NACHTELIJKE OVERLAST

Appartementen Erp nog lang niet zeker

donderdag 17 augustus 2023Leestijd: 4 TOT 5 MINUTEN
Lees ook
21 mei 2024

Het college gaat de aanleg en bouw van stap 1 van Omnipark De Brug voorbereiden. Maar met groot enthousiasme gebeurt…

17 mei 2024

Hoe voorkomen we dat de aanleg van een fietstunnel onder de Structuurweg in Schijndel tot onevenredige hinder gaat leiden? Hart-gemeenteraadslid…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

7 mei 2024

Seniorenraad Meierijstad wil ouderen aanmoedigen om te verhuizen. Dat ligt gevoelig. Enkele weken geleden kreeg een alleenwonende oudere dame een…

23 april 2024

Beleidsmakers van de gemeente overwegen betaald parkeren en een nieuwe parkeergarage. Afgelopen donderdag ging het tijdens een beeldvormende avond in…

Het is nog maar de vraag of de 25 woningen aan de Kerkstraat in Erp er komen.

Wie op zoek is naar voorbeelden van hoe bouwplannen worden vertraagd vanwege bezwaren van omwonenden (zie: ‘Drie dikke ordners over één bouwplan’), vindt ze in het informatiesysteem van de gemeenteraad van Meierijstad. De griffie plaatste gisteren drie stukken van de Raad van State en die gaan allemaal juist daarover.

Poepdruk

De Raad heeft het poepdruk met sputterende omwonenden. Zo druk, dat een geplande uitspraak over de verplaatsing van een vestiging van Albert Heijn in Sint-Oedenrode een week of zes is uitgesteld. En dan te bedenken dat Hart zich in 2019 al bezighield met de nieuwe supermarkt.

Een tweede brief gaat over de snelfietsroute in Veghel. Zelfde verhaal: plan gemaakt, zienswijzen omwonenden behandeld, plan vastgesteld door de gemeenteraad en buurtbewoners halen verhaal bij de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van het land. De Raad behandelt de zaak op 4 september.

Bakker

En dan is er nu dus het appartementencomplex in Erp. Een complex dat in no time bewoond zal zijn, voorspelt Hart. Maar dan moet het er wel komen. De kans is wat kleiner geworden, want de bezwaren van de naastgelegen bakker lijken hout te snijden.

Heel verwonderlijk is het niet. Die bakkerij maakt sowieso al herrie en zal bij het laden en lossen nog eens extra overlast veroorzaken. En dan is er nog de geur die via balkons de appartementen binnen dwarrelt. Namens de bakkerij stelt een jurist dat nieuwe woningen zo dicht bij het bedrijf in strijd is met de regels over milieuzones.

Afgelopen najaar las Hart nog dat het bedrijf naast de te bouwen woningen hoort bij een type ondernemingen dat ‘hoofdzakelijk in de dagperiode in werking [is]. De productiewerkzaamheden geschieden hoofdzakelijk inpandig […] Vrachtverkeer van en naar het bedrijf vindt vooral plaats in de dagperiode’.

Welstand

Dat zit toch echt anders, blijkt nu. De bedrijvigheid begint al als de meeste lezers van deze website nog liggen te snurken en de vrachtwagens rijden al voor 7.00 uur ’s ochtends af en aan. De jurist voorspelt, net als Marion Barten eerder deed tijdens een raadscommissie (foto), gedoe met de nieuwe buren.

En dan moeten we het nog hebben over een advies van de welstandscommissie. Hart heeft er geen idee van, want vond dat advies niet bij de stukken. Volgens de jurist keurde de commissie het plan goed, maar zijn er ook kritische noten gekraakt.

Over een bestemmingsplanwijziging die het college nog moet aanbieden aan de gemeenteraad heeft Hart ook een advies van Welstand in bezit. Het is een behoorlijk explosief document, aangezien de schrijver het hele plan met de grond gelijk maakt. Het college liet via de openbare besluitenlijst weten het initiatief toch goed te keuren en aan de raad aan te bieden.

Dat gaat me nog wat worden.

Terug naar Erp. Hart zet er een fles wijn op dat de Raad van State meegaat in tenminste een deel van de kritiek van de bakkerij. In dat geval moet het plan op zijn minst worden aangepast en dat leidt tot ernstige vertraging.

Balkons

Het had voorkomen kunnen worden door de voorspellingen van Barten serieus te nemen. Mogelijk dat het plan op die plek dan niet doorging of dat er bijvoorbeeld geen ramen en balkons aan de kant van de bakker waren bedacht, zoals nu wel gebeurde.

[tekst gaat verder onder de afbeelding]

Uit het document van de jurist van Bakkerij Barten. Bewoners van de nieuwe appartementen snuiven wel degelijk geuren en herrie op van de bakkerij. Saillant detail: op de tekening staat een meneer of mevrouw buiten op het balkon en rechtsonder is te lezen dat er ‘straks regen’ komt. Snel naar binnen, meneer.

Hoe dan ook: een kritischer voorbereiding had geleid tot minder kritiek, geen gang naar de Raad van State, minder ambtelijk en juridisch geneuzel, sneller bouwen en een ietsje pietsje minder woningnood.

Overigens mag de raad zichzelf dat ook verwijten. De raad geloofde de uitleg van het college over weinig hinder en had beter moeten weten. Lokaal en Gemeentebelang overwogen destijds nog even een motie of wijzigingsvoorstel, maar zagen er vanaf. En Hart liet weten dat de bewoners straks weten waaraan ze beginnen en dus niet moeten zeuren. Het is de vraag of het inderdaad zo gemakkelijk is af te doen.

Kremselen: ‘Stuitend’

Een volgende procedure bij de Raad van State lijkt in aankomst. Omwonenden van een bedrijf aan de straat Kremselen bij Boskant zijn fel gekant tegen de goedkeuring van een bouwplan daar.

De bewoners probeerden met een inspreekbeurt, zienswijzen en een overleg met Hart het plan tegen te houden. Dat lukte niet. Hart stemde tegen het bouwplan, maar kon niet voorkomen dat natuur wordt aangetast en illegale praktijken worden gelegaliseerd en dus beloond.

‘Stuitend’, schreven buurtbewoners vlak na de laatste raadsvergadering aan het college en de raad. Ze laten het er niet bij zitten. Zo kondigen ze aan geluidsmetingen te doen om aan te tonen dat de buurman normen op dat gebied gaat overtreden.

Ook kondigen ze aan in beroep te gaan tegen het vastgestelde plan. Dat betekent waarschijnlijk dat ook dit dispuut op het bordje van de overbelaste Raad van State terechtkomt.

Lees ook
21 mei 2024

Het college gaat de aanleg en bouw van stap 1 van Omnipark De Brug voorbereiden. Maar met groot enthousiasme gebeurt…

17 mei 2024

Hoe voorkomen we dat de aanleg van een fietstunnel onder de Structuurweg in Schijndel tot onevenredige hinder gaat leiden? Hart-gemeenteraadslid…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

7 mei 2024

Seniorenraad Meierijstad wil ouderen aanmoedigen om te verhuizen. Dat ligt gevoelig. Enkele weken geleden kreeg een alleenwonende oudere dame een…

23 april 2024

Beleidsmakers van de gemeente overwegen betaald parkeren en een nieuwe parkeergarage. Afgelopen donderdag ging het tijdens een beeldvormende avond in…