EENZAAMHEID

Het gaat goed, maar geen idee waarom

vrijdag 8 april 2022Leestijd: 2 TOT 3 MINUTEN
Lees ook
18 juni 2022

Hart wil dat een Amsterdams initiatief voor huisvesting van daklozen een serieuze kans krijgt in Meierijstad. Meierijstadse daklozen worden in…

30 mei 2022

In een afscheidsinterview betoogt directeur Kim Putters van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) precies wat Hart onlangs inbracht bij de…

27 mei 2022

Fractievoorzitter Mirjam van Esch wordt een van de eerste steunouders van Meierijstad. En hoopt dat er nog veel meer komen….

20 mei 2022

De gemeente moet komende raadsperiode meer omzien naar de inwoners. Een motie van die strekking, geschreven door Hart, haalde het…

29 april 2022

Bij het begrip leefbaarheid gaan de gedachten in Meierijstad vaak uit naar de kleine kernen. Maar juist enkele wijken in…

Eenzaamheid komt in Meierijstad minder voor dan elders, maar geen idee hoe dat komt.

Tijdens de eerste beeldvormende avond van de nieuwe raadsperiode presenteerde de Rekenkamer gisteravond de resultaten van een onderzoek naar eenzaamheid. Of beter: naar de effecten van wat de gemeente doet tegen eenzaamheid.

Kritische geluiden

Het komt er op neer dat de gemeente veel doet en dat de eenzaamheid hier minder is dan in de rest van de regio en in Nederland.  Hier zouden de presentatie van de Rekenkamer en dit stukje kunnen stoppen.

De Rekenkamer zou de Rekenkamer niet zijn, als er geen kritische geluiden zouden klinken. Zo hoorde Hart dat de gemeenteraad heeft verzuimd om concrete doelen te stellen voor het eenzaamheidsbeleid.

Succesvol

En verder lijkt het er op dat de gemeente maar een dotje doet. Er worden subsidies uitgedeeld en allerlei organisaties doen hun best – maar wat nou werkt en wat niet, blijft onduidelijk. ‘Zo kan de raad haar controlerende taak niet uitvoeren’, klonk het gisteren streng.

Tegelijkertijd wordt vastgesteld dat veel van die interventies, zeg maar activiteiten, wel degelijk succesvol zijn. Denk aan koffiekringen die op diverse plekken worden gehouden, het maatjesproject en JoinUs voor jongeren. Die trekken veel publiek.

Kritischer

Maar hoe succesvol al die initiatieven precies zijn, is dus niet bekend. Daarom kwam de Rekenkamer met aanbevelingen over doelen stellen, toetsingscriteria bij het geven van subsidie, leerdoelen stellen en een kritischere opstelling van de raad. Die moet vragen aan het College wat het effect is van alle inspanningen en uitgaven.

Vooralsnog denkt Hart dat op die vraag niet snel een overtuigend antwoord komt. De Rekenkamer stelt zélf immers vast dat dit antwoord er niet is.

Blijmoedig

Hoe dank ook, we zouden het in de rapportage van het College over sociale zaken, het zogenoemde ‘dashboard sociaal domein’, een plek kunnen geven. Maar Hart wil niet wegzinken in onderzoeken, rapportages, grafieken en verantwoordingen – liever stellen we blijmoedig vast dat de eenzaamheid in Meierijstad minder erg is dan elders.

Dat is fijn. En een aanmoediging om door te gaan op de ingeslagen wegen. Want hoewel we niet weten wat werkt en wat niet: al die activiteiten samen, die werken.

De aanbevelingen van de Rekenkamer bespreekt de gemeenteraad in juni. Het rapport zelf is nog niet verschenen. Hart publiceert er mogelijk nog over.

Lees ook
18 juni 2022

Hart wil dat een Amsterdams initiatief voor huisvesting van daklozen een serieuze kans krijgt in Meierijstad. Meierijstadse daklozen worden in…

30 mei 2022

In een afscheidsinterview betoogt directeur Kim Putters van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) precies wat Hart onlangs inbracht bij de…

27 mei 2022

Fractievoorzitter Mirjam van Esch wordt een van de eerste steunouders van Meierijstad. En hoopt dat er nog veel meer komen….

20 mei 2022

De gemeente moet komende raadsperiode meer omzien naar de inwoners. Een motie van die strekking, geschreven door Hart, haalde het…

29 april 2022

Bij het begrip leefbaarheid gaan de gedachten in Meierijstad vaak uit naar de kleine kernen. Maar juist enkele wijken in…