Gemeente: ‘Bel, mail of schrijf ons niet!’

donderdag 4 januari 2018Leestijd:
Lees ook
19 januari 2022

Hoe streng of soepel is Meierijstad voor bijstandsgerechtigden die een gift ontvangen? Hart stelt die vraag aan het College naar…

17 januari 2022

Het bestrijden van armoede is een manier om het geluk van mensen te verbeteren. Die les gaf filosoof, journalist en…

13 januari 2022

De lokale politiek kan veel doen tegen discriminatie. En dat is hard nodig ook, zo bleek gisteren tijdens een online…

9 januari 2022

Hart heeft in het begin van haar bestaan gevochten voor eerlijke en goede zorg. De aandacht is er nog steeds….

17 december 2021

De laatste raadsvergadering van het jaar was voor Hart een plezierige. Twee moties en twee wijzigingsvoorstellen kregen unanieme steun, zoals…

De gemeente stuurt nogal bruuske brieven aan inwoners die aankloppen voor een zogeheten bijstands-minimaregeling. Of de ontvangers maar veel geduld willen hebben en vooral geen contact willen opnemen met de gemeente.

De regelingen zijn met name bestemd voor personen en gezinnen die leven van een inkomen dat niet hoger is dan 120 % van de bijstand. Voor hen zijn er extraatjes, zoals individuele inkomstentoeslag en een bijdrage voor de aanschaf van onmisbare apparaten. Overigens gelden er voor de voorzieningen vaak extra regels. Zo is een vergoeding voor bepaalde gebruiksgoederen slechts beschikbaar voor mensen die al vijf jaar leven van een inkomen van maximaal 100 % van de bijstand.

Het neemt niet weg dat ‘Hart voor Schijndel’ enthousiast is over het pakket aan bijstand dat de gemeente levert. In Schijndel wist de gemeente veel mensen te bereiken en we hopen dat het actief benaderen van mensen met erg lage inkomens ook in Meierijstad wordt voortgezet. Binnenkort vergadert de raadscommissie over het armoedebeleid en dan krijgt wethouder Menno Roozendaal complimenten van onze fractie.

Wettelijke plicht

Tegelijkertijd zijn we zeer kritisch over de brieven die mensen ontvangen als ze een aanvraag doen voor bijzondere bijstand. De gemeente is wettelijk verplicht om die aanvragen binnen acht weken af te handelen. Dat is best een lange periode voor mensen bij wie het water vaak zowat aan de lippen staat. In de brief die aanvragers krijgen, laat het College echter weten dat het misschien binnen die verplichte termijn niet lukt. Want op het gemeentehuis zijn ze druk, druk, druk.

‘Wij vragen uw begrip daarvoor’, laten B. en W. in de brief weten. Het College heeft nog een andere vraag. Of de aanvragers maar geen contact willen opnemen over die termijn. Anders gezegd: als we ons niet aan de wet houden, dan willen we u daar niet over horen.

Servicegericht

Wat er niet in die brief staat: ‘Dienstverlening is klantvriendelijk, resultaatgericht, laagdrempelig, servicegericht en dichtbij’. Die tekst staat in het boekje ‘Mijlpalen van Meierijstad’. De afzender is dezelfde als van de bitse brief: uw en ons College.

Hart heeft kritische vragen gesteld aan wethouder Menno Roozendaal (Armoedebeleid, PvdA). Zie het document onder dit artikel.

Lees ook
19 januari 2022

Hoe streng of soepel is Meierijstad voor bijstandsgerechtigden die een gift ontvangen? Hart stelt die vraag aan het College naar…

17 januari 2022

Het bestrijden van armoede is een manier om het geluk van mensen te verbeteren. Die les gaf filosoof, journalist en…

13 januari 2022

De lokale politiek kan veel doen tegen discriminatie. En dat is hard nodig ook, zo bleek gisteren tijdens een online…

9 januari 2022

Hart heeft in het begin van haar bestaan gevochten voor eerlijke en goede zorg. De aandacht is er nog steeds….

17 december 2021

De laatste raadsvergadering van het jaar was voor Hart een plezierige. Twee moties en twee wijzigingsvoorstellen kregen unanieme steun, zoals…