DASHBOARD SOCIAAL DOMEIN

Dit leest u niet in de lokale media

dinsdag 8 augustus 2023Leestijd: 3 MINUTEN
Lees ook
31 mei 2024

Wonen in een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Wie wil dat nou niet? De gemeente gaat eraan bijdragen. Hart…

14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….

23 maart 2024

De groeiende kloof tussen arm en rijk is te danken aan politiek en professionals. Verslag van een beklemmende voordracht. Tim…

Hoe komt het toch dat lokale en regionale media ruim een derde van de gemeentelijke uitgaven links laten liggen? Want over ‘het sociaal domein’ gaat het te weinig.

Dat domein bestaat uit drie onderdelen en die raken vele duizenden inwoners. Het gaat over de Participatiewet (waaronder de bijstandsuitkeringen), de Wmo (waaronder huishoudelijke hulp) en jeugdhulp. Een rapportage van het college over de inkomsten, uitgaven en prestaties in 2022 kreeg nul komma nul aandacht in de media.

Incidenten

De reden is vast dat al die inspanningen ten goede komen aan anonieme inwoners achter voordeuren. In het zeldzame geval dat er wat misgaat, vraagt zo’n inwoner aandacht van politiek en raad en dan komen journalisten in actie. Hart maakte het in 2016 en 2017 mee toen een Schijndelse van de Wmo naar een andere wet moest en een hoop uren hulp kwijtraakte.

Maar ook zonder die incidenten is er best wat te melden over het sociaal domein.

Wist u bijvoorbeeld dat de gemeente vorig jaar maar liefst € 7,3 miljoen uitgaf aan huishoudelijke hulp? En dat dit bedrag zo hoog is omdat kabinet Rutte III bedacht dat iedereen van 75 jaar en ouder voor een habbekrats iemand mag laten stofzuigen, ook al is die oudere miljonair? En dat u, belastingbetaler, dat water naar de zee mag dragen?

Overigens hebben nogal wat van die ‘freeriders’ het nakijken. Vanwege personeelsgebrek geven zorginstellingen de dringende ‘gevallen’ voorrang. En verder komt waarschijnlijk in 2025 een einde aan dit onrechtvaardige systeem en komt er een inkomenstoets.

Dagbesteding

En wist u dat de gemeente ruim een miljoen bespaarde aan dagbesteding, simpelweg door vanaf 2022 alleen die dagbesteding te vergoeden waar mensen daadwerkelijk gebruik van maakten? In plaats geld over te maken voor wat instanties organiseerden op dat gebied?

Dan de jeugdzorg. ‘We zien in 2022 veel hogere kosten dan geraamd’, schrijft het college in de rapportage. Dat valt best mee, vindt Hart – er is 1,2% meer uitgegeven dan geraamd en daar zijn ook nog eens goede redenen voor, waaronder corona en inflatie.

Daar komt nog eens bij het Rijk een zogeheten tansformatiebudget beschikbaar stelde. En dan slaat het nadelig saldo van ruim twee ton ineens om in een overschotje van € 177.403.

Studietoeslag

Wat verder opvalt is dat er meer gebruik is gemaakt voor extra studietoeslag. Dat geld is beschikbaar voor studenten die dat geld vanwege medische problemen nodig hebben. In 2021 waren er nog zeven studenten die er gebruik van maakten, in 2022 waren het er 31. Het is te danken aan de reclame die de gemeente voor het potje maakte en dat gebeurde op verzoek van Hart-commissielid Wesley Maurix.

Die toeslag is trouwens geen onderdeel van de jeugdhulp, maar van de Participatiewet. Ook daarover is er goed nieuws. Er is aan uitkeringen minder uitgegeven dan geraamd. De reden: zowat de hele beroepsbevolking van Meierijstad is aan het werk.

Nieuw systeem

Het is niet zinvol om diep in te gaan op de financiële cijfers van de uitvoering van de Participatiewet, aangezien het college overstapte van het ene naar het andere financieel systeem – vergelijken blijkt daardoor niet te doen. Het verklaart waarom Hart in de rapportage leest dat er meer gebruik is gemaakt van schuldhulpverlening, terwijl de uitgaven juist fors lager waren dan begroot.

Echt iets voor journalisten om uit te zoeken. Maar dan moeten ze het sociaal domein wel plotsklaps interessant gaan vinden.

Lees ook
31 mei 2024

Wonen in een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Wie wil dat nou niet? De gemeente gaat eraan bijdragen. Hart…

14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….

23 maart 2024

De groeiende kloof tussen arm en rijk is te danken aan politiek en professionals. Verslag van een beklemmende voordracht. Tim…