Het gaat goed met u

zaterdag 6 augustus 2020Leestijd: 2 tot 3 minuten
Lees ook
27 februari 2021

Met de voorlopige goedkeuring van een bouwplan schoffeert het College de omwonenden. ‘We zijn in ons hemd gezet’, aldus Hart….

25 februari 2021

Wesley Maurix uit Wijbosch weet hoe jongeren en jongvolwassenen zich voelen en werkte daarom graag mee aan een voorstel van…

23 februari 2021

De mogelijke derde golf maakt strenge coronaregels logisch, maar ondertussen krijgt ook Hart signalen dat de rek er nu toch…

19 februari 2021

Stadskanaal is het voorland van de gemeente Meierijstad. De gemeente Stadskanaal heeft een dikke middelvinger opgestoken naar het Rijk. Ze…

14 februari 2021

Het protest tegen mogelijke woningbouw aan de rand van Schijndel is illustratief voor de strijd om de ruimte die in…

Deze kop is nogal aanmatigend, want geen idee natuurlijk hoe het met u gaat. Maar met de gemiddelde inwoner van Meierijstad gaat het best goed. Deel 2 in de serie over de begroting.

In die begroting zijn zogeheten ‘verplichte indicatoren’ opgenomen. Dat zijn cijfers, afkomstig uit onafhankelijke en betrouwbare bronnen. In het geval van Meierijstad gaat het om cijfers die steeds worden afgezet tegen dezelfde data van andere gemeenten van 50.000 tot 100.000 inwoners. Die vergelijking valt steeds positief uit voor Meierijstad.

Meierijstad is best veilig

Neem het thema veiligheid. Of het nu gaat om verwijzingen naar Stichting Halt, winkeldiefstallen, geweldsmisdrijven, woninginbraken of vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte: in Meierijstad zijn de cijfers lager dan in vergelijkbare gemeenten.

Het slechte nieuws is dat we het op al deze gebieden een of twee jaar geleden beter deden. Zo werden in 2018 109 jongeren naar Halt gestuurd en waren dat er in 2019 126. Samengevat: we winnen de concurrentie met andere gemeenten en verliezen die met ons eigen verleden.

Het schoolverzuim is in Meierijstad relatief laag. ‘Jongeren gaan hier braaf naar school’, schreef Hart al eerder. Ook zijn er hier minder jongeren die zonder diploma van school gaan (1,3%) dan in vergelijkbare gemeenten (1,9%).

Sport dan. In vergelijkbare gemeenten doet 51% van de inwoners niet aan sport. In Meierijstad is dat 46,3%.

Meierijstad is een sociale gemeente

De lijst indicatoren van het sociaal domein, zeg maar alles wat met zorg en hulp van doen heeft, is lang. Maar hoe Hart ook zocht: er is geen categorie te vinden waarin Meierijstad onderdoet voor de gemeenten met ongeveer hetzelfde aantal inwoners.

Er zijn hier meer volwassenen aan het werk, er zijn minder mensen die een uitkering nodig hebben (bij de bijstandsuitkeringen is het verschil zelfs enorm) en de behoefte aan jeugdhulp en Wmo-voorzieningen is hier lager.

We bladeren door naar het hoofdstuk milieu. Zoals al vaker gemeld, zijn we goed in het scheiden van afval. Daardoor is het aanbod van restafval in Meierijstad laag. In 2018 was dat 99 kilo per huishouden. In de vergelijkbare gemeenten was dat maar liefst 165 kilo.

Over duurzaamheid gesproken: 6,0 % van onze energie wekten we in 2018 duurzaam op. Cijfers over de vergelijkbare gemeenten ontbreken helaas. Wel kan Hart melden dat het percentage een jaar eerder hier 4,6% was. We worden dus groener, al is het mondjesmaat.

Indicatoren zeggen niet alles

De verplichte indicatoren vertellen soms niet het hele verhaal, erkent Hart. Neem het thema wonen. We lezen dat er hier meer wordt gebouwd dan elders en dat de woonlasten hier ook nog eens lager zijn. Wat in de verplichte cijfers niet is opgenomen: het tekort aan woningen is in Meierijstad twee keer zo groot als het landelijk gemiddelde. Dat berekende Hart onlangs.

En sowieso zeggen de indicatoren niets over hoe de resultaten aansluiten bij de ambities van de gemeente. Anders gezegd: zelfs als we het relatief gezien goed doen, kunnen College of gemeenteraad de lat hoger leggen. 

Dit is de tweede aflevering van een zesdelige serie over de begroting van 2021. Afgelopen maandag ging het over de financiële scores. Of sores. Binnenkort gaat het de gevolgen van corona. Hier vindt u de conceptbegroting. Concept, omdat de raad hem nog moet vaststellen.

Lees ook
27 februari 2021

Met de voorlopige goedkeuring van een bouwplan schoffeert het College de omwonenden. ‘We zijn in ons hemd gezet’, aldus Hart….

25 februari 2021

Wesley Maurix uit Wijbosch weet hoe jongeren en jongvolwassenen zich voelen en werkte daarom graag mee aan een voorstel van…

23 februari 2021

De mogelijke derde golf maakt strenge coronaregels logisch, maar ondertussen krijgt ook Hart signalen dat de rek er nu toch…

19 februari 2021

Stadskanaal is het voorland van de gemeente Meierijstad. De gemeente Stadskanaal heeft een dikke middelvinger opgestoken naar het Rijk. Ze…

14 februari 2021

Het protest tegen mogelijke woningbouw aan de rand van Schijndel is illustratief voor de strijd om de ruimte die in…