven: IBN en WSD. Het idee om te kiezen voor één van die twee is door de gemeenteraad snel na de start van Meierijstad verlaten.

De twee bedrijven doen het heel verschillend en hebben vooral een ander karakter: WSD is wat warmer en IBN wat flitsender. Maar ze presteren allebei goed voor mensen voor wie betaald werk niet vanzelfsprekend is. In het jargon van beleidsmakers: voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Meierijstad heeft met beide bedrijven PIM Werkt opgericht, een ‘mobiliteitscentrum voor een leven lang ontwikkelen’. Wat Hart zo mooi vindt aan PIM Werkt: de mensen die er werken doen niet aan protocollen en processchema’s, maar bekijken per persoon wat handig is.

Het is een aanpak die eerder al is bedacht door Bij Jet, opgericht door Hart-fractievoorzitter Mirjam van Esch.

Lees ook
31 mei 2024

Wonen in een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Wie wil dat nou niet? De gemeente gaat eraan bijdragen. Hart…

14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

28 april 2024

Toen er hele dure medewerkers werden aangetrokken bij onze omgevingsdienst, moesten gemeenten in de buidel tasten. Nu is personeel ineens…

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

21 april 2024

Gemeenteraad en zogeheten stakeholders gaan nog nadenken over de toekomst van Meierijstad, maar het college is er al uit: we…