Zorg: in Schijndel gaat het beter, behalve…

vrijdag 30 oktober 2015Leestijd:
Lees ook
14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….

23 maart 2024

De groeiende kloof tussen arm en rijk is te danken aan politiek en professionals. Verslag van een beklemmende voordracht. Tim…

20 maart 2024

Het zorginfarct komt eraan. Hoe oud bent u in 2040 en wie zorgt er dan voor u? Een pleidooi van…

De ronduit alarmerende berichten van staatssecretaris Van Rijn over de zorg die de gemeenten regelen, zijn voor het grootste deel niet van toepassing op Schijndel. Dat blijkt uit de antwoorden, die het College van B. en W. gaf op vragen van ‘Hart voor Schijndel’. Wie tussen de regels doorleest, kan echter vaststellen dat ook hier nog niet alles in kannen en kruiken is. En dat ze momenteel bij de gemeente stervensdruk zijn om een erg belangrijke deadline te halen.

‘Hart voor Schijndel’ stelde een reeks vragen, nadat Van Rijn (foto) een brief naar gemeenten had gestuurd over de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo. Daarin is te lezen dat cliënten onvoldoende wordt gewezen op de mogelijkheid om een persoonsgebonden budget (pgb) aan te vragen.

Inmiddels ongegrond

Die kritiek komt ‘Hart’ bekend voor, want als fractielid van de PvdA luidde ‘Hart’-raadslid Laurens van Voorst al eens de alarmbel. Dat gebeurde nadat cliënten lieten weten dat het gebruik van een pgb in Schijndel ontmoedigd wordt. ‘De indruk dat het college geen voorstander is van het verstrekken van pgb’s is ongegrond,’ schrijven wethouder Witlox (DORP-ABS) en de gemeentesecretaris nu. Het woordje ‘inmiddels’ is daarbij vast per abuis weggevallen – een half jaar geleden was die indruk namelijk nog héél erg gegrond. Hoe dan ook: het gaat nu beter. In de brief zet het college het proces uiteen en dat ziet er prima uit.

Goed nieuws is er ook over de ondersteuning van cliënten. Volgens Van Rijn is het daarmee in veel gemeenten mis. In Schijndel wordt ondersteuning geboden door MEE, een vertrouwenspersoon en door vrijwillige ouderen-adviseurs. Als u, lezer, de ondersteuning bij bijvoorbeeld keukentafelgesprekken ondermaats vindt: laat het die ondersteuners weten. Of mail ‘Hart’.

Te weinig respijtzorg

De zorgen die ‘Hart voor Schijndel’ zich maakt over het ontlasten van mantelzorgers, respijtzorg genoemd, lijken echter terecht. ‘Is er voldoende aanbod van respijtzorg?’ vroeg Laurens aan het college. In het antwoord is te lezen dat er weinig logeeradressen voor jongeren meer zijn en dat de gemeente werkt aan het versterken van het aanbod voor mantelzorgers. Dat betekent zoveel als ‘ja, de zorg voor overbelaste mantelzorgers is onvoldoende’. ‘Hart’ gaat de pogingen om het aanbod te verbeteren nadrukkelijk volgen. Respijtzorg is immers geen luxe, maar bittere noodzaak voor mensen waarvan dag in dag uit veel wordt gevraagd. Ronduit schrijnend zijn de voorbeelden van zelfs kinderen en pubers die dagelijks voor zieke ouders zorgen.

Deadline

En dan is er nog de deadline. Wie een persoonlijk budget krijgt om zorg in te kopen, parkeert dat geld bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB betaalt vervolgens de zorgaanbieders namens die cliënten uit. Om de administratieve rotzooi van afgelopen jaar te voorkomen, wil de SVB vóór 1 november weten of er wat verandert aan wat er overgemaakt moet worden. ‘Er wordt hard gewerkt om voor deze datum alle aanvragen administratief te hebben afgehandeld,’ laat het college in haar brief van 27 oktober weten.

Dat is niet hetzelfde als ‘Maak u niet druk, we gaan het met gemak redden’ en dus blijft ‘Hart’ bezorgd. Kort na 1 november gaan we eens informeren of het allemaal is gelukt. En waarom niet.

 

Lees ook
14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….

23 maart 2024

De groeiende kloof tussen arm en rijk is te danken aan politiek en professionals. Verslag van een beklemmende voordracht. Tim…

20 maart 2024

Het zorginfarct komt eraan. Hoe oud bent u in 2040 en wie zorgt er dan voor u? Een pleidooi van…